Hidden Agenda

כשמישהו אומר שרוצה לעשות כסף האג׳נדה ברורה.

כשמישהו אומר שהוא רוצה את טובת הציבור, לא שזה בהכרח לא נכון, אבל יש לחפש את הכוונה מאחורי הצהרתו.

Share

השאר תגובה