חגי סגל – השתלטות השמאל על התקשורת

זו ההטייה התודעתית

למסקנות חגי סגל –  השתלטות השמאל על התקשורת, להלן הצעה נוספת, מדוע נפקד מקומו של ימין תפישתי מעיתונות:

הבחנה: עיתונאות – פובליציזם

‘עיתונאות’ חושפת, מפרקת, מערערת, מציאות נתפשת.
‘פובליציזם’ בונה, מקדם, מפיץ, מכסה, מגן על תפישה מקדמית, אקסיומטית, בהתאם להתכנסות הזדהותית סנטימנטלית.

 

הטייה תודעתית לדיסציפלינה

מכניקה מחשבתית אמונית לאומנית מתכנסת הזדהותית, מניחה אקסיומטית קיום אל, קידוש מדינה.
בעלי מכניקה מחשבה כזו, מוטי בניית קונסטרוקטים תפישתיים, ‘מוכיחים’ הנחות מקדמיות מקודשות, מעצימי סנטימנט, אינם מוטי פירוק, חשיפה, ערעור. וככאלה אינם מוטי עיתונאות.
Share

השאר תגובה