יומרה רציונלית

יש לי יומרה (אחת מני נוספות)- לחשוב רציונלית.
אין לי את הביטחון שמצליח בכך, תמיד.

שמח לאישושים שחושב רציונלית,
ועוד יותר לחיוויים שלא.

Share

השאר תגובה