שאינם מבחינים בין חוויתם הפרסונלית פרטיקולרית לתופעה גלובלית אוניברסלית.

פגוש פוגייש פגשתי – לא מבחינים

מי

שאינם מבחינים בין חווייתם
הפרסונלית-פרטיקולרית
לתופעה גלובלית-אוניברסלית.

Share

השאר תגובה