משרת אמון

הארות על אסטרטגיה התנהלותית

משרת אמון

משרה בה נשכר עובד לעבודה כלשהי כשכישוריו העיקרים הם:

 • היכרותו עם ה’פטרון*‘,
 • רחישת האמון/ חיבת הפטרון אליו,
 • ציפיית הפטרון שהעובד יהווה ‘שלוחה‘ שלו מול הדיסציפלינה/ תחום העיסוק/ העבודה,
 • לא בשל הערך המוסף התכני מקצועי שהוא מביא בתחום העיסוק,
 • לא באמצעות הליכי סינון מסורתיים.

להמשיך לקרוא משרת אמון

Share

מעשה בשלושה עובדים

תצורות השתכרות

ניתן לספוח תשומות כלכליות (-להתפרנס)-

 • להרוויח, לקבל גמול על עבודה,
 • להתמיר אנרגיה אישית בתקבול כלכלי,

באחד מארכיטיפים תעסוקתיים:

 1. יזם,
 2. מיומן,
 3. זמני. להמשיך לקרוא מעשה בשלושה עובדים
Share

בקשתי האחרונה

לא בקשה אחרונה

בתמצית נחרצת, בנחרצות מתמצתת

כרטיס משרד הבריאות המאשר את בקשתי

גִּרְסתי לטיפול פליאטיבי, לי, היא הפסקת חיים.
הֲמָתָה. מיידית.
ויפה שעה אחת קודם.

‘הקלה’ שאינה המתה,
לאור רצוני ובקשתי זו,
היא, לגבי, ‘ייצוג חמלה אירונית, גם אם נורמטיבית, לפעולת התאכזרות קונקרטית פרטיקולרית.’

במקרה ספק – אין (לי) ספק:
לא רוצה, לא שווה – מבקש להמית אותי.

“החיים זה קצר מביך”
ידידי הנערץ, 2015

מכניקה

על חוסר תקינות תודעתית ניתן להרחיב אינסופית, ולא רלוונטית, שכן זה על ה-לא.

לחילופין, בשטחיותי – מרחב המחייה המצמצם, שטוח, נידח וקטן בו קיננתי ועדיין – (לא) מציע, להלן מציג, כלי מבחין, גם אם פרימיטיבי וחלוד ועם זאת מתאים לי ויעיל כגבינה צהובה לפיצה, כסכין לנדנו, ככיתוב The End לסוף סרט, לגביי לפחות, האם ‘להאריך את חיי, או לא’:

המכשיר

במצב, בו לא אדע לענות פוזיטיבית, נחרצת, חיובית
על השאלה:
“יאיר דיקמן, האם החיים, עבורך, בעלי ערך?”
ולא סביר, בהערכת סביבתי, שתהיה שיבה למצב בו אענה חיובית –
חיי, עבורי, נטולי ערך.
מבקש להפסיקם.
מייד!

בהינתן ספק – אין ספק, להמית אותי.

 האם יש ברור מזה, פחות ניתן לפרשנות?

רציונל

אין לי רצון ולא עניין להִסתפק,
תודעתית,
בפחות מתפישתי את איכות חיי, טרום הסיטואציה.

תוקף

אני מבין, מעשית,
שמעֲנֶה לבקשה אחרונה זו
אין
יותר תקפות מלאחרות;

לתפישתי, רצון חיים, מימוש רצון של אורגניזם חי, נעלה על זה של בקשת מת או חסר תודעה.
כלומר, מי שיוכל למלא בקשה זו הוא בבחינת חי ובועט ורצונו קודם מעשית והיררכית לרצוני ה’פגום’ שבעת בקשת מימושו הקריטי – ההחלטה אם ליישמו, רצוני, בעצם אינו רלוונטי בשל מות הגוף הנושא אותו, או שהתודעה פגועה ופגומה.

מענה אחרון

לפני בקשתי זו, ביקשתי בקשות.
הייתי שמח, רוצה לחשוב שהיו מעטות, לבטח היו כאלה, שבדיעבד, הייתי נמנע מלבקש.
לאחר בקשה זו, מניח, תהיינה אחרות, נוספות,
מקווה – מי יתן? אני – שמעטות אף יותר.
מבקש את בקשתי זו במהלך חיים סביר ותקין.

על מידת סבירות בקשותיי הקודמות בחיי ניתן להתדיין,
לא להסכים, להתמקח, לערער.

אני רואה את עצמי כמי שחותר להיתפש כ’סביר’, ולאו דווקא כ’נורמטיבי’.

אני מייחס לתוכן בקשה זו סבירות גבוהה, גם אם נורמטיביות נמוכה.
בבחינת סבירותה – אולי, חלק גדול מהקוראים לא היה מבקש בקשה זו. עם זאת, מניח, שבקשתי זו עוברת מבחן סבירות של (ריבוי בעלי) תודעה חותרת רציונליות, שאינה קשורה ומודעת אלי, בבחינת פרשנותי ל- great minds think alike.

תיקון

כך, בקשתי זו אינה אחרונה.
זו בקשה שלי, שהמענה לה, הוא האחרון בהקשר שלי.

לאחר מילוייה, מבטיח, נשבע – בחי אלוהים בספר התורה, לא תהיינה בקשות נוספות.

סט ערכים, ללא קְדוּשה

בחיי, ניסחתי לעצמי היררכיית ערכים
[דֵי] מוסדרת, דינמית, עם בקרה מתמדת במגוון נושאים רחב.

אין בהיררכיה זו ערך מקודש,
מבין, ועם זאת לא מכיר בערך ‘קדוש’.

חיים באשר הם,
חיי,
הם ערך נעלה – אין גבוה ממנו,
גם אם, עבורי לפחות, לא בכל מחיר או תנאי.

חיים, חיי, עם תודעה פגומה –
גם כעת, תודעתי, לא משהו להתנאות בו, כן? –
עבורי, לי – חסרי ערך. בתמצית נחרצת, בנחרצות מתומצתת

אני מבין, שבקשתי זו עשויה להיות נתונה לריבוי פרשנויות.

וכן, קיבינימט,
לא תיוותר לי תודעה,
ואף לא יכולת
לאכוף בקשה זו.

נחמ[לֶ’]ה

מקווה שגם לא תיוותר בי תודעה מספקת להתייסר מכך, שאיזה
קונסרבטיב במחלת אמונתו,
בחמלת אמונתו,
בחלם אמונו,
באמונת חמלתו,
או סתם באינסטינקט מוטמע בלתי מודע ומבוקר
יכפה עלי אכזריותו
בהחייאתו אותי, ביולוגית, לערכיו, בניגוד לערכיי.

אני אולי מחייך, ורציני. עד מוות.

למה הנחרצות הקטיגורית?

אני מבין שיש מצב וסבירות די גבוהה, שברגע הקריטי – לא אני אחליט על חיי, המשכם הפסקתם.

לכן, כל הרעיון נחלק לשתי אפשרויות שבמקרה הטוב משיקות, אך אינן חופפות:

 1. ייתכן ומותי לא יהיה קשור למשאלתי זו,
 2. ייתכן ומצבי כן יצריך התייחסות לבקשתי זו.

מקרה 2

אני מבקש שפעולת מי שיהיו לידי תהיה לאור בקשתי –
למנוע, פרו אקטיבית, פעולות מאריכות חיים במקרה של תודעה פגועה או פוטנציאל ממשי לכך.

מי שלידי

 1. יכולים לשתף פעולה עם בקשתי זו.
 2. עלולים לא לשתף פעולה עם הנחייתי זו, מסיבות רבות.

מקרה 2.1
בו, מי שֶלְיָדי מתנהל אחרת מבקשתי להפסיק את חיי או למנוע את הארכתם,
אינני יודע או יכול לחזות לפי אילו ערכים יפעל.

בכל מקרה, בפעולתו להארכת חיים,  הוא אינו מהווה ביטוי של רצוני מולו, לא על פי סט תפישותיי, בעת כתיבת שורות אלה.

ערך החיים

התייחסותי הקטיגורית לרצוני להמית אותי במצבֵי ספק, מהווה שיקוף של צֶבֶר הערכים, ערכיי, הבא:

 1. ערך חיים הוא בתלות, בנגזרת, לתודעה הנושאת אותם.
 2. ל-חיי שלי, מבחינתי, אין ערך, כשלעצמם.
 3. ל-חיי, מבחינתי, יש ערך בתלות תודעתי המתפקדת.
  1. חיי נטולי ערך אם אינם בתודעה מלאה.
 4. כשיש ספק ברמת תודעתי, בהשוואה למצבה בעת כתיבת שורות אלה, במצב בו התקשורת עמי פגומה, וזאת מעבר לטווח קצר – ימים ספורים,
  [פחות מעשרה ימים אם לחבוש לרגע את מסכת הביורוקרטור האנאלי]
  או,
  שיש סבירות שהחלמתי תהיה עם תודעה פגומה – רוצה, מבקש, תובע, מתחנן להִמנע מסיכון כזה מולי.
 5. תתכן אפשרות שהתודעה תהיה שלמה והגוף לא – גם בכך אינני מעוניין.
  1. אין לי עניין שמישהו, מוכשר או בעל ניסיון, ישווק לי את הרעיון שחיים בגוף שעבר מטמורפוזה, עדיין נפלאים ביחס לאלטרנטיבה.
   מקבל שמי שמקדם את הרעיון מוצא בכך ערך רב, ביחס לאטלרנטיבה, ומקדם את ערכיו ואמונתיו.
  2. לי אין עניין בכך, לא רוצה שיכפו עלי תפישת אחר זו.
   מעדיף לשמר את העדפותיי שלי, לגבי עצמי, בנושא.
  3. מבטיח לא להחיל על אחר את תפישתי זו,
   אלא,
   רק להסתפק בלתמוך [לא נראה לי שיש לי מספיק תשומות אפקטיביות לקדם] בקשה מפורשת כזו שלי,
   למי שחולק סט ערכים דומה בנושא זה.
 6. אין לי כוונה להגיע לגילאים מתקדמים.
  מעדיף, כעת, לעצור מוקדם.
  בגיל 74 טרום מותה, אמי אמרה “אני כבר לא אמות צעירה.”
  גם אני כבר לא אמות צעיר.
 7. גם אם ממש אין לי רצון שמותי יקרה בטווח הקצר, מאחל לעצמי לא להגיע למצב שבו אייחל למותי, או לחִלופין, למצב בו תודעתי העכשווית הייתה מבכרת את חדלוני על חיים כאלה.
  בשל התכנות מצבים מסוג פגיעה תודעתית, פרקטיקת משאלתי זו מכוונת אליה.
 8. בנסיעותיי לחו”ל, בנסיעות מוצלחות אני חוזר מתוסכל – ‘למה הסתיים? מוקדם לי מדיי, הייתי נשאר עוד.’ מתנחם שלא נשארתי עוד עד שנמאס לי, וחזרתי בכייף.
  מסתכל כך גם על חיי; גם אם לא מושלמים, הם עד כה, מאד טובים.

  • מעדיף לסיים עם טעם של ‘עוד מהם! לא מסופק
  • מאשר עם טעם של ‘די מהם! לא מסופק‘.
 9. כעת, הייתי שמייח שבמקרים גבוליים של ‘יש ספק’ ימצא מי שיעזור לבצע את פרקטיקת ה-‘אין ספק’, ההמתה, שלא יהיה מצב בו צילה של הסתבכות עם החוק והביורוקרטיה המתאכזרת באִצטלת ‘חמלת החיים’, תמנע או תעיב על המעשה הנכון מבחינתי – אי הארכת החיים, או ההמתה הנגזרת מכך.
 10. רצוני זה הוא בידיעה והלימה לרצון קרוביי הנותרים – איריס, גיל ושי.
 11. מי שרצוני זה לא נמצא בהלימה איתו, עם ערכיו, נמנה על אלה עם יסודות תפישתיים חברתיים שאין לי עניין בהם מעבר לסקרנות, ובוודאי שלא לקדמם. מקווה שלא יטלו חלק בקבלת החלטות בנושא.
 12. רצוני, כרצון כל פרט אחר, עליון על רצון חברה בכל הנוגע לפרט ושאינו פוגע בפרטים אחרים, גם אם אינו בהלימה עם ערכים של החברה, המדינה, בה הפרט נמצא.

ערך גוף ללא חיים

לתפישתי, לגוף ללא חיים אין ערך. לא לגופתי שבהגדרה אין לי שליטה עליה, ולא לגופות הקרובים לי ביותר.

בשנת 2000, תרמתי את גופתי לאוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה – כשבכוונתי שיעשו בה ככל העולה על רוחם. מקווה שיפיחו בה ערך כלשהו ושיהיו מי שיספחו ממנה ידע או ניסיון כלשהו שבאמצעותם ייטיבו עם חיים אחרים.

לא, אינני רואה בכך לא מעשה נדיב ולא נאצל. לא מוותר על דבר, אם אני יכול כעת  להתמיר חוסר ערך – גופתי, בערך – אחרים יפיקו מכך ערך כלשהו, כללית, זה יופי. כשהפעולה אינה עולה לי בדבר – אני אינני, מתבקש, לא עולה, לא כואב, אין ייחוס ערך לגופה מתה.

אם מותי יארע בחו”ל – מבחינתי, יש להשאיר את גופתי במקום מותי, אין סיבה לשנע אותה, לא מייחס לגופה כלשהי, ובכלל זה גופתי ערך, וגופת יקיריי החיים, אלא כבפסקה הקודמת – מביתורה לשם לימוד. בוודאי שאין ערך למיקום קבורתה. מותיר את ההחלטה מה לעשות בה להחלטת מוצאי הגופה וריבוני מקום המצאותה, בבחינת ‘ננוח על משכבנו האחרון בשלום’, אין צורך לשלח.

תפישת החיים

חבר נחשף למאמצְצִ’יק
– זה לא באמת מאמץ, זו הֵערְכות מקדמית למניעת מצב בלתי רצוי, הערכות כונסת תשומות תודעתיות וזמן, שבאמת לא מהוות ולו נטל קטנטן, אלא הנאה וסיפוק בצידן –
שאני עורך סדר מִקְדמי להסדרי מותי, מה ובאילו תנאים.

הוא, החבר השמרןץ’ הנבוןץ’, אמר ש’תפישת המוות שלנו שונה.’

“אח שלו” ניסיתי להסביר לו ללא הצלחה –

“תפישת המוות שלנו די דומה,
זו תפישת החיים השונה.”

ובמחשבה שנייה אינני בטוח שתפישת המוות שלנו דומה.

לא צריך טובות

אני די חושייש ממי שירצה להיטיב עִמִי ולהאריך, להציל, להאריך, את חיי, בשל עקרונותיו החמלתיים, ובפועל אכזריים, להבנתי.

בעצם כן צריך

מיניתי את מ”ר רג’ לממית ראשי, מי שיאתר פרקטית את המתתי בהִנתן המצב,
וכן
את סמ”ר שמרןץ’ נבוןץ’ לסייען ממית ראשי.

אלה מונו להפעלת תבונתם הפרקטית, את פרקטיותם הנבונה, באיתור האמצעים לסיוע בהחשת הפסקת חיי אם אינם ראויים, להחלטת איריס, גיל ושי.

לא אהיה שם כדי לקבוע את סדרי ההחלטה, ועם זאת, אם תלוי בי – אם מי מהם, אחד, גורס שיש להמית – המיתו, בבחינת יש ספק, אין ספק בכיוון אחד.

טריגרים, זרזי פעולה:

א. אם עולה נושא תודעתי הלקויה, סימן שיש ספק במידת ערך חיי.

ב. אם ‘יש ספק – אין ספק’, לכיוון הפסקתם.

ג. סמ”ר שמרןץ’ נבוןץ’ שלח אלי פרקטיקה אפשרית שבעירנותו מצא ובתבונתו קישר אלי.
מ”ר רג’, אנא, הפעל את תמהיל כישוריך המפותחים לקידום הנושא בעת צורך:
“…בהסכמת המשפחה הם מתחילים להגדיל את מינון המורפיום שניתן לו, ואז מעלים עוד ועוד. כולם מבינים את משמעות המהלך: החולה ישקע כעת בשינה עמוקה, ובזמן הקרוב ילקה בדום נשימה ויילך לעולמו.”

או כמו שידידי הנערץ אמר:

“יאללה בוא נגמור עם זה.”

פרדוקס

אני מודע לכך שיש מצב שבהינתן הסיטואציה, בשל המניפסטציה שאני עורך לנושא בהקשר שלי, אני בעצם מקשה על מציאת האקסקיוטר ובחשיפה אני בעצם מעצים את בעייתיות הטיפול בנושא.

הפתרון

פרקטו-טקטית אין לי פתרון לכך.

אסטרטגית בבחינה מתמדת רואה שהמניפסטציה חשובה יותר, לוקח את הסיכון, כסיכונים רבים נוספים שמזמנים החיים.

דומה גם אם לא אותו דבר

תכלית שידול הנחת תפילין של אנשי חב”ד במרחב הציבורי הוא… יש לשאול אותם.

תוצר לוואי של פעולה זו הוא הנרמול שלה – פעולה פולחנית שאם היה עושה אותה פרט בודד הייתה נחשבת, בצד הקל של ספקטרום האי-סבירות כ’הזויה’.

תוצר הלוואי, מעריך  שכך גם תכלית היוזמים, של מצעד הגאווה הוא נרמול שאינם הטרוסקסואליים.

תכלית פוסט צנוע זה – נרמול ההתייחסות, טיפול בהפקרת השליטה על מות סובייקט, בהפקעת השליטה מדת, מדינה או כל קולקטיב אחר, והפקדתו להחלטתו הבלעדית של הסובייקט, ומינוי מי ממטעמו שיהוו סיוע לרצונו.

לסיום

העובדה שמעט אנשים נחשפו לבקשתי האחרונה לא מטרידה אותי,
גם אם הייתי שמח שהייתה לגישתי זו יותר חשיפה וממילא הסכמה, וזאת לא כדי שלאחריו יחילו על עצמם – מי שרוצה שיחיל, או לא, על עצמו – אלא, כדי להגדיל את הסיכויים שבקשתי זו תתממש.

מה שכן מטריד אותי הוא המיעוט של מי שנחשף לבקשתי זו,
שימלא את בקשתי זו לאחר שנחשף אליה.

מסיק מכך על סיכוי מילוי הבקשה.

נחייה ונראה.
כלומר – אמות, הנותרים יראו.

 


טופס נוטה למות, להורדה.

טופס יאיר דיקמן נוטה למות, להורדה.
תמציתו – מבקש לא לנסות בשום צורה להאריך חיים.

אישור קבלת טופס משרד הבריאות

נשלח למשרד הבריאות 26/7/2016.

תוספות למשרד הבריאות ב- 5/7/2017

 

אנשי קשר מודעים לבקשתי זו:

שם טלפון ת.ז.
איריס דיקמן 054-533-2210 056751019
גיל דיקמן 054-522-9901 204770002
שי דיקמן 054-808-0022 316524677
מ”ר שאול רגב 054-428-2151 056396427
סמ”ר אבי שיוביץ 054-425-2680 056479082
ידידי האמן 054-666-4679 056734908

אם קראת, אשמח להשארת שם ‘קראתי’ בתגובה.

אם תתווסף הערה מרושעת, נוטייפת ארס ושלילה, מגחיכה ולועייגת ברוח אופי אחאנא”ר המחורבן שלי, מקומך בעולם הבא –  בכל הקשור אלי כמובן – מובטח.

Share

שקיפות ואמת

התנהלות שקופה, משככת
את ייסורי תחזוק האמת.

התנהלות בשקיפות, מכילה ‘אמת’.

התנהלות של אמת תוך הסתרה, היא בבחינת- להמשיך לקרוא שקיפות ואמת

Share

אהבה, עמוקה, רומנטית

אהבה

זיהוי אובייקט אחר
כספק העדפות, מאוויים, רצונות נעימים –
כאלה שיש רצון
להמשיכם או
לחזור עליהם. להמשיך לקרוא אהבה, עמוקה, רומנטית

Share

פגוש פוגייש פגשתי – ביורוקרט אנאלי

מוקדש* לשמרן נבון, בהערכה לתבונה ולא לתפישות**

בשיח על ‘האם יש להוציא את חנין זועבי מהכנסת’,
חורייץ ידידי השמרן הנבון:

 • לא להוציא מהכנסת,
 • לא לתת להכנס.

להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי – ביורוקרט אנאלי

Share

מינורי בחרדה

יש לי חבייר.
מוטה לטיפול בייצוגים,
טיפוס רומנטי.

מה רומנטי?
נקבה עם שק אשכים שעיר.

מוקף, מקיף עצמו ברגשה, רגשות, דרמות, נוגעים ומוגברים תודעתית. להמשיך לקרוא מינורי בחרדה

Share

הטרגדיה שלי

האמת? אין לי באמת טרגדיות.

הטרגדיה –
תקשורת בלתי אפקטיבית

עלבתי גם במי שלא התכוונתי.
הפחיתו לעצמם ערך, עצמונית, וולונטארית, בלא שהתכוונתי לכך, גם אם היוויתי טריגר.

לעומתם,
אלה שרציתי להעליב –
לא נעלבו.

אמת נוספת? כמו זו – יש עוד כמה עצבונות זניחים.

Share

לברון ג’יימס

השוואה בין ‘גדלות’ קרי ללברון מגמדת את ה’אהדה’ הייצוגית,
את הרחקת המרכיב הספורטיבי בהתייחסות.

לברון ג’יימס, ניתן לדון על מה הוא עושה לצופה פרטיקולרי כזה או אחר רגשית,
הוא, לדעתי, להמשיך לקרוא לברון ג’יימס

Share

רומנטיקה

אחיזה תודעתית

ניסיון ראשון

רומנטיקה
טיפול
[של] סובייקט,
באובייקט, במציאות, בריאליה,
בכוונה להטותו
לטפל במימוש סנטימנט תפישתו
במטרה להעצים תחושות, רגשות רצויות.’

להמשיך לקרוא רומנטיקה

Share

מעשה בשלושה סַפָּרים

 פתיח מעשה בשלושה ספרים

3 ספרים

זו העלילה, שהיתה, B נשבעתי – עד כמה שניתן להאמין לשבועת אחאנא”ר, כל פרט בה- אמת יצוקה, שאירעה בכתריליבק’ה, או בתאומתה האzייאתית, זו הלוחייכת את הסמבטיון, הלא הוא נהר הירקון שבפלך תלאפיף.
בעלילה יסופר על שלושה, שני ץ’, כלומר ץ’דיקים, וקרצייפן, מציקן קרצייתי:

 1. שמרןץ’ נבון,
 2. פוחייזץ’ חותייר מעשה, אמונה ולאום,
 3. ורושםן שורות אלה, חרבן מסיבות ידוע, נָפָץ הסכמות, מרעיל התכנסויות קולקטיביסטיות, עוכר נפשות רכות, מיעוט רודייף, מחליא בריאים מדופלם.

להמשיך לקרוא מעשה בשלושה סַפָּרים

Share

צביעות

כאשר מי* מאשים אחר ב’צביעות’ הוא בעצם אומר-

אתה אומר כך ואחרת, שתואם את ערכיך,
ולאור זאת אני מצפה ממך שלאור ערכיי,
תנקוט את דעותיי על נושא מסויים
אם לא- אם לא התנהלת על פי ערכיי-

אתה ‘צבוע‘.

 


* בהקשר של אמירה הנפוצה בימין התקשורתי כלפי מי שאינו נמנה על המחנה האידיאולוגי.

Share

מינורי בצימצומיאדה

יושב עם אמא, אבא, דוד ושלושת הבנים לצפיה ספורטיבית.
לומד מהם הרבה על העולם הנורמטיבי האופף אותי
וצוחק.
לעיתים.

עלה ש ‘…אמא שלך נפטרה’. להמשיך לקרוא מינורי בצימצומיאדה

Share

פגוש פוגייש פגשתי – נביאי עבר

מוקדשלידיד נערץ, בחוסר סבלנות**

כנגד כמה נביאים דברה התודעה:

 • נביאים תנ”כיים,
 • נביאי שקר,
 • הוזים
 • חוזים,
 • מעריכים טרום התרחשות, על סמך התכנות אפשרית את קיומה.

להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי – נביאי עבר

Share

לאס וגאס: לוחמה בשטח בנוי

טרור עירוני

על הסטריפ רואה מני הופעות רחוב. הנפוץ ביותר הם זוגות שמאפשרות צילום. עבור תשלום, כך אני מניח. זוג שוטרות זהובות שיער, בלבוש סרט פורנו, זוג בלונדיניות בלבוש מינימלי שמאפשר להבחין בדגל האמריקאי, וכיוצא וכדומה לאלה.

מול הבלאג’יו, רואה שלט של זוג גברים, בעשרימים, יפים, נקיים, עם שפם קטן ומטופח על חצי שפה עליונה לאחד, וזקן צרפטי מתופח אף יותר לשני. גופות אלים יווניים, או תוצרי מכוני באדי בילדינג בברונקס, על כשני מטר גובה, בחצי גום ערוף כשרגליהם נתונות בדגמ”ח מנומר ונעלי צבא – חיילים, שחורים, וכיתוב הנישא בין שני מוטות (של חופה?) המצהיר שזכו בפרס ‘ההופעה הטובה ביותר בלאס וגאס.’
לא הבנתי על מה. ולא מי הכתיר.
להמשיך לקרוא לאס וגאס: לוחמה בשטח בנוי

Share

אני זקן

אני זקן, שכן,

 • אינני מאמין – לא הבחנתי – שאישיות התנהגות, אופי, משתנים.
 • לצערי, אני עושה פחות דברים פעם ראשונה ויותר אחרונה.

השוס

גם כשהייתי – כרונולוגית, טכנית – צעיר, לא האמנתי שאנשים משתנים.

Share

אחא נא רח”ם

אשכנזי חסר אמונה נטול אינטליגנציה רגשית חף מרומנטיקה

אני

אשכנזי חסר אמונה, נטול אינטליגנציה רגשית.

עדכון:

אחא-נא-רח”ם – אשכנזי חסר אמונה, נטול אינטליגנציה רגשית, חף מרומנטיקה.

להמשיך לקרוא אחא נא רח”ם

Share

אמוניות לאומנות – נטייה להפעלת כוח

לא פוליטיקלי קורקט

אֱמוניות לאומנות נוטה יותר מפרוגרסיביות להפעלת כוח,
שכן, מראש נסמכת על ציוויי קדושת סמכות ריבונית עליונה,
נדרשת להגן על ערכים קדושים,
מתגמלת על אדיקות, חירוף נפש ו’קידוש השם/ האמונה/ המדינה’.

פרוגרסיביות פלורליסטית ליברלית נוטה, במהותה, להימנע, לצמצם הפעלת כוח,
בשל הטייתה לאפשר מימוש רצונות פרטיים.

להמשיך לקרוא אמוניות לאומנות – נטייה להפעלת כוח

Share

תפישת עולם אֱמונית – משמעות

תפישות עולם הן תוצרי ריבוי מרכיבים
– מקווה שבכל קריאה אמשיך לערוך את ההתייחסות אליה.

אנשים נבדלים [גם] בתפישות עולם לפיהן הם פועלים.
בהבחנה בין מכניקות תפישות, מחלק לשניים: להמשיך לקרוא תפישת עולם אֱמונית – משמעות

Share

פעילות פרטנית שמרנות תפישתית

טקטיקה מולקולרית אסטרטגיה קונסרבטיבית

מאחורי עמדות טקטיות מולקולריות גלויות,
נמצא, על פי רוב,
שמרן קונספטואלי אסטרטגי לטנטי.

Share

בין עצל לנמנע

ההבדל בין עצלנות לנמנעות

בחינת נטיית שלילת מעשה, כמאפיין אישיותי
במנותק מערכיות (האללו, להישאר בטריבונה, לא לרדת למגרש)
נובעת מאחת משתי טביעות אצבע אישיותיות של ניהול אנרגטי מאפיינות. להמשיך לקרוא בין עצל לנמנע

Share

אני משכפל

כעצל, בפעולה, בכל מעשה,
אני מחפש את המתווה,
את תבנית בסיס התוצר,
זו המאפשרת יצירת ואירוח משתני תוכן.

נכון, בפעם הראשונה עובד יותר,
לעתים, הרבה יותר-
אך בפעמים הבאות רק משכפל את התבנית,
ומתמקד ביצירת ואירוח תוכן.

כך, חוסייך אנרגיה,
ועל הדרך מעצים אחידות מסר,
וגם, יוצייר טביעת אצבע.

 

Share

(עוד) שלוש גישות ניהוליות

ריצוי רגשי,
תועלתנות מיידית,
תואם התניות ארוכות טוח

בקשת בעל סמכות מְאַחֶר

גישה

רגשית

עשה את שביקשתי, שכן:

‘אני אכעס אם לא,
אתה תכעס אם לא,
אני אשמח אם כן,
אתה תשמח אם כן, מיידית ובהמשך. להמשיך לקרוא (עוד) שלוש גישות ניהוליות

Share

גורו? לא. קנגורו*

* תודה לידידי האמן על התוספת

דיקמן גורומתחילת 2016, שמעתי בהקשר שלי* קשירה ביני לבין המושג ‘גורו’. ג.ו.ר.ו.,  מבוטא Guru, כבר – אָיינְס, צְוָוי, דְרָיי – משחזר, שש-שבע פעמים, וזכרוני לא משהו.

ואני, אינסטינקטיבית הודף;
מה לי ולגורויאדה?

ואני כבר יודייע, שֶאָל לו למישהו, בטח לא לי, לבוא בטענה, שבעולם בו המדיום הוא המסר, והייצוג הוא התוכן, על הייצוג הנתפש הקשור בו, ובמלים פשוטות: בעולם בו הצורה היא התוכן, אל לי להתלונן שיש המתייגים אותי ככזה, כך שמניח שהרווחתי ביושר, ובכל מקרה הודף – שכן לא רואה בי איכויות גורואיות, גם אם לא דוחה, שכן יש מי שמתייג אותי ככזה – מבוטא ‘כחזה’.
להמשיך לקרוא גורו? לא. קנגורו*

Share

חיי(ם) הטובים

ההסבר

את היות חיי טובים,
גם אם לא מושלמים,
אני משייך לשלושה נדבכים:

 1. סטטיסטיקה
 2. התנהלות אישית
 3. ניהול רגשי.

להמשיך לקרוא חיי(ם) הטובים

Share

רדיפת ייצוג

הרודף אחר ה’ייצוג’,
ה’כבוד’ בורח ממנו.

פתיח ברור ומיותר

כבוד = ייצוג
טיפול בתדמיתבעבר –

 • הגלובלי, בשחר ההיסטוריה האנושית,
 • ופרטיקולרי, בילדות פרטיקולרית עד נערות אישית,

ה’כבוד’ היה תוצר ההתייחסות החיובית אל המכלול התפישתי של התנהלות אדם אחר. להמשיך לקרוא רדיפת ייצוג

Share