סבירות ונורמטיביות

אין הדבר חדל להיות אמת רק משום שלא מתקבל על דעת הרבים.
נאמר, ובבורותי איני יודע היכן.

 • אם אינדיבידואל יישאל, ל-מה החתירה האנושית יותר מובהקת ל'סבירות' או ל'נורמטיביות'?
  • מניח שיענה ל'נורמטיביות'.
 • ומה יעיד, בדרך כלל, על התנהלותו, האם מוכוונת 'נורמטיביות' או 'סבירות'?
  • שהיא סבירה, או לפחות יעדיף שתהיה, וכן שתיתפש בסביבתו ככזו.
 • למה רוב הנורמטיביים מעדיפים להיתפש כסבירים כשניתנת להם הבחירה להיות נורמטיביים?
 • אם כך, היכן ומתי מתחוללת ההתהפכות הטרנספורמטיבית?
 • האם ניתן לומר, ש-
  • הדבר הסביר לעשות זה להתכנס לנורמטיביות, אך,
  • זה לא נורמטיבי להתכנס לסבירות, אם איננה נורמטיבית?

עריכת ברית מילה היא התכנסות לנורמטיביות או סבירות?

על מה החוק מעניש על חריגה מנורמטיביות (כפוייה) או מסבירות?

על מה הממסד מתגמל כהירואי, על פעולות משמרות נורמטיביות או סבירות?

Share

השאר תגובה