להביא יכולות לביטוי וליהנות מכך

אושר

רמת השמחה מהתממשות ערכים חשובים לפרט, בעת בחינתם.

בבחינת שמחת, אושר, האחר

  1. עדות– מה הוא יאמר על תחושת
  2. תקפות– באיזו מידה עדותו תואמת את התרשמותנו
  3. בקרה עצמית– באיזו מידה אנחנו רואים את מרכיבי שמחתו כערכים חיוביים, כראויים לאימוץ על ידינו.

לדעתי, ישנם ריבוי תנאים הכרחיים, גם אם אינם מספיקים לבחינת חיים לא בבחינה רגע – מאושרים:

התנהלות המייצרת הוויות תוצרֵי רצון מקדמי מתומלל, של פרט,
ולא בשל אילוצים תגובתיים.

Share

השאר תגובה