היזקקות מתמדת לאישושי סביבה, היא סימפטום פשוט, חיווי פרימיטיבי - בטוח שישנם טובים ממנו - המעיד על מצוקת הניזקק.

אישוש סביבתי

סימפטום

היזקקות מתמדת לאישושי סביבה,
היא סימפטום פשוט, חיווי פרימיטיבי
– בטוח שישנם טובים ממנו –
המעיד על מצוקת הניזקק.

Share

השאר תגובה