אבולוציה שלטונית

פרט–חברה

משפחה

 

שבט

ממלכה

דמוקרטיה ישירה

דמוקרטיה ייצוגית

דמוקרטיה פרוגרסיבית

פרט התארגנות אד-הוק

 

ייצוגים מגוונים יש לדמוקרטיה.

במהותה המזוקקת, דמוקרטיה, היא שלטון הרוב.

צודקת הגישה הקונסרבטיבית שמניחה

Share

השאר תגובה