תלונה אפשרית

הכאת הבדיעבד

בהדרכה ‘רכה’, הורות, ניהול אנשים מתוך סמכות הדיסציפלינה ורציונל
לא מתוך כוח, היררכיה, משמעת או חשש,

בדיעבד,

הילד, החנוך או המנוהל
יתלוננו, שההורה, המחנך או המנהל
לא נקטו בפעילות שהוא, כעת חושב שיש לנקוט
וזאת מחשש מתגובתו,.

Share

השאר תגובה