מרוב עלים לא רואים את השלכת, ומפיצ'פוץ' מולקולרי הנוסחה מתנדפת.

מיקוד מהותי/ מהות מיקודית

מרוב עלים לא רואים את השלכת,
ומפיצ’פוץ’ מולקולרי הנוסחה מתנדפת.

Share

השאר תגובה