הצבעה אסטרטקטית – חדקרן

המשך מעמוד קודם

מרכיבי ממשל

 

אזרחים פרטים בעלי רצונות, שאיפות, ערכים, אינטרסים, סט ערכים, ש

  • עליהם שולטים,
  • השולטים, הם פונקציות המאיישות את רשויות השלטון ומיישמיו, נמנים עליהם.
תפישות מערכת ערכים שיש לכל תודעה תבונית שמהווה כלי לנקוט בפעולה אחת במקום אחרת בצומת החלטה.
מפלגות התארגנות אנשים על מצע ערכים ופעולות מוצעות מובחנים, בנושא אחד או יותר בסוגיות פרט – חברה – ריבון, ששואף להשפיע על התנהלות המרחב בה המפלגה פועלת,
שלטון, ממשל הגוף שסך מרכיביו קובעים ומסדירים את הפעולות שמאפשרות למבנה ארגוני להתנהל באמצעות פונקציות מיישמות.

הצבעה אסטרטגית

הצבעה היא ביטוי תמיכה בצֶבֶר סנטימנטים שמרכיב תפישת עולם.

בוחר שהעיד שהצביע ‘אסטרטגית’, מבטא את מכלול העדפתו, בנימה אפולוגטית, מביע אי-נוחות מהצבעתו. כשאסטרטג פוליטי 😯 בעל קול אחד אומר ‘הצבעתי אסטרטגית’ הוא מצהיר שהוא רוצה התנהלות מסויימת, וכדי להשיגה הוא פועל באופן עקיף לקידומה. עם קולו האחד!

איפה צ’רצ’יל שאמר מה שאמר על המצביע הממוצע.

התזה

פרט, במודע מבחירה, פועל בהתאם לתפישת עולמו.

בכל רגע נתון, בכל עניין ונושא, פרט מפעיל את שיקול דעתו בבחנו אלטרנטיבות אפשריות מועדפות.

בבחירות, כפעולה מדגימה, פרט מצביע בהתאם להשקפת עולמו המשוקללת.

כאשר פרט מצהיר: הצבעתי אסטרגית/ טקטית, הוא מחצין את מבוכתו, צערו, על שנאלץ – לא באמת נאלץ, הרי עשה זאת מבחירתו שלו – לבחור באופן שהוא אינו שלם עם הצבעתו – תוך וויתור על סנטימנטים מסויימים לטובת מימוש סנטימנטים אחרים בסט העדפותיו.

כך, בחר בסט ערכים שונה מהעדפתו המקדמית, ויתר על ערך חשוב לו, לטובת קידום ערך אחר, חשוב יותר. והתהליך, לא נעים לו.

הצבעה אסטרטקטית –

ויתור על ערך מובהק וחשוב, ניגף מפני צבר ערכים שנתפשים, יחד, כחשובים יותר,
או
קידום ערך אחד דומיננטי שמביס צבר ערכים אחר.

התיוג כ’אסטרטגי’, ‘טקטי’, מתאר את אי-הנוחות של מצביע מבחירתו, על אובדן האלטרנטיבה בה בחר, ובכל זאת לתת לכך נופך חיובי. אסטרגיה. טקטיקה.

גיחוך–פתטיות

נחשפתי להבחנה

הצבעה טקטית: בוחר מחליט לפי טובתו האישית, במצב נתון. הצבעה אסטרטגית: הצבעת בוחר לפי תפישתו את טובת המדינה.

ייחוס פרט לפעולת הטלת פתק שמעדיף תפישה התנהלותית ברמת מדינה, כשכוחו מתמצת בקול אחד מעשרות, מאות אלפים, מליונים, לאבחנתי, משול, למי שמתייחס לנאד שהופלץ מול יהודה ושומרון, כמלחמה ביולוגית. כלומר זה לא בלתי נכון, רק שסדרי הגודל, אפעס…

בחירות

The best argument against democracy is a five-minutes conversation with an average voter

בחירות, באשר הן, עוסקות באלטרנטיבות. ניתן לשער שמינימום אלטרנטיבות הן שתיים. למעשה שתי בחירות מכילות ריבוי ערכים שהבחירה הסופית בין השתיים כוללת את האפשרויות כולן, גם אם הבוחר לא מודע להן.

בחירות פוליטיות עוסקות ביישום השקפות עולם במרחב פרט – חברה – ריבון.
הפעולה המעשית, הקונקרטית בבחירות היא זניחה; הטלת פתק אחד, שחשיבותו המוחלטת היא אחד חלקי מליוני פתקים אחרים. הבחירה מבטאת סט העדפות, אמונות, הטיות, סנטימנטים בתפישתו את יישום טובתו.

זו פעולה אבסטרקטית, שאני תמה איך רוב האנשים עם יכולת הפשטה מוגבלת כשלי, היו יכולים להטמיע ולקבל אותה אלמלא גדלו לתוכה עם התפתחות תודעם.

במלים אחרות – אני מתקשה להאמין, ומבין שלא ניתן להוכיח, שתודעה אנושית שלא נחשפה מקדמית לקונספט בחירות פוליטיות הייתה יכולה להטמיע את הקונספט אילו לא צמחה אורגנית אבולוציונית לתוכה.

אדישות: מקרה קיצון

במקרים בהם בוחר הוא אינדיפרנטי על מושא הצבעתו, תיתכנה שתי אפשרויות:

  • הצבעה,
  • אי-הצבעה.

הצבעתו דומה במשמעותה המספרית לזו של הצבעת ראש מפלגה שלטת, שמבין, שחסינותו הפוליטית תוסר אם יפסיד את הבחירות; במובן ששניהם משקללים ברמות מודעות ועומק שונים את מכלול הערכים שעליהם, וכוחם המספרי שקול.

מכניזם

ממשל

ממשל > שיטת ממשל > היבט שלטוני > בחירות – מהווים מושגים אמורפיים הנוגעים בריבוי היבטים בחיי פרט. כל פרט. בדומה למכללול מענה של דת.

בהתפתחות האנושית, אמוניות קדמה ללאומיות. מיומנות אמוניות משמשת כתשתית להתפתחות לאומיות.

בעולם שחילק עצמו* למדינות, אמוניות ולאומנות מרבות להשתלב, עם חיכוכים, שכן בלאומיות מרכיב אמוניות על מורכבותו קיים. בהצבעה לדירקטוריון, לוועד בית, וכיוצא באלה, אין ייחוס מיסטי לתהליך ההצבעה.

פרט

פרט סופח ערך, חשיבות עצמית, מעצם יישום הליך בקרתי, רציונלי. בוותרו על ערך חשוב, משמעותי, לטובת קידום אחר, או צֶבֶר אחרים, הוא סופח ערך.

מצביע מצר על כך שוויתר על ערך חשוב, מנחם עצמו, מצטדק באזני סביבתו, מסביר שעשה מעשה אולי בלתי צפוי, בעיניו בעיני סביבתו, אך אוצה שייתפש כמי שהכריע באופן רציונלי.

* אלגוריות, הסמלות, טעינת מציאות במשאות מיסטיים

מושגים קשורים כ’הצבעה טקטית’, ‘אסטרגית’, כ’רצון הבוחר’.

אלה מצטרפים לתשמישי קדושה לאומיים; בדומה לדת המייחסת קדושה למלים, טקסטים, ספרים, עצמים וכיוצא באלה, ומשמשים כפיקציות שנועדו לטעון מושגים במטענים סמנטיים מיסטיים.

Share

One thought on “הצבעה אסטרטקטית – חדקרן”

השאר תגובה