ימין שונא שמאל מתנשא

תיקון: קונסרבטיבי שונא, פרוגרסיבי לועג

אם אינך מסכים עם ההבחנה הזו, אין טעם להמשיך בקריאה.

הסבר

שמרנות מקורה במערכת ערכים מוטמעים,
בעוד שפרוגרסיביות חותרת רציונליות אישית, מערערת מבנים תפישתיים.

אמוניות, לאומנות, מגננה, ושימורי מסורת כמאפיינים אינן נסמכים על רציונליות, וממילא המאמינים האוחזים בהם, ברובם המכריע, אינם מיומנים בטיפול בדיאלקטיקה רציונלית.
במפגש עם ביטויים לעומתיים, חוסר היכולת להתמודד, התסכול, העלבון המזלזל, החתירה לפתרון, מניבים שנאה למאיים על המבנה.

פרוגרסיביות בזה למי שממתבצר בנימוקים אמוניים, לא לוגיים, מפגין חוסר רציונליות במעשה או במניעתו, וברטוריקה.

Share

השאר תגובה