הערות על ערך, ערכים

ערך מתן משמעות פרה-לימינרית, יחסית, לרעיון.
שווי המשמעות הוא האלטרנטיבה שלו.

בפרה-לימינריות הכוונה שבשונה מטובין שערכם משתנה בכל סיטואציה, נקבע סט ערכים ב- off-line, ‘במזגן’.

בעת הקצאת משמעות לרעיון,
מצטרפות משמעויות-משנה, כ-יחסיות לערכים אחרים, והאלטרנטיבות הנספחות,
שהן הקובעות את הערך.

קדושה

משמעות תיוג ‘קדוש’ – אין ערך גבוה ממנו.

לכן לקדושה יש קשר לדת, עולם ציוויים וערכים מוחלטים.

מקור ערכים

מתבקש לומר: האל.

בפועל: תודעה;
עם התפתחות התודעה, כמצע היא סופגת מסרים מ-

 • סנסוריים פיזיולוגיים פיזיולוגיים,
 • עיבודים התנהגותיים,
 • סוכנים חיצוניים כ
  • הורים,
  • חברה מקיפה,
  • מוסדות חינוך,
  • מוסדות שלטון.

בקרה

בכל עת נעשית בקרה על מימוש ערך.

חוסר ערך

לא נראה לי שיש חוסר ערך מוחלט. עצם הדיון בו מקצה לו ערך.

כל רעיון ממוקם היררכית מעליו.

האם יש משהו חסר ערך?

לאוויר יש משמעות מעניינית במובן שלא משלמים בערכים כלכליים על צריכתו הישירה, והעדרו מונע קיום ערך כלשהו. מכאן ערכו מעניין.

אנשים נבדלים, בין היתר, ב

 • מגוון הערכים שלהם,
 • אופן איסוף הערכים,
 • מידת התמלול המגדיר, מתחזק, מבקר את הערכים
 • ביציבות/ גמישות ההתייחסות אליהם,
 • בהיררכיה- תיעדוף, איזה ערך עליון על אחר,
 • בדבקות יישומם אל מול גירויי החיים ביחס לערכים אחרים.

בניית סט ערכים

ההסבר לבניית סט ערכים הוא כל כך מורכב ובלתי ניתן לחזיה, שניתן להסביר רגרסיבית–
כלומר בבחינת סט ערכים של מישהו, ניתן להעריך ממה מורכב.

אישית

 • אין ערך שהוא פרה-לימינרית, ללא תנאי, עליון על כל הערכים האחרים.
 • מרתק אותי לבחון סט ערכים של אחרים, כפי שמתבטא בתקשורת ובהתנהלות.
Share

השאר תגובה