תקשורת מאוזנת

סיקור, תקשורת מאוזנת

שאיפה לאיזון תקשורתי

תביעת צד פוליטי מובהק
מתכנס שמרנית, אמונית לאומנית,
להתייחס לנושאים ציבוריים שנויים במחלוקת,
באהדה לעמדתו המקדמית ולקידומה,
וכן,
להסיר, להסתיר ציבורית
נושאים עויני ערכים מקדמיים מובהקים, כמורשת, צביון, תפישה מסורתית,
המתכנסת לערכים שמרניים, אֱמוניים, לאומניים,
מוטה עובדתית וברטוריקה שואפת ליצירת מציאות תומכת רעיון פרלימינרי.

תקשורת נשאפת

לא איזון, בקרה

חתירה אינטנסיבית, מתמדת
לחשיפת כל נושא מעניין ציבורית,
בדגש על בקרת התנהלות גופי שלטון,
באמצעות ריבוי וגיוון בקרות,
כדי להתמודד עם הטייה תפישתית אישית צפויה.

תקשורת מגנה על שלטון אינסטינקטיבית,
אינה מאוזנת.
או שאינה תקשורת.

Share

השאר תגובה