אוהב ישראל

טראמפ אישיות שנויה במחלוקת כטראמפ, מעוררת אהדה או אנטגוניזם. מעטים אדישים אליה. בישראל, חלק ממי שמבקרים את התנהלותו, ניגפים מול הערך הגבוה יותר, לתפישתם הלאומנית – בשל היותו ‘אוהב ישראל’, שם קוד לכך ששומר ומקדם אינטרסים יהודיים, לאומיים, של ישראל.

Share

הם קוברים גם נייר, הלא כן?

מה ההבדל מאמוניים עצלים? לא ממחזרים – גונזים: “כדי שלא יהפכו לנייר טואלט” סידורים, תפילין ואפילו דגלי ישראל: מה עושים עם ספרים וחפצים שיש בהם קדושה לאחר שהתבלו? לא זורקים וגם לא ממחזרים – אלא קוברים בבית עלמין, בחלקת הגניזה. התלווינו לאנשים שעשו מהעבודה שלהם שליחות: “כמו שיש כבוד למת, יש כבוד לקדושה” שמרנים אמוניים […]

Share

‘שמרנות’, ‘פרוגרסיביות’ ו’מה טוב לי עכשיו’

שתי אידיאולוגיות ופרקטיקה היברידית מוטה פרידריך הגל אין אלא רוח אחת; התפתחות הרוח היא מהלך התקדמות אחד – עיקרון אחד, אידיאה אחת, אופי אחד, והוא-הוא המגיע לידי ביטוי בעיצובי הצורה למיניהם. לזאת אנו קוראים רוח הזמן הגות מרשימה – מבין כל מילה, לא מבין את הרעיון. במרחב פרט––חברה––ריבון ישנן שלוש נקודות התייחסות ארכיטיפיות:

Share

פרופ’ שלמה אבינרי: שתי הטעויות של גדי טאוב

אם הקונפליקטים https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.6512869 הארץ, 29/9/2018 פרופסור שלמה אבינרי נובע מדיסציפלינת הלאומיות האקדמית נוסח המחצית השניה של המאה העשרים. גדי טאוב מגיח מהז’ורנליזם הפופוליסטי העכשווי.

Share

חוק הלאום

סתלבט השקפה שמרנית מתבססת על סנטימנים, תוך כיבוי מנגנוני בקרה וערעור. שימור מסורת, דת לאומנות, ההתכנסות הזדהותית של המון, רהב מילולי, טקסים, על מצע שימוש בכוח. מנהיגי ימין, תמיד, בכל מקום, מודעים לכך שזהו סנטימנט נתיניהם. לשם הם פונים.

Share

אהדה ספורטיבית התכנסות הזדהותית

לד.ז. המxימה, רב המרחק בין אהדה ספורטיבית לבין התכנסות הזדהותית. רב המרחק עד היעדר קשר לוגי, אלא מלאכותי עד מקרי. “ספורט ההמונים אינו משחק, אלא פולחן, בו הנתינים חוגגים את כניעתם/ כפיפותם.” Theodor Adorno מניח, שהתכוון לאהדה. הבחנה אהדה ספורטיבית העניין שיש בתחרות ספורטיבית. לפרסונה יש עניין בספורטאי או בענף מסויימים. יש מי שאוהד כדורגל, […]

Share

חטאו של אלאור אזריה

הרשעתו מה חטאו של אלאור אזריה? שאל י.ב. כדרכם של עמיתיו הנבערים לתפישות, משתמש בביטוי תפישות ערכיות נחרצות עם סימן שאלה. לא שאל. להלן התייחסותי: לא הייתי מצר על מותו של מחבל, שבא לרצוח, בפעולתו הזדונית והאלימה. אינני מצר על מותו לא בשל

Share

סדר פרואסתטי/ פואסתטי

סגירת מעגל – סדר לנטולים ראש הממשלה נתניהו, יוצר נראטיב: “לוחם דובדבן נהרג ויחידת דובדבן תפסה את המחבל מציאות סמ”ר רונן לוברסקי, לוחם דובדבן נהרג ברמאללה. מצער עצוב, תוצר ומורכב מדיי מכדי לומר ‘מיותר’. נתניהו מציין, ש מי שהרג לוחם דובדבן, נהרג על ידי לוחמי דובדבן. נתניהו מייצר סדר נרטיבי, לצרכניו ערעור למה על אנשי […]

Share

פופוליזם

מדריך לכותב ברשתות חברתיות במתח שבין אמת לחתירה לקידום תפישת ערך – פוגג ת’מתח, מתח ת’אמת, רטורית מתח טיעון לקיצון האבסורד – “מה, אני נאצי?”, כן חולק ערכי משותפים, קצר, קצר, את המסר, עוד, איים, בשם הרוב, המנע ממסר מורכב – נתון לפרשנות, לעיוות, מסאבטקסט, ניואנסים ואנדרסטייטמנט, מורכבים מדיי השתמש בגוף אנחנו רבים, עם דגש על […]

Share

Great Minds Think Alike Fools Seldom Differ

תרגום חופשי תודעות חותרות סבירות מגיעות עצמאית למסקנות דומות. בעלי מחשבה אמוניסטית מתכנסת הזדהותית קולקטיביסטית אינם מערערים פרדיגמות.

Share

מסרים פולחניים במרחב ציבורי

ביטויי התכנסות קונסרבטיבית קולקטיביסטית הזדהותית בפרהסיה ניסיונות שיווק של מסרים מתכנסים קונסרבטיבית קולקטיביסטית הזדהותית אוניברסלית ובכלל זה כמובן מופעי לאומיות, יהודות, פולשניים. אלה אין תכליתם לשכנע רציונלית את הנחשפים אליהם להמיר דתם, או דעתם תפישתם מערכת השקפותיהם וערכיהם בנושאי פרט–חברה בגין שכנוע.

Share

הבחנה בין שמרן לקונסרבטיב

ניואנסים קונסרבטיביים שמרניים תמצית הבחנתית דומים. שוני? – בסמיכות אידיאולגית, – במוכנות להקצאה אנרגטית, – בתוכן [- משני, תחליפי.]

Share

אירלנד מאפשרת הפלות

ברכות לא ניתן לעצור התקדמות; האנושות מתקדמת פרוגרסיבית, תמשיך להתקדם, גם אם בתנועה לא ליניארית, לא רציפה, לא מתמדת ושאינה מסונכרנת. אף שכעת עידן האטה, תקופת רגרסיה, עיתות ריאקציה זמנית, התקופה תחלוף, גם אם לא ברור מתי, שכן, לא ניתן למנוע שאיפת אינדיבידואל להיטיב את חייו, רציונלית.

Share

תפישות עולם, יישום, ביורוקרטיה

רבים ממי שדברתי איתם על נושאי תפישות עולם, בעיקר אלה הפחות מיומנים* בסוג שיח כזה, נחרצים ואחוזים בתפישותיהם, חולקים בַּלְבֶּלֶת בין תפישות עולם, פרקטיקה התנהלותית, ביורוקרטיה. * אם איחשד בהתנשאות – הרווחתי ביושר. לא כתרופה ל’התנשאות’ אלא בסמיכות לה, העובדה שאני מרבה לעסוק בסוגיה אינה מביאה אותי למסקנה שהגעתי למסקנה אחת יותר ‘נכונה’ מאשר אחר שלא […]

Share

טקס הוא טקס הוא טקס

טקס המשואות מכשיר את הקרקע לעוד ועוד מוות הארץ 18.04.2018 21:53 עודכן ב: 19.04.2018 08:42 רוגל אלפר תפישה קונסרבטיבית – אמונית, לאומנית, מתכנסת הזדהותית, יוצרת רהב טקסי וקונסטרוקטים חותרי הסכמה. לעומתה, פרוגרסיביות – רציונליות, אינידיבידואליות, שיוויון ושלום, מניבה חתירה לדיאלקטיקה מערערת; [כל] טקס הוא ניסיון להסמלת מציאות, סוג של אוקסימורון אמוני לצרכי עיצוב תודעתי, מניפולציה חברתית-דתית-לאומנית-פרסונלית. בעת […]

Share

פגוש פוגייש פגשתי – שאלה פוגענית

מוקדש* למי שיש להיזהר** מפגיעותם*** בצער****  מי שנשאל שאלה, שאין לו תשובה שמניחה את דעתו שלו עליה, מאשים את השואל בתוקפנות, מפני שהשואל חושף את חולשת יכולת מימוש האג’נדה, הנרטיב, שהנשאל מבקש לקדם.

Share

צביון התקהלותי

אני תוהה האם קהילה צביונית, היא אוסף פרטים, שוולונטרית אינסטינקטיבית, מקפידים להפקיר חירותם, בהפקדת סמכות אצל מנהיגים להפקיע חירות פרט, בשם התכנסות הזדהותית? אני רואה בהחלה וולונטרית של צביון, אחת התצורות הנמוכות ביותר של פרט לספיחת ערך אישית.   צביון, עבודת אלילים    

Share

ציביון

צביון, אחיזה תודעתית החלת* דמיון** תפישתי*** ערכי**** מממש סנטימנטים*****. החלת התנהלות דומה, משותפת, על קבוצת אנשים בדרך כלל גדולה, במרחב ציבורי בדרך כלל גיאוגרפי, במטרה להחיל על המרחב תפישות ערכיות מסויימות, שיוזם הצביון, המארגן, המקיים אותו – שואף לקדם.

Share

טיוטא: קונסרבטיביות היא מחלה?

לא. חשוכת מרפא שמרנות/ קונסרבטיביות/ ימניות היא סנטימנט; אינסטינקט תפישתי – מכניקת התניית תפישה מתכנסת לערכים מוטמעים. תמציות קונסרבטיביות תפישתית היא תצורת מחשבה רווחת, מוטמעת. התפתחותה אבולוציונית ⇐ סוציולוגית ⇐ רציונלית, גם אם אחיזה בה נעשית ממניעים שאינם קשורים לבקרה רציונלית אינטליגנטית. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם…

Share

פגוש פוגייש פגשתי – חזקת הפגיעות

מוקדש* לנידפים רגשית** בצער*** מי שנוטה להחיל על עצמו, כמאפיין התנהלותי, חיוויים חיצוניים, ולהוריד לעצמם ערך. וולונטרית. בנחישות. במצוקתם, שמים את סביבתם במגננה, על מצבם מפני שבמובהק

Share

שלטון רע

אזרחים מסוכנים מדינה בה שלטון נבחר עויין את מוסדות השיפוט והאכיפה, שואף שמוסדות אלה יעשו את דברו, היא מדינה שנשלטת על ידי ריבון רע, מושחת, שואף להשתלט על מנגנוני בקרה, לאפשר לו לנטרלם, ועושה זאת תחת כותרת – טובת ההמון.

Share

עוד על תקשורת נתניהו

דיאלקטיקה אופיינית מהות שמרנות היא חתירה לנורמטיביות. מצפן התנהלות פרקטית והעדפות ערכיות. נתניהו פונה לעיקרון הרסיפרוקלי, עקרון ההדדיות, הגזירה השווה, שמהווה בסיס נורמטיביות, מנסח את היותה, מקבע אותה ואז בונה את התל הלוגי לכיוון שהוא רוצה.

Share

קונסרבטיביות מאיימת

פרוגרסיביות מתגוננת מזלזלת אמירה פרוגרסיביות, חתירה לרציונליות אִינדיבידואליות, מתגוננת מפני קונסרבטיביות. ומפחיתה ערך. כמאפיין. לאורך וורטיקליות היסטורית – זמן, לרוחב לאטרליות גיאוגרפית – מקום. חשש אינהרנטי של פרוגרסיב רציונליסט מפני פעולות קונסרבטיב*, מהול בזלזול.

Share

חשיבות פתיחת שגרירות בירושלים

לקידום ריבון ריבון חוגג הצלחה באמצעות מחווה טקסית וביורוקרטית בנתינתו מענה לסנטימנט של נתיניו. בצמצום פתיחת שגרירות בירושלים היא בת דודתה של ‘פגיעה ברגשות הציבור’. בקיצור שמחת ריבון שמחת העברת שגרירות ארה”ב לירושלים היא של ריבון ששאף לעשות זאת, והצליח במשמרתו לנכס לעצמו את ההישג. שמחת אזרחים תוצר של שמחתם בהצלחת ריבון בו הם תומכים, […]

Share

קטלוניה – שחרור לאומי, או התכנסות

עצמאות קטלוניה – קונסרבטיביות או פרוגרסיביות אינני בקיא בנבכי הפרטים הפוליטיים בספרד–קטלוניה, האם שואפי ההתנתקות הקטלנית מספרד זו בניית זהות לאומית עצמאית, או, פרקטיקה ליברלית, ריאל פוליטיק, שמבקשת להתנתק מלאומיות?

Share

פופוליזם דמוקרטי

צ’רצ’יל אמר על דמוקרטיה: נראה, שבמהותה הטהרנית, דמוקרטיה ישירה אינה מַסְפֶּקֶת לטפל מיטבית במכלול סוגיות חברה–פרט. עם התגלעות הבעיות, התפתחה בשלבים מוקדמים  ‘דמוקרטיה ייצוגית’. התפתחות ה’ייצוגיות’ ייצרה וריאציות על ניהול כוח פרטים, באמצעות נציגיהם.

Share

מאפיין שמרנות

נוסף בניסיונותיי לשרטט קו פרשת מים בין תפישה קונסרבטיבית לבין שאינה כזו במובהק התאהבתי עד כמה שאשכנזי חסר אינטליגנציה רגשית יכול להתאהב, כן? בזה שנחבא אל האחרים, והוא דומיננט גם בין אלה שלא רואים עצמם כשמרנים.

Share

איין ראנד

ואני בהמשך למאמר מהון להון, 7 ימים, ידיעות אחרונות, 19.8.2017. הבנָתי בנושא על איין ראנד נובעת ממתווכים שקראו, אמצו ונטשו. איין ראנד (הייתה) אטרקטיבית לשוחרי ‘פתרונות’ בום טראח, פשטני, עכשיו ומיד. להבנתי המצמצמת מתמצמצת משטיחה: איין ראנד יוצרת אדם אידיאלי ומתארת חברה מיטבית. או להיפך.

Share

לאומנות דיאט

מי שיבזה את הלאומיות יקבל גזענות גדי טאוב 13/7/2017 20:00 גדי טאוב מתריע, שאם לא נאמץ תפישה לאומנית לייט, תתפתח לאומנות מסוכנת. מה תבקש מר טאוב, לגיטימיות תפישתית לערכי הנציונל האהוב בתצורת דיאט? מהול במים?

Share

מה זה אנחנו?

כתפישה ערכית חילוני? לא בבית ספרנו ה׳׳מסורתיים׳׳ ימשיכו לשלוח את ילדיהם לטיפולן של בנות השירות הלאומי שימלאו את ראשי ילדיהם בממבו־ג׳מבו של היהדות, אבל אנחנו, החילונים, לא נאפשר יותר להשחית את מוחותיהם של בני דור הﬠתיד שלנו בקשקושים של קדושת הארץ ו׳׳אתה בחרתנו“. כי אנחנו, החילונים, מאמינים שזו הבﬠיה שלך, אלוהי צבאות. זה שבחרת בנו לא אומר שגם אנחנו […]

Share

ימין שונא שמאל מתנשא

תיקון: קונסרבטיבי שונא, פרוגרסיבי לועג אם אינך מסכים עם ההבחנה הזו, אין טעם להמשיך בקריאה.

Share

פגוש פוגייש פגשתי מתיָימן

ע חביבי, בשבת כעסת. – הטיות ‘מעצבן‘*. לא התכוונתי, מתכוון, שתכעס, ועם זאת – לא מתרגש, זה בסדר לי שגרמתי לעוררות רגשית.

Share

פגוש פוגייש פגשתי – אימת הסוציולוגיה

מוקדש* למי שחרד להתפש, באהדה** מורא הסוציולוגיה: החשש, האימה, שחתירה להתנהלות נורמטיבית נתפשת לא תצלח, מכתיבה התנהלות לא נוחה לסובייקט. פוגייש, מרבה לפגוש, מי שמתנהל כמי שמונף מעליו שוט, מאיים להצליף, של להתנהג ב’סדר’, על פי קוד, מוסכם, מקובל.

Share

מפחיד יותר

הגבלת חופש שמעתי כמה שניות על טל גלבוע פעילת זכויות בעלי חיים, הנכונה לצאת למלחמה כדי למנוע את שחיטתן. היא רוצה לכפות עלי לא לאכול בשר.

Share

הליברלים סובלנים? בעיקר לעצמם

מי צריך מחקר בשביל לדעת שליברלים הם לא מופת של סובלנות ופתיחות? http://www.haaretz.co.il/magazine/tozeret/.premium-1.4123488 גברת לינור, בשמרנותה האותנטית אינסטינקטיבית – תחפושת הליברליות הייתה פסאדה מקומית זמנית – עטה כמוצאת שלל, על ההבנה ש’סובלנות’ אינה נחלת תפישה מסוימת, אמירה נכונה כשלעצמה, כפי ש’חמלה’ אינה נחלת תפישה אחת.

Share