תקשורת מאוזנת

סיקור, תקשורת מאוזנים

שאיפת איזון תקשורתי

תביעת צד פוליטי מובהק
מתכנס שמרנית, אמונית לאומנית,
להתייחס לנושאים ציבוריים שנויים במחלוקת,
באהדה לעמדתו המקדמית ולקידומה,
וכן,
להסיר, להסתיר ציבורית
נושאים עוינים מורשת תפישה מסורתית,
המתכנסת לערכים שמרניים, אֱמוניים, לאומניים,
מוטה עובדתית וברטוריקה יוצרת מציאות.

תקשורת נשאפת

לא איזון, בקרה

חתירה אינטנסיבית, מתמדת
לחשיפת כל נושא מעניין ציבורית,
בדגש על בקרת התנהלות גופי שלטון,
באמצעות ריבוי וגיוון בקרות,
כדי להתמודד עם הטייה תפישתית אישית צפויה.

תקשורת מגנה על שלטון אינסטינקטיבית,
אינה מאוזנת, או שאינה תקשורת.

Share

השאר תגובה