אחיזה תודעתית

עיקר תשומותי התודעתיות מופנות ל-מה שאני קורא ‘אחיזה תודעתית’;

בשונה מתיאור ספרותי מילולי של אובייקט,
‘אחיזה תודעתית’ היא תצורת תפישה שמכוונת לכך ש
תודעה אחרת, בלתי קשורה,
תבין באמצעות התיאור את מהות האובייקט
כפי שנתפש על ידי האוחז תודעתית.

בחשיפתי למאורעות המציאות, בדגש על תופעות אישיות חברתיות, אני מנסה להבין, לתמלל לנסח לתקשר את תפישתי, לעצמי.

מנסח את האחיזה התודעתית, כבקרת מציאות להבנתו.

הגדרות הן מושגים קשיחים שאמורים להעביר מידע מוחלט בין תודעה אחת לאחרת על אובייקט מסויים.

הסבר הוא פירוט תפישתי את המציאות, ואת הגורמים שהביאו למצב מסוים.

אני מנסה ‘לאחוז תודעתית’, שזו תצורה נמוכה יותר מהגדרה.

Share

One thought on “אחיזה תודעתית”

השאר תגובה