פרנסה

נשאלתי, “במה עובד כעת?”

“אני? לא עובד כלל. כלומר, מכ/בלה את עיתותיי בייצור תצוקות וניפוק תעוקות למכריי ולחבריי המתמעטים. ללא תשלום, on the house, כך שאי אפשר לקרוא לכך עבודה.

אני עושה זאת, לא לפרנסתי.

למחייתי.” 

Share

השאר תגובה