חילול כבוד המת

מה זה חילול המת? כבודו?

אם גופה מתנתחת post mortem או מרוטשת בחמת זעם, קרה לה משהו?
ואם זו חית בר, לא גופת אדם?

זה כמו הקוקוס הנופל בחוף ללא בן אנוש שומע.

אלוהים הכועס על השחתת יציריו?

זה השָאיר שמרגיש לא טוב,
שבעקבות האובדן, משליך את תחושותיו החוצה?

הולך דביל(ים) ודחוף להם להשחית גופה של מישהו.
אני צריך לחוש הפחתת ערך או כבוד?

אני חש סלידה מהחצנת ערכיהם השונים משלי
וחשש כלשהו אולי יופנו, פיזית, ל-מה שחשוב לי. 

מאמצעי התקשורת עולה שבתרבות המוסלמית רווחת התייחסות לגופה, להשחתתה, בהיבטים סוציולוגיים לגיטימיים, נורמטיביים.

Share

השאר תגובה