ניהול- ריכוז והכוונת משאבים למטרה. חזון, מטרה, יעדים, תכנון, ביצוע, בקרה, תיקונים.

דברות המנהל

 1. commandmentsבבניית פרויקט

  חשיבה רגרסיבית, יצירת:

  1. חזון,
  2. מטרה,
  3. יעדים,
  4. תכנון,
  5. ביצוע,
  6. בקרה,
  7. תיקון.
 2. בשלב התכנון

  1. קביעת מטרה,
  2. התווית נתיב,
  3. גזירת פעולות,
  4. הערכת עלויות,
  5. גיוס משאבים, כלכליים, אנושיים, תודעתיים,
  6. והקצאת תשומות – כלכליות, זמן,
  7. גיוס
  8. יצירת מדדים ואבני דרך לבחינה שאכן המטרה מתקדמת לפי התכנית.
   • אם התכנית אינה תואמת את אבני הדרך כמתוכנן, יש לעדכן את התכנית בהתאם למידע החדש.
 3. ביצוע [כבנהיגה]

  1. עשייה מדוייקת,
  2. התקדמות לפי אבני דרך שנקבעו,
  3. תוך הסתכלות פריפריאלית על השלכותיה,
   1. בחינת חיוויים חדשים של שינוי תנאי המציאות,
   2. בחינת משמעויות שלא נלקחו בחשבון,
   3. בחינת משמעויות שנלקחו בחשבון באופן מוטה, מוטעה, בסדרי הגודל,
  4. הצפה לצורכי הערכה מחודשת מתמדת של שינויים וכיוונונים נדרשים,
   1. לצרכי תיקון תגובתי מקדם, [פרקטית],
   2. ופיתח המיומנות המנטלית, להחליט במקרה הצורך האם להמשיך, או שכשיש ספק, אין ספק, לעצור, גם במחיר אכזבה, בושה, הודאה בטעות, לחץ סביבתי, [אסטרטגית].
  5. בדוק, ראה, האזן לחיוויי לקוחותיך, כפיפיך, עמיתיך ומנהליך – האם האם איתך? שמייחים? אנרגטיים? משתפים פעולה.
   הם לא כולם נעלמים, הם נמוגים.
   וודא את אחיזתכם ההדדית הרציפה, טפל מיידית באתרך את סדקי חיוויי הנטישה.
 4. בקרה

  עם סיום עשייה ערוך פוסט מורטם.
  התמקד בתמלול הפער בין אידיאל הכוונה, לבין הביצוע בפועל, ‘מה היה יכול להיות טוב יותר?’
  התהליך מלמד,נותן ערך חיובי למבצעים, למנהלים, לעורכי הבקרה, יוסיף ערך ויקל על העשייה ההבאה.
  המנע מהשתכשות במלל הסופרלטיבים מתוקים – מוזיל את התהליך.
  אחרים לא יעשו את מה שאתה היית עושה, אתר את ההגיון והסבירות במעשיהם, או התרע על העדרם.

 5. הבאת כישורים לביטוי

  אינך מרוויח מספיק כדי לעבוד רק עבור הכסף.
  וודא, שבנוסף לפרנסה תפקידך מביא לביטוי את כישוריך ויכולותיך ומסב לך הנאה וגאווה בעשייה.

 6. קידום מרחיק

  בכל שרות לקוחות, אוניברסלית, עם ההתקדמות ההיררכית, המנהל מתרחק מלקוחותיו.

  • זהה את התופעה,
  • נצל אותה לטובתך: תקשר עם לקוחותיך, עמיתיך ומנהליך, כל הזמן.
 7. הרשם בהתמחות המורשם

  הַרְשם את אנשיך בתחום התמחותם – חתור להיות מקצועי יותר מהם בתחום התמחותם.

 8. התכווננות

  בכדורסל ובניהול, מי שרואה עצמו שחקן ספסל, ימצא עצמו מחוץ לקבוצה.
  יתירה מזאת, לעתים עצם הכיוון גבוה הוא כִּשור מיירט תפקיד או משרה.

 9. שרשרת

  הצרפתים אומרים ‘מי שהחלפת אידיוט, ומי שהחליף אותך נוכל.’
  גם עליך יאמרו זאת.

 10. רלוונטיות

  ראה מה שאיש אינו רוצה לעשות ועשה זאת אתה.
  כך תהדק את חגורת הרלוונטיות על משרתך.

 11. גיוון

  הימנע מתסמונת מינוי כפיפים בדמותך.

  • אתר אנשים עם תכונות משלימות לשלך.
   לפעמים פחות נעים, אפילו מרתיע,
   ועם זאת, מגדיל משמעותית את סיכויי ההצלחה לאור גיוון היכולות.
 12. קווליפיקציה

  אבחן את חוזקות וחולשות אנשיך.

  • הטל משימות התואמות כישורים ככל האפשר,
   אנשים אוהבים את המשימות שהם טובים בהן.
  • הימנע מלהטיל עליהם מה שאינם מסוגלים לעשות.
 13. ריבוי משימות

  בנהטלה על מבצע שתי מטלות בו זמנית,
  יש לצאת מנקודת מבט שרק משימה אחת תבוצע – זו ה’אהובה’  על המבצע, בה מרגיש יותר נוח.

 14. חיקוי

  אל תתפתה ללכת שולל אחר הצהרות ״למדתי ממך”, “אתה גדול” וטקסי שבועות נאמנות נוסח אבירי פיאודלים למיניהם.
  מידת הצהרות אלה ועוצמתן עולה ככל שמי שמספק חיוויים אלה מזהה את שיעור התמכרותך למתיקותם.

  • תאמין לתקפותם רק כשתראה שמחקים את פעולותיך, או שמגמשימים וולונטרית את הטוויית חזונך.
 15. פחד ותיעוב

  זכור: מי שחושש ממך בפניך,
  שונא אותך מאחורי גבך.

 16. זיכרון

  לארגון יעיל זיכרון מתעתע:

  • זיכרון  תהליכי:
   לפרטי המוצרים, שירותים ולקוחות.
  • חוסר זיכרון אנושי:
   בפועל, בעיני מנהליך וכפיפיך אתה שווה כפעולה האחרונה המיוחסת לך.
Share

השאר תגובה