להביא יכולות לביטוי וליהנות מכך

אושר

רמת השמחה מהתממשות ערכים שחשובים לפרסונה, בעת הבחינה.

בבחינת שמחת, אושר, האחר

  1. עדות– מה הוא יאמר על תחושת
  2. תקפות– באיזו מידה עדותו תואמת את התרשמותנו
  3. בקרה עצמית– באיזו מידה אנחנו רואים את מרכיבי שמחתו כערכים חיוביים, כראויים לאימוץ על ידינו.
Share

השאר תגובה