מינורי ברומנטיקה אורבנית

ישבתי עם ידידי הצעיר, ה’, בקפה. לא בקליניקה, בפלוצריאדה אחרת.

בעודו מספר לי על קורותיו, עוברות שתיים מבחני כניסה למוסד – נשאלות היכן לשבת.

המובילה, המבוגרת יותר, פונה לידידי בסוג של אינטימיות שלא פונות אלי, בכלל, כשבסיטואציה המסוימת הזו, אני בכלל מצטנייף בנחרצות באנונימיותי, אז לא פונים אלי בכלל.

מסתבר, שבאחת מתעוקותיו ה’ פנה אליה כמטפיילת, באמצעות פייס הצייד הנצחי, שם הוא הצ’יף, ונוצתו נישאת בפי כל.
ארבע פגישות לקח לה לחצות את הקווים – גילתה עניין שלא ממין העניין. כלומר כן, רצתה להיתמר ממטפלת למטופיילת.
ה’ מחייך כשמסביר. הוא לא פרש מהטיפול בשל הפרת קודיפ פסיכו-תרפויטים-אתיים. גדרות מוחשיות וגבוהות מאלה נפרצו להנאתו.

בשבתן, המטפלת פנתה לאחור, ואמרה לידידי: ‘תראה כמה שהיא יפה’, החוותה על בת לוויתה, כמשוויצה בעדי רב חן ענוד על ידה.

אנחנו ממשיכים לדבר, ואני מבחין בשינוי נחיריו. לא יודע אם זה הצבע, הרטט או צורתם הגיאומטרית – הלַקָט שבו מגלה בבת הלוויה הצעירה יותר.
נעוריה אולי מאחוריה, אך היא אטרקטיבית, מודעת מקדמת ומודעת למראָה. הווייתה נראית גם לי – אשכנזי קהה הבחנה נטול אינטליגנציה רגשית – כפתיחות בשלות התפתחותית, או בשלות התפתחות פתיחות כלומר – מהז’אנר שפורייח למראה ידידי, ובתת הז’אנר שגם הוא מגלה בהן.

בצאתנו, פניתי לאופנועו לפרידה. הוא ניצל את התאיידות נוכחותי המעיקה, וקרב אליהן. הוא למד שהצעירה התגרשה לאחרונה, נכונה לשלב הבא, המטפלת תעביר את פרטיה.

בעתיד כלשהו, שכן הוא לא מעוניין כעת. ידידי הצעיר בדיוק בונה מערכת יחסים וסוגר את הפלניטריום לכוכבות לכת. זמנית. היא תלקט בהמשך, המטפיילת תגרוף את מנת התודה, ואולי גם תגבה דמי טיפול השתקמות.

Share

השאר תגובה