מחמאה עקומה נעימה לי כליטוף מגרייפה חלודה, מלובנת.

שלילת מחמאה

לא רוצה ליטוף על מה שלא מגיע לי חיובית,
פן –
אמנע מחבטה על מה שכן, שלילית.

מתחסד?

צבוע?

מתיימר?

מחמאה עקומה נעימה לי כליטוף מגרייפה חלודה, מלוביינת.

Share

השאר תגובה