מערפת

תנאי מתלה.

הגדרת טרום הפעלת המעשה או מניעת המשכו את התנאים המאפשרים את עשייתו, ואת מניעתו.

את התנאים יש לנסח בנינוחות המזגן–, בקור הרוח, בשיקול הדעת מחוץ ללחץ רגשי תחושתי של גורמי מעטפת בעת קרות הסיטואציה.

מה הקו בין המעקה שאיתו נכנסת הפרסונה לסיטואציה, שנוסח מחוץ לה, לבין הגמישות המחשבתית שמופעלת על הפעולות בפועל?
לא ברור.
כן ברור הוא השוני האישיותי המאפיין בין

  • איך אנשים מפוזרים על המנעד בין נחישות נצמדת לתנאים הפרלימינריים, לבין הנידפות,
  • והתחומים בהם רמת הנחישות/ נידפות מתבטאת. 

ו-כן, זה מכניסטי. נתפש כלקוח ממנגנונים מכניים. אולי מאד. לא מקדש נשאפות ספונטניות קולית אותנטית. אז?

Share

השאר תגובה