מידת רציונליות

שינוי רציונליות

באיזו מידה  כיוון היית רוצה לשנות את מידת הרציונליות המיוחסת לך?

להשאירה כמו שהיא?

להגדילה?

להקטינה?

הרבה?

מעט?

 

Share

השאר תגובה