הערות על ערך, ערכים

ערך

מתן משמעות פרה-לימינרית לרעיון.

בפרה-לימינריות הכוונה שבשונה מטובין שערכם משתנה בכל סיטואציה, נקבע סט ערכים ב- off-line, ‘במזגן’.

בעת הקצאת משמעות לרעיון,
מצטרפות משמעויות-משנה והאלטרנטיבות הנספחות,
שהן הקובעות את הערך.

קדושה

בתיוג רעיון כ’קדוש’ המשמעות היא שאין ערך גבוה ממנו.

לכן לקדושה יש קישור לדת, עולם ציוויים וערכים מוחלטים.

חוסר ערך

לא נראה לי שיש חוסר ערך מוחלט עצם הדיון בו מקצה לו ערך.

כל רעיון ממוקם היררכית מעליו.

האם יש משהו חסר ערך.

לאוויר יש משמעות מעניינית במובן שלא משלמים בערכים כלכליים על צריכתו הישירה, והעדרו מונע זה ערך מעניין

אנשים נבדלים, בין היתר, ב

  • מגוון הערכים שלהם,
  • אופן איסוף הערכים,
  • מידת התמלול המגדיר, מתחזק, מבקר את הערכים
  • ביציבות/ גמישות ההתייחסות אליהם,
  • בהיררכיה- תיעדוף, איזה ערך עליון על אחר,
  • בדבקות יישומם אל מול גירויי החיים ביחס לערכים אחרים.

ערכים

בניית סט ערכים

ההסבר לבניית סט ערכים הוא כל כך מורכב ובלתי ניתן לחזיה, שניתן להסביר רגרסיבית-
כלומר בבחינת סט ערכים של מישהו, ניתן להעריך ממה מורכב.

אישית

  • אין ערך שהוא פרה-לימינרית, ללא תנאי עליון על כל הערכים האחרים.
  • מרתק אותי לבחון סט ערכים של אחרים, כפי שמתבטא בתקשורת ובהתנהלות.
Share

השאר תגובה