מערכת תגמול, שכר, אמורה לשקף את הערכת המשלם לתפוקה מצופה מספק/ עובד ביחס לאלטרנטיבה.

מערכת תגמול

תגמול, שכר

מערכת תגמול, שכר,
אמורה לשקף
את הערכת המשלם
לתפוקה מצופה
מספק/ עובד
ביחס לאלטרנטיבה.

Share

השאר תגובה