שרשרת מזון

אם במטאפורות-העל,

 • גירויים הם 'מזון',
 • רעיונות הם 'בישול',
 • מחשבה היא  'חיתוך'/ 'קילוף',
 • למידה היא 'אכילה'/ 'לעיסה',
 • הבנה היא 'עיכול',
 • יישום הוא 'בליעה',
 • אמונה היא 'גרעפס'
 • ושגיאה היא 'חירבון'?
Share

Peccavi, I have Scinde

הי עדי,

דיקמן.
זוכר שספרת פעם על מפקד בריטי שדווח משדה הקרב- הודו אם אינני טועה, בקוד שמי שרכש אותה השכלה הבין.
מה זה היה?
ברכות
יאיר,

בימי הזוהר של האימפריה הבריטית השכבות הגבוהות באנגליה שלחו את בניהם למה שהם קראו בשם Public Schools (היינו בתי ספר ציבוריים, אף שמדובר בבתי ספר פרטיים, יקרים ויוקרתיים דוגמת Eaton, Harrow ודומיהם), בהם הנערים למדו בעיקר לימודים קלסיים שהכשירו אותם לקרוא, לכתוב ולדבר לטינית ויוונית, שתי שפות מתות שכבר לפני מאות בשנים חדלו לשמש לכל צורך פרקטי.
בימינו כבר קשה להבין מדוע האצולה הבריטית בחרה להעניק לילדיה השכלה חסרת כל תועלת מעשית אבל עלינו לזכור שמדובר בתקופה בה השמש מעולם לא שקעה על האימפריה הבריטית והממלכה הייתה צריכה להקנות לפיקוד הצבאי, למושלי המחוזות ולפקידות הגבוהה מערכת מושגים אחידה ונורמות משותפות שיאפשרו להם לתקשר ולעבוד אחד עם השני גם ללא שום הכרות מוקדמת. השפות המתות והלימודים הקלאסיים היוו את הפיתרון האידיאלי. הם בידלו את השכבות השולטות מההמונים, אפשרו להם לזהות האחד את השני וסיפקו להם מערכת התייחסות אחידה בעזרתה הם יכלו לשלוט ביעילות על האימפריה הרחבה שהם הקימו.

את התופעה מדגים בצורה הקולעת ביותר הסיפור על הגנרל צ'רלס ג'יימס נאפייר (Napier) שכבש בשנת 1843 את מחוז סינד (Scinde) הנמצא היום בתחומה של פקיסטן.
האגדה מספרת שמייד לאחר הכיבוש הגנרל שלח לאדמירליות בלונדון טלגרמה ובה מילה אחת בלבד – Peccavi אבל מילה זאת הספיקה לשמח את כל הקצינים שנכחו במקום והללו מיהרו לפתוח בקבוק שמפניה ולחגוג את הניצחון הגדול.
בעידן בו כולם נהנו מהשכלה קלסית לא היה צורך ביותר ממילה אחת שהרי בלטינית מובן המילה Peccavi הוא 'אני חטאתי', באנגלית 'I have sinned', שכולם הבינו כמשחק מילים על הביטוי 'I have Scinde' שמובנו הוא כמובן 'מחוז סינד בידי'.

עדי

עדי יקר,

שים לב למייל המשתפך:

עבדתי איתך בין דצמבר 1995 ל- אוגוסט 1998. ברמה האישית, התייחסתי אליך כאחד האנשים, מנהלים, המשמעותיים, שתרמו לתפישותיי (גם בהיפוך, אם נשמור על יושר אינטלקטואלי) ביותר שהיתה לי הזכות לעבוד איתם.

שאלתי,
תגובתך המהירה,
התשובה,
ניסוחה הנפלא,
נותנים לי אישוש לחווייה הזו – ברומנטיות התכנית שאני לוקה בה, מידעים מסוג זה מרגשים אותי.

המון תודה, כיף ותענוג גדול.

Share

דור שירא את הוריו ופוחד מילדיו

Baby Boomers

אנחנו דור שירא, בעבר, את הוריו ופוחד, בהווה, מילדיו.

דורנו, הורים ילידי 1945 ואילך, כולל דור ה-X, שאולי אף בהקצנה.הורים וילדים

טוב, אולי לא את/ה P-;
הסתכל/י ימינה ושמאלה על סביבתך,  הם.

Share

מיצוי משאבים

בכיתה, ז', די מאוחר, רציתי ללמוד לנגן.

לאחותי היה אקורדיאון. 'שיהיה אקורדיון'.

צוּותתיי לאריה רודיך המורה המיתולוגי למוסיקה.

הצטוויתי להתאמן.

לא יכולתי לשאת את זה. אחרי שבועיים רציתי לפרוש.

"יאירי, תמשיך עוד שבועיים" בקשה אמי בנימוק- "שילמנו לחודש."

Share

רגשי אשם או נחיתות?

התלבטתי עם אחת מיושבות הקפה, האם לפתח מול נחישותה רגשות אשם או נחיתות.

"לגבי האשם אני לא יודעת, אבל במקרה שלך הייתי ממליצה על נחיתות", ייעצה.

אהבתי. שנונה.

Share

אפס נקודה משהו שקר

פורמלית,
מי שלא העביר מידע לא שיקר,
שכן,
לא ניתן מידע שגרם לעיוות בתפישת המציאות.

פורמלית. להמשיך לקרוא אפס נקודה משהו שקר

Share

הרהורי הלוואה

גם אבי וגם סבי היוו מוקד לבקשת כספים. הם נתנו, והלוו.
אינני בנק ובהלוותי כסף עושה זאת לאור העקרונות שמפורטים להלן:

 1. בהלוואה אין לי כוונת רווח. אך גם לא הפסד.
  אם אגבה ריבית על הכסף, הלווה עלול להתבלבל ולחשוב שיש לי אינטרס בנתינתו. אין. מעדיף שהכסף יישאר ברשותי ויישא את תשואותיו באפיקים בהם מושקע.
  לוקח על עצמי את אובדן ההכנסה האלטרנטיבית על הכסף שמלווה.
  אם אקבל רק נומינלית את סכום הכסף שניתן, לאור שחיקת ערך הכסף על ציר זמן, הלווה קיבל מתנה שלא התכוונתי לתת.
  לכן, כסף שניתן יוחזר בערכים ריאליים.
 2. הלוואה ניתנת כדי לקבלה חזרה. לא כמתנה.
  אבי היה אומר – 'אל תלווה, תן', שכן ישנו מין היפוך מרהיב שכזה, שהמלווה הופך במין קסם כזה מ'מיטיב', 'נותן', ל'מרושע' שבחוצפתו 'רוצה את כספו חזרה'.
  אמי היתה אומרת – 'כסף שהלוותי, אני מתכוונת לקבל חזרה'.
  לאור זאת, מתייחס בחוסר הומור ובהיעדר סובלנות להלוואה שלא הוחזרה.
 3. בנותני את הכסף, מייעד את ההלוואה לקידום מצב הלווה. לא להרע את מצבו.
  כלומר שההלוואה תופנה למטרה בעלת משמעות, ולא להגדלת צריכה שגויה, בלתי מבוקרת מעבר ליכולת, שכנראה הביאה למצב של צורך בהלוואה.
  מנסיוני, רוב ההלוואות אליהן נחשפתי היטיבו עם הלווה רק אם היוו גישור בין צורך לכסף לבין היותו קפוא, במצב צבירה בלתי ניתן לזמינות. הלוואות שניתנו על סמך רווחים עתידיים צפויים, ברוב המקרים אליהם אני נחשפתי, היו יקרות מדיי להחזר, בין אם הוחזרו ובין אם לאו.
  לא יכול, גם לא רוצה, לשלוט או להיות מעורב בייעוד השימוש בכסף שניתן ללווה.
  עם זאת לצערי, מנסיוני, ברור לי שבהפניית הכסף לצריכה, המצוקה הכלכלית תגבר, ובעצם מתן ההלוואה, באופן פרדוקסלי, מרע את מצב הלווה, שעל מצוקה קיימת מועמס נדבך מצוקה נוסף.
  בנקים נוטים להלוות למי שלא צריך את הכסף. נמנעים להלוות למי שצריך. היום מבין את זה. אני במצב שטרם התחרטתי על כסף שלא הלוויתי. כן התחרטתי שהלוויתי כסף ובכך הרעתי את מצב המלווה בכך שאפשרתי לו לצרוך בכספי ההלוואה מעבר ליכולותיו.
 4. אין לי כל כוונה להתעסק עם החוב בשום צורה או אופן.
  מצפה לקבל את ההחזר, כמוסכם, במנה אחת עם פקיעת המועד, וזאת ביוזמת הלווה.
  בהינתן ההלוואה, לא רוצה או מוכן להכתים יחסים, להתפלש בבוץ של משא ומתן על:

  1. שינוי תנאי ההלוואה,
  2. פרישתה מחדש,
  3. להגדילה או לתת נוספת,
  4. או להשקיע אנרגיה כלשהיא בגבייתה.
 5. לאסי שבה הביתה – כסף שניתן בהלוואה יוחזר. במלואו. מבחינתי גם בניתוק יחסים.
  למניעת מצב של עכירת יחסים בעקבות כסף שניתן כהלוואה ובהמשך לא יוחזר מכל סיבה שהיא, הלווה יספק בטחונות ממשיים, ברי קיימא ומימוש מיידי למקרה של חוסר יכולת החזר. מי שלקח ממני כסף ולא מצא לנכון להחזיר– שלא יצפה להבנה או חמלה.
  המנגנון (למניעת פצ'ה מצ'ה):
  הלווה יציע בטחונות להלוואתו ואני אבחן אם מספקים והאם להלוות.
  לא מלווה למי שאינני בטוח שאקבל את כספי חזרה, שכן מי שקיבל ממני כסף לפרק זמן קצוב ומוגבל ידוע מראש, ומסיבה כלשהי לא החזיר:

  1. לקח כסף שאצטרך לצרכי,
  2. ללא הסכנתי,
  3. מנע את הכספים המיועדים למי שהכסף מיועד אליו, ולא הם שהלוו- משפחתי,
  4. הוציא כסף ממאגר כסף שיכול היה להיטיב עם אחרים שכן היו מחזירים.
  5. לכן, היה עדיף גם לו, בכל ממד, אם לא היה לווה מלכתחילה.
Share

נדל"ן

לא אוהב השקעות דלא ניידי.
בטח לא אצל פרטיים, שהנדל"ן משמעותי במכלול הכלכלי.
רואה בזה קרח בקולה.

זוכר גם שאלגוריה ככל שתהיה צבעונית היא לא המציאות, המציאות לא משרתת אותה, אם כבר להיפך.

Share

שלומי

כשנשאל לשלומי, משיב בדרך כלל

"שלא יהיה יותר טוב."

למענה שתי משמעויות:

 1. אני השואל. לא מתעניינים בשלומי.
 2. ואם כן,
  • בדרך כלל, שלומי טוב, אני שואף לכך,
   • וגם אם לא, מעדיף להציג שכך,
  • בבסיס התשובה ישנה תפישה, אופטימית, ש
   • לא להתגעגע לְמה שלא ניתן להשגה, כמו לעבר כלשהו,
   • מכיוון שהיכולות, שלי לפחות, בדגדרדציה מואצת, עכשיו זה הכי טוב שיהיה- מבין את זה, נהנה מזה, חוגג את זה.
Share

ידידו הטוב ביותר

המחשב הוא ידידו הטוב והנאמן ביותר של האדם.

כלומר, יכולת החישוב, זכרון, נגישות ותקשורת מעצימים את תשומות המשתמש ואת זמנו. הם רודפים אחרי כישוריו, עומדים לשרתו למימוש יכולותיו ורצונותיו, ומהווים עזרים למיצוי.

ו-לא, אין צורך להאניש אותו. ולא את ההתייחסות אליו. זה אמצעי. ותו לא.

Share