סמכותיות מטפורית

אם תמונה שווה אלף מלים,
– היא לא,
מטפורה שווה אלף תמונות
– אם כונסת לתפישה תודעתית משותפת.

מטפורה אינה מהווה הוכחה או אישוש לרעיון
כפי שרבים משתמשים בה
במיוחד בהעברת מסרים לא רציונליים, בלתי ניתנים להוכחה כמותית או מדעית*
בהעברתם רעיונות מופשטים או מורכבים. להמשיך לקרוא סמכותיות מטפורית

Share

שמרנות- תמצית מהות

התייחסות התנייתית לגירויים
כאישוש לתפישות ערכיות קודמות.

התכנסות סביב פרדיגמות מוטמעות.

תוספות

עם חשיפה לגירוי, מחשבה שמרנית אופיינית רואה אינסטינקטיבית, אינטואיטיבית, בגירוי הזדמנות ל'הוכיח' ל'חזֶק' פרדיגמה קיימת.

אותן תפישות שמרניות מתייחסות בעיקרן לערכים מוטמעים. להמשיך לקרוא שמרנות- תמצית מהות

Share

שופנהאואר, גאונות

מוכשר – פגיעה במטרה שאחר לא מצליח לפגוע.
גאונות – פגיעה במטרה שאחרים לא רואים.

ווריאצייתי העברית להגדרתו.

שופנהאואר

  • אוחז ב'גאונות' מעבר לאיכות אבסטרקטית,
  • והיותה כפופה להכרת אחרים.
Share

כריזמה תלויה

היכולת לגרום לאחר להסכים, להרגיש, לעשות כתגובה למופע הכריזמטור מעבר למה שהרציונל מקצה

charismaנמנית עם מכלול כישורים אחרים או העדרם;
אם קיימת, ובמידת עָצמתה, תלויה באופן דומה לכישורים אחרים בגיל, שפה וגיאוגרפיה כגורמים תומכים המאפשרים את ביטוייה. להמשיך לקרוא כריזמה תלויה

Share

אותנטיות השקר

בשקר יש מרכיב אותנטי- הרציונל לקיומו.
אין בטבע שקר.
שקר הוא מניפולציה תודעתית של אחד בזו של אחרים.
ככזה, השקר בקיומו נעשה לחלק ממציאות.
אותנטיות השקר היא-

  1. בעצם קיומו,
  2. ברציונל שגרם לתודעה מודעת לחרוג מטבעה ולייצר עיוות למציאות
    לשם ניסיון בריאת מציאות חדשה.
Share

עצלות

אבחנה חיצונית

מניעת פעולה,
על ידי תיעול אנרגיה לאפיקים מונעי הוצאת אנרגיה,
שנתפשת על ידי העצל כלא מקדמת ישירות את עניינו.

לעצל להמשיך לקרוא עצלות

Share

אלימות תוקפת מתגוננת

אלימות- פעולה נכפית- נעשית בניגוד לרצון אחר, תוך הפעלת אילוץ למימושה.

אלימות היא 'פוזיטיבית' במידת קיומה.
כלומר, יש רמת אלימות מנמוכה או מעטה עד גבוהה ורבה.
אין העדר אלימות גדול או רב.

בדרך כלל, אלימות היא חוליה אחת מתוך שרשרת פעולות של המבצע, ביטוי מקומי של מתווה התנהלותי, של איכות אישית מאופיינת.

מכיוון שמושג ה'אלימות' טומן בחובו, אינהרנטית, כמושגים אחרים, ערכיות שלילית, ישנה הנטייה לייחס התנהלות אלימה לאחרים, לא לעצמנו.

מבחין בין להמשיך לקרוא אלימות תוקפת מתגוננת

Share

אם הקלישאות

clichesאחת מאמהות הקלישאות,

אם משהו דומה לאחר, ושונה רק בסדרי גודל, הם – גם אם לא זהים – דומים.

כדרכן של קלישאות זו אמירה לא בלתי נכונה, כל כך טריוויאלית שנדונה לשכחה או התעלמות.

החכמה- איתור שוני בין דברים דומים שמתמצת בסדרי הגודל.

Share

בעיית זיכרון ובדייה

memoryבעיית זיכרון- שיכחת מידע.

בעיית בדייה- יצירת מידע שלא היה.

בעל הראשונה, חסר לו 0 נקודה משהו תיעוד של מה שהיה,
לבעל השניה עודף 0 נקודה משהו על מה שלא היה.

Share

חפצים משתנים

fountain האזנתי לריאיון עם אוצר תערוכה שהתייחס למשתנה של מרסל דושאן.

אמר משהו, על שפעם להציג חפץ, להוציא מהקשרו, זו אמנות.

היום החפצים שולטים בנו.

להמשיך לקרוא חפצים משתנים

Share

גאווה: עליונות ירודה

הזדהות קולקטיבית

הזדהות פרט עם שיוך ביולוגי, אבסטרקטי, לקולקטיב,-
מגדר, גזע, דת, עם, לאום, אתניות, מיקום, אהדה ספורטיבית,
ליצירת מקור גאווה לספיחת ערך אישי,
להבנתי,
מעידה על אישיות נידפת, רגשי נחיתות אישיים, מוטמעים.


גאווה

Share

קנאה

הכרה, שסובייקט מזהה שברשות זולת מסוים אחר יש ערך חיובי-

  • רוחני נתפש
  • או גשמי,

שהיה רוצה לייחס לעצמו, כשייחוס טובין זה זה מפיק ממנו רגשות שליליים עוינים כלפי אותו זולת בעלי הטובין.

להמשיך לקרוא קנאה

Share