מה עושים הילדים?

ארבעה יהודים מסבים במועדון הגולף אחרי משחק, ומספרים על הצלחות הילדים. ‘הבן שלי, מייקל,’ מתחיל ג׳ייקוב, ‘סיים עריכת דין בקולומביה, שותף בפירמה גדולה. הוא מאוד מצליח, עד כדי כך, שקנה לחברָה שלו שעון זהב.’ ‘יפה לך ג’ק’ מחמיאים לו.

Share

גבולות אחריות רגשית

צוות כוחות ביטחון ויציבות אנשים נבדלים, בין היתר, במידת קריטיות ייחוסם לאחר(ים) כגורם מייצב לאישיותם. אחד האינדיקטורים למבנה נפשי – תשתית אישיותית מאפיינת, וזאת בשונה ממצב נפשי דינמי, זמני, משתנה, הוא מידת הסתמכותו של סובייקט על סביבתו – סובייקט יחיד אחר או אחרים, להיותם חלק מצוות, שהסובייקט תולה בהם אחריות שייהוו תווכים, פילטרים, בקרים, כוחות […]

Share

עולם שכולו טוב

שאיפה צֶבֶר שאיפות ערכיות, אישיות וחברתיות של פרט, המכיר בכך שרק חלקן יתממש, ואף זאת, באופן חלקי. המייחס את ‘עולם שכולו טוב’ למוות – ייחוס רווח, עושה זאת על אחריותו בלבד. מניח שעושה זאת בהיסח הדעת, וזאת מהאינסטינקט הדתי מהסנטימנט החיובי לקונספט ‘גן עדן’, לקונסטרוקט ה’עולם הבא’, מין תִּקְוותְקָאלָאךְ שאמורות אולי להגיע אחרי מוות, ובוודאות […]

Share

מימברנה תקשורתית חד כיוונית

התנייה מובחנת לקיום תקשורת יזומה, יוצאת מצד אחד, לכיוון אחד. התייחסות לפנייה נכנסת כ- מטרד, איום רגשי, ספיחת תשומות ריאליות ומשאבים רגשיים, במחסור.

Share

פגוש פוגייש פגשתי – חוזק ונחרצות

סובייקט המייחס לעצמו חוזק, עוצמה, סביבתו מבחינה, מעצימה הילה זו, כשבעצם, מסמן, בנחישות, את היותו באיזור נוחות – comfort zone רגשי צר, נסמך על אחרים, רגשית, שיגנו עליו.

Share

פגישה עם תורם זרע

מה אני הייתי עושה הסוגיה האם ומתי לחשוף את הבת/ הבן לזהות אביהם תורם תורם הזרע. הסט-אפ תרומת זרע, אנונימי, בו התורם מאפשר חשיפתו לתוצר זרעו בתו/בנו, בעת הגיעם לגיל 18. בקצרצרה לאחר שהאב התורם ניאות לחשיפה.

Share

למה מלתי את בני?

טעות, תקלה בת זוגי לא רצתה. אני התעקשתי- לא מהטעם הבריאותי, לא מהטעם היהודי, מהטעם, ‘שלא יהיה שונה’. בניו יורק בית החולים עושה את זה כחלק מהליך הלידה. בעוד ידו של הרופא המיילד תחובה עד אמתו בניסיון להוציא את הרך הטרם נולד, שאלתי אותו עם ייאות לחתוך. ענה, ש’בית החולים מחוייב, אני כיהודי עושה את זה […]

Share

ילדי תימן

שם קוד למכלול הנושא של ‘חטיפת’, ‘אובדן’, ‘פרשת’, ‘שואת’ ילדים להורים יוצאי תימן. אינני יודע מה קרה שם, בחתירה להקטנת רגולציה, הקטנה למינימום של חסמים, בוודאי בנושאי מידע, לבטח בנושאים אישיים, הייתי שמייח שכל חומר בנושא ייצא מיידית לאור. אני משער, חוזה, מתנבא, מהמר, כלומר אין לי ידע בנושא, שחטיפת ילדים לשם מסירה לאחר, אם […]

Share

מינורי בצימצומיאדה

יושב עם אמא, אבא, דוד ושלושת הבנים לצפיה ספורטיבית. לומד מהם הרבה על העולם הנורמטיבי האופף אותי וצוחק. לעיתים. עלה ש ‘…אמא שלך נפטרה’.

Share

(עוד) שלוש גישות ניהוליות

ריצוי רגשי, תועלתנות מיידית, תואם התניות ארוכות טוח בקשת בעל סמכות מְאַחֶר גישה רגשית עשה את שביקשתי, שכן: ‘אני אכעס אם לא, אתה תכעס אם לא, אני אשמח אם כן, אתה תשמח אם כן, מיידית ובהמשך.

Share

התבגרות הלוואות

אמי שמעולם לא נטלה הלוואה, אמרה מנסיונה כנותנת – “ישנם שני סוגי הלוואות: – הלוואות חדשות – הלוואות ישנות. הלוואות חדשות מתיישנות, הלוואות ישנות לא מחזירים.” אבי הוסיף: “שְקול  לתת מתנה, לא להלוות.” פלא, שאפילו משכנתא לא לוויתי?

Share

פרקטיקה מעשית

לאמי, בחתירתה לפרקטיות, כש- קילפה, את מעטפת מהמהות, דאגה לבריאות, שמרה על המשקל, קירצפה את הפאן, לא הבחינה בין עיקר למתוק, התעלמה מהסיבה לשמה המעשה נקבע, התמקדה בטהרת הפעולה, הייתי אומר לה: אמא, את כל כך פרקטית, שזה כבר לא מעשי.

Share

מינורי בחינוך אפקטיבי

המציאות כמאוששת תפישות פרדיגמטיות בפגישה עם חביירים עלתה סוגיית מינוי רן ברץ, כראש יחידת ההסברה במשרד ראש הממשלה. אחד החביירים התייחס לנושא כ- “סוף מעשה במחשבה תחילה.” בהמשך, סיפר בהרחבה, שכשבנו היה בן 13, הורשה לפתוח חשבון פייסבוק. ביום שפתחו, האב הסביר לבנו בהרחבה- ‘כל מה שתכתוב שם, בבוא היום, עלול לשמש כנגדך.’

Share

נבואה השערה

נבואה ניתנה לנבונים. כשוטה – לא אתנבא.   נבואה – בריאת מציאות עתידית. אני משער חותייר להשערה. בוחן פאטרן התנהלותי התנהגותי של פרט, צופה בסיטואציה כבצלחת פטרי, כבפלטפורמה מכילה מצב, ומציע תיאור ממשק אפשרי, הנראה לי סביר – צפי המשך התנהגות פרט, והשפעת ממשק מצע-המצב. מציע, גם אם איש לא ביקש, כן? אנחנו, תולעיי ושיפוטיי לרשות […]

Share

רטרוספקטיבה משפחה גרעינית

בהסתכלות לאחור, ישנם שלושה שלבים של התייחסות לבחינת משפחה גרעינית: שלב ראשון המצאות בתוך הסיטואציה, ספיחת אירועים, חוויות, תגובתיות אינסטינקטיבית, כלי ההערכה בסיסיים, ראשוניים – go, no go. שלב שני ממשקים מתרחקים, אבסטרקטיים, מורכבים, יצירת ריבוי כלים ביקורתיים, ספיחת אמות מידה השוואתיות מהסביבה. שלב שלישי ממשקים רחוקים, אבסטרקטיים, אין מידע עדכני נוסך, אטלי היסטורי, הערכה […]

Share

משמינה מנחת

אמי אמי, כשרצתה לבטא גאווה מיוצאי חלציה, כך לפחות הנסיבות שאני עד להן, וכאן יש להודות על האמת הטהורה- אם ממני, השמנתה הייתה מאכילה פיצויית על תסכולים, לא כחיווי אמירתי – אלא הייתה מתבטאת על נכדיה, הייתה אומרת בנהרת סיפוק- אני משמינה מנחת.

Share

היררכיה ניהולית

שרשרת הסמכות מקור ההסתמכות על הציפייה לציות – מלה קשה, הסכמה, סמכות הורית, הוראה, ניהול, פיקוד, הנהגה. בתמצית בכל בקשה, הוראה או הנחייה, מנגנון ה’אם-אז’ מותנע. מילוי הבקשה יכול לנוע במרחבי רציונל, רגש, אינסטינקט, עשה את אשר ביקשתי, הוריתי,… הנחיתי מתוך:

Share

יגון שאולה

אמי האהובה הייתה סופקת כפותיה, נאנחת, קובעת, חורצת, מדווחת, מציינת, מתלוננת: “יאירי, אתה מקצר לי את החיים.” “יאירי, אתה מוריד אותי ביגון שאולה.” ואני תוהה, מהיכן המליצות השפתית? מהו המנגנון הבורר בין פעלי הי.ר.ד. לק.צ.ר? האם המליצות הייתה סובלימציה לרגעי תסכול?

Share

בית גידול, ערכי מקור

רטרוספקטיבה בגדול, תפישות ערכיות, פוליטיות, אמונותיהם, נטיותי ילדי, כְּשל הוריהם. האם זו סיבה לשמחה? האם הם רואים את האור? אותו אור? האם הוריהם הפעילו אינדוקטרינציה שעבדה? מדי? מחנך דתי לאומי – לא זוכר-את-שמו – אמר, בערך – “חינוך טוב הוא כמידת דמיון הילדים להוריהם.”

Share

הפסקת פסקה

פריצה פסקה – צבר משפטים אוחז נושא, פלטפורמה תקשורתית, מסד, להבעת רעיון. פסקה אינה נתפשת כ- Real Estate, כנכס דלא ניידי, כטובין יקר משמעות וערך לבעליו.

Share

מינורי ללא התחלה וסוף טוב

פרק א’ לפני לא יותר משלוש שנים, לתחושתי שנתיים, נוכחתי בקיומה, במעברה מול הקפה. הייתי רואה אותה מדיי פעם, כשהייתי מרים מבט ממסך המחשב. הערכתי שהיא בת 13-14. בשלבי התפתחות. פנים מדהימות- לכדו את תשומותיי. חסרת הבעה. יחסית גבוהה, מתנהלת בעצלות נעורים חסרת אנרגיה. ביני לבין עצמי תמהתי האם בתודעתה היא מודעת ליופיה.

Share

החבל של טרזן

בתפישתי האישית, ההורית, חינוכית, ניהולית, אני מוטה לגישת ה’חבל של טרזן’. בחתירתי להתנהגות אורגנית, אבולוציונית, רציונלית, המתרחקת מדאוס אקס מכינות, מפתרונות גורפניים, מרבולוציות משנות מצב, מהסתמכות או אף ייחול להתערבות כוחות-על אני נוטה להסתמך על resources, בהישג יד שניתן לאחוז בהן להשגת היעד הבא. האידיאולוגיה הניסוחית של ‘עזרתי’ לסביבתי חותרת ליישום תפישה זו; שמח, שמחתי […]

Share

עוד על אהבה

במוסף לחג של ידיעות אחרונות 24/7/2014, פורשת אילנית לוי את משנתה: לא בוחרים במי להתאהב. די! היה שווה להגיע עד הלום: אנחנו לא שולטים על טעמינו, נטיותנו, התניותנו. ההתייחסות בה מישהו ‘נופל לאהבה’ לאחר ובוחר לחיות איתו פרק זמן משמעותי, להיות שותף למפעל הגדול של חייו- הולדת ילדים משותפים, הוא מקרי, נטול שליטה?

Share

מורשת מוזיקלית

אני את (היעדר) המוזיקליות שלי ירשתי ישירות מהורי. מי ששמע את אמי שרה ‘היום יום הולדת’ יבין. את אבי שמעתי שר במכונית את ‘למה, למה למה עזבתיני‘. זהו. לא את השיר. את השורה הזו. בלבד.

Share

מינורי במתמטיקת הזהירות

שלמה, 60, יזם סדרתי, נפל לא מזמן עם אופרציה לכדי פשיטת רגל. נשוי בשנית לצעירה ממנו ביותר משליש, אב לילדה בת 4 הגדולה ביותר משליש מנכדתו האחרת הצעירה ביותר. הוא בעניין חישובי ערך וכדאיות מתמידים.

Share

מינורי בניהול תשומות

מדבר עם יו”ר ישבני הקפה, דמות עמלנית ממוקדת, רכונה על מחשב קטן, לבן, מדיף ניחוחות טיים פסיבי הננשף עליו ואת צבע הזפת הנירק לכיוונו. נפעם מרמת האדיקות והעמלנות שמקדישה לעולמה האקדמי, וכן לניגוד העומק, החכמה או התבונה שהייתי מצפה. מז’אנר- החיים זה לא פיקניק, לא באנו ליהנות פה. ואני בעדה.

Share

מינורי בהתאמה גרנדיוזית

פגשתי אנשים שלא הסתדר להם להיות ‘סבא’ או ‘סבתא’. זוכר דון ז’ואן דה לה שמאטע, שסיפר על נישואיו שנקלעו למשבר, התאוששו ושוב כמעט התפרקו מפני ש’לא מתאים לי להיות נשוי לסבתא’ כשבתו ילדה את נכדתם.

Share

לימדתי; האמנם, ולמה ואיך?

זכיתי לשמוע בחיי “למדתי ממך…” אינטימי, מחמיא, נעים. מעל רמה מסוימת פחות. בשלב כלשהו צפה השאלות: האמנם? ולמה? ואיך זה שכמה מהאנשים המאד מאד חשובים לי, לא הצלחתי ללמד כמה דברים שהיו לי מאד מאד חשובים?

Share

מינורי בניהול אנרגטי גנטי

חבייר  בנו המתבגר אגרסיבי, חזק פיזית, יכולות קוגניטיביות מפותחות, מתנתק ושוקע, בעיות דיסגרפיות, פעולות חדות, לא מהסס לדרוש, לפעול, לדבר בתקיפות, להוציא הרבה כסף כדי לממש את רצונותיו. אגרסיבי, חזק פיזית, מתנתק ושוקע, בעיות דיסגרפיות, חווה בעיות בלימודים, בעיות חברתיות, גילויי אלימות לסביבתו. בצד מאפיינים עוצמתיים אלה, בבחינת ‘לא חושש מדבר’ יש גם את ה’נזהר […]

Share

מינורי בחינוך אמיתי

נפגשתי עם מלכהל’ה, אמו של ברל’ה (כן חשוב מאיזו עדה אבל מפאת כבודה- לא החלטתי של מי, לא מגלה), חבר נעורים, לצורך העברת ואימות מידע כלשהו. אופיינית, לה ולי, בפריפריית הנושא  דברנו גם על האם ועד כמה ברל’ה שלנו, הבכור, היה שובב בנערותו.

Share