פריבילגיה – אליטה [-אריסטוקרטיה]

משך קריאה כ- 10 דקות

זכות יתר – שאיפה להימנות על

בתמצית

פריווילגיה, כתב זכויות
מוענקת על ידי גוף שלטוני לפרט או קבוצה מובחנת, שמית או אנונימית, על פי קריטריונים מקדמיים ממשאבי קולקטיב, על פי קריטריונים מקדמיים, בהענקת טובין, או במניעת תשלום – פטור מלא או חלקי חובת תשלום, או בעלי ערך ככלכלי המוחלים על יתר הפרטים.

הטבה כלכלית, שוברת שיוויון חברתי בכך שנמנעת מיתר פרטי החברה.
ניתנת לפרט(ים), על ידי חברה בהצדקה ביורוקרטית, פיצוי או תגמול על עוול או מעשה שנעשה בהקשר לקולקטיב.

אחיזה תודעתית

אליטה, במקור אריסטוקרטיה – ‘שלטון הטובים’. מיוונית – מי שנולדו מוצלחים והנהגת הכלל תופקד בידם.

גישה שלטונית המפקידה את ניהול ענייני החברה לקבוצה מובחרת שפרטיה תויגו כ’מוכשרים’, ומיועדים לתפקידים בהקשרי כלל.
המונח עבר מטמורפוזה: אריסטוקרטיה היא הורשת פריבילגיות נתונות לאצולה מאב לבן, ללא קשר למוכשרות ראשונית.

אליטה, נגזרת מאריסטוקרטיה, היא מגזר סוציו-אקונומי של פרטים אוחזים בעמדות משפיעות על חברה, ונתפשים כזוכים להטבות חברתיות וכלכליות בזכות תפקידם.

אליטה, כעת

עובדים – מסתבר שאליטה קשורה בפרנסה – בכירים, שלפעילותם יש השפעת רוחב על ‘חברה’, נתפשים כאליטה.

בכלל זה, פקידות ממשלתית גבוהה, הנהלות מוסדות ציבוריים, משפט, אקדמיה, רפואה, מדע, תקשורת, אמנות.

האליטות הן שלד עליו נבנה ‘ממסד’.

אליטות נהנות מפריבליגיות כחלק ממעמדן.

אליטה מתנגדת

בעידן הקונסרבטיביזם הרדיקלי, בהובלת נתניהו, טראמפ, פוטין, ארדואן, בולסונרו, בארצותיהם, נעשה הליך התכת האליטות.

אליטות משכילות מתנגדות לשלטון חזק.
ממשל חזק מדי מצר את צעדיהן הן בהיבט האידיאולוגי והן הפרקטי.

בתנועת צבת של

  • שליט חזק
  • נתמך על ידי המון שלא נמנה על האליטות, שלא בחר בהן, שמבחינתו מודר מהן ובה בעת  מפרנס אותן, והן מתנשאות עליו.

המון מנתץ

המון בחר שליט, מוטה פופוליזם

המון אינו רוצה שאליטה בעיני עצמה,
שההמון אינו מזהה בה כ-מייצגת אותו או את האינטרסים שלו,
מבחינתו מתנשאת עליו,
תגביל את פעילות השליט הנערץ, מושא הזדהותם.

פְּרָטֵי ההמון היו רוצים שהפריווילגיות המחולקות לאליטות תהיינה גם נחלתו.

פרדוקס

המון מודר, מסוציואקונומיה נמוכה, מזהה בשליט עשיר, היפר פריבילגי כמייצג אותם.

מלחמתם בממסד איתו ההמון מתחכך נגטיבית חשובה להם יותר מאשר מלחמתם בשליט אותו הם רואים כאקסטנציה שלהם, נלחם את מלחמתם, מזדהים עם קורבנותו, ותומכים בניתוץ הממסד המתנשא עליהם שואב את המשאבים שלא יגיעו אליהם.


המשך בעמוד הבא:

Share

הערות? אשמח לתגובתך