קנאה

הכרה, שסובייקט מזהה שברשות זולת מסוים אחר יש ערך חיובי-

 • רוחני נתפש
 • או גשמי,

שהיה רוצה לייחס לעצמו, כשייחוס טובין זה זה מפיק ממנו רגשות שליליים עוינים כלפי אותו זולת בעלי הטובין.

קנאה

שאיפה לאמץ

 • טובין מנטלי נתפש או קומודיטי בעל ערך כלכלי מדיד,
 • מ-אחר
 • הנתפש כבעל ערך גבוה יותר
 • ממה שהמקנא מזהה שיש בחזקתו או שאין לו כלל
 • מתוך תפישת ערך עצמית, השוואתית, נמוכה יותר.

הקנאה יכולה להתבטא ב-

 1. העדר ביטוי חיצוני-
  תחושה פנימית אצל המקנא,
 2. חיווי גופני המעיד על התחושה,
 3. מלל
  • תמלול ישיר, מעיד, חושף, שקוף,
   • מעצים את הערך שיש למקנא,
   • מפחת את הערך שיש לאחר,
  • או עקיף, שעושה אותו דבר,
 4. עשייה
  פעולה קונקרטית המטפלת

  • בצמצום הפער בין ערך הטובין שבחזקת המקנא למושא הקנאה,
  • אימוץ קונקרטי של הטובין,
  • הפחתת ערכו בתודעת העושה,
  • הסחת רצון המקנא מהשאיפה לחזקה על הטובין.
Share

השאר תגובה