ערך עליון ‘חיים טובים’

שאיפה

שאיפה ל’חיי פרט טובים’ היא ערך שאין מעליו, להלן עליון.

חיווי מתקף

‘חי טוב’
הוא חיווי תודעת פרט,
השואף לטוב מצרפי,
נמצא בסיפוק יחסי
וחיווי סביבתי מתקף.

ידיעה חלקית

ניתן לדעת ש
חיי פרט ‘אינם טובים’,
אם מעיד על כך,
או שמעיד ותקפות הבוחן שוללת.
בשאר המקרים – ה’חיים טובים’, עד שלא יוכח אחרת.

טיפשות מניפולטיבית

הסטה לערך עליון על ‘חיי פרט טובים’
הוא הסתה טיפשה במקרה הטוב,
ומניפולציות מרושעות בשאר המקרים.

 

מיטוב מירבי מצרפי

 

Share

השאר תגובה