משולש היברידי

  1. libermanישנה נזילות רעיונית תפישתית על מצע מעשי נחרץ.
  2. ונחרצות קפוצת גבינים על מצע מעשי נזיל.
    אני.
  3. רעיונות היברידיים, כדוגמת דת וחילוניות הדרים תחת קורת גג אחת, אתיקה רכה,
    דורשת קשיחות עשייתית, על מצע של עשייה אינטנסיבי עם אמצעי בקרה חלושים.

אביגדור ליברמן*, כארכיטיפ, כמייצג ז’אנר,
בהיבט אישיותי אידיאולוגיה-מעשה מכיל שלושה רבדים:

  1. קפוץ גבינים ונחרץ לשומעיו,
  2. היברידי בתפישותיו- יכול להיות גם נץ וגם פשרן, גם חילוני וגם נשוי לדתיה, גם אוכל טריפות וגם חוגג זיכויו בכותל, גם עובד מדינה גם דואג לעסקיו, גם  וגם,
  3. נחרץ ותקיף (אלימות?) במעשיו.

*
ההתייחסות לאביגדור ליברמן נסמכת על עיבוד המידע שספחתי מהמדיה.

Share

השאר תגובה