בזוקה וחבורתו ביום בחירות

עתידות

מוקדש באהבה לחובבי הפוליטיקה.

מהיכרותי את המצב טרום הבחירות הם מתחבטים, האם ראש הממשלה מעורב בשחיתות הצוללות.

מהיכרותי אותם, את נחרצותם, אני משוכנע שהם בטוחים בדעתם.

יום בחירות

שמרןץ’ נבוןץ’ מוחל

בבוקר ה- 9/4/2019, שמרןץ’ נבוןץ’ ידוע במחוזותיו כחובייב מסורות ושימורן, הכמיהה לרוטינות כה טבועה באישיותו, שפיתח פרוטוקולים מזן ייחודי – מסורת הנסמכת על מופע אחד! יתקשר לליכודניק חדש, שזה עתה חווה את האור, התכנס למחוזות אמת – אלה שאבדו את האמון במוסדות האיזונים והבלמים, ומכאן גם את הצורך בהם, אלא אם משמרי ומעריצי ריבון נערץ, מתעלמים מריסוק מוסדות שלטון החוק – ויטיל את הצאטלע המיוחל – זה הרי הסנטימנט הטבוע כאהדת הפועל או ברסה.

ועל ההסתייגויות של ‘למה’, ו’האם’, ו’סוף לקדנציה ארוכה’, ו’יש ביקורת’ וכל אלה יתפוגגו כסילון עשן חצי מטר מנחיריים, כנאד עשן ששה-שבעה מטר מישבניים. פליקלקים אלה, כרחרוחי חטמי כלבלים בזנבות אחרים – בחצי תריסר מערכות בחירות, השמרןץ’ המוצהר שלנו, קונסרבטיב חובב רוטינות, מנשנש פורמליסטיקות, לוחייך פרוטוקלים, כקול, ככל, כחול נודד, לא שלשל פעמיים רצוף את אותו פייתק, גם אם מסניף אקטואליה לוורידיו, הוא בהווייתו תמיד לעולם ועד – בנפשו ליכודניק. גם אם לא נאה לו.

פוחעייז נמחל

לעומת זאת, אחיו הפוחעייז, הוא סיפור אחר, ויי – לגמרי דומה. חובייב אקטואליה לא פחות – יש האומרים – הוא מעיד – שמנמניים את שנ”ציו around תוכניות אקטואליה. לאומן חובב סדר וכוח בכלל, שלטוני בפרט במיוחד. עוד ליכודניק אותנטי משחר ילדותו ומהותו, ואף אוהד בי”תר.

כמולקולר – תצוץ לו מולקולה אקטואלית מעשית, כלומר לא אינטלקטואלית תפישתית. סביב המולקולה המיצוי האידיאולוגי יבחן, ואבוי – יתנפץ: בבחירות קודמות רצה להצביע ימינה אף יותר מכור מחצבתו. ביום מועד ובעת פקודה, הגיב מיידית, חיובית, לנהרות האוטובוסים שניפק לו בכחש מסתלבט שלטוני, מאחז עיניים, בצאן מרעיתו פעור עיניים, פועה שפתיים, הריהו ראש ממשלתנו. ופוחעייזנו שלנו, לא טעה, מחל על כבודו ושלשל את הפייתק האהוב.
במערכת זו הוא כועס משהו, על התנהלות מינורית. עדיין, תסמכו עליו, את הצאטאלע הנכון הוא יטיל – נחשו נחשו – ימצא את הצידוק ה- ultima ratio mundi – ישלשייל מח”ל.

לכן

לאור זאת,

  • אני מבקש שלא תשעו לסנטימנט, הימני המפעם בכם,
  • אני מתחנן שלא תלכו עם לאן שהלב מכוון להתכנס,
  • ולא תיענו לתחינות המושל,
  • שלא תאמינו לאופן בו מסתלבט עליכם, לועג לתבונתכם, מבין לעומק את מכניקת הקונסרבטיביות התפישתית הטבועה בהווייתכם,
  • [הפוחעייז, כאמור חי בתוך עצמו, אך אחיו]
    שלא תהין ביום הבחירות, כמשמר מסורות אדוק, כשתתקשר להתייעץ ולקבל את הנחיות הקונסיליירי לענייני הצבעות, בארשת של ‘הרי אנחנו הרי צוחקים, חוט שדרתי חזק פלדה’, ממילא אצביע לְ-מה שהחבר ימליץ לי,

אלא,

ביום הבחירות, אני מצווה: הצביעו מחל!

Share

השאר תגובה