נדיבות הולנדית

משך קריאה כ־ 4 דקות

אחיזה תודעתית

הצעה להגדרה

נדיבות הולנדית –
כאשר ה’נדיב’ מציע לתת מתפריט את מה שיש לו, בהתאם לצרכיו
לא לצורכי המקבל.

Pardon

מקווה שאינני פוגע בהולנדים ובעצמי, בייחוס להולנדים משמעות לא נכונה, בעיוות את אתוס חריצות חסכנית פרוטסטנטית צנועה מדייקת ומשווה לה קמצנות סגופה מבישה.

.Going Dutch

שמעתי, ואני מקווה שאני לא בורא תודעתית, שבין הולנדים, אחד עושה לאחר תנועה עם כף יד אחת, כמכסה מעל כך יד אחרת כקערה, פוער אותה, את הקערה על ידי סבסוב כף היד העליונה, כדי שהאחר ייקח עוגיה, ומיידית טורק את הפתח, בבחינת קח עוגיה אחת.

מוטב מתן לאחר

ברור לי, שמתן לאחר, נועדה לשרת קודם כל את הנותן.

עם זאת, מתן לאחר שנועדה לשרת את הנותן מקדמית, נבחנת גם, בטח שביעני המקבל או בלתי מעורבת, ‘מחוץ להתרחשות’, במידת היותה מענה לצורך, רצון, עניין המקבל.

כך, המוטב הראשי הוא הנותן, המקבל הוא המשני, ומידת רלוונטיות הנתינה למקבל היא פקטור נבחן.

שונות קשב לצורך

אנשים, בין היתר, שונים במידת הקשב שלהם באינטראקציה עם אחרים במידת הקשב שלהם לטובין הישיר שהם סופחים בנתינה לעומת הטובין המשני של הנתינה בהתאמתה לאחר.

כך, אנשים שונים במידת המוכנות שלהם לתת לאחר טובין זול לנתינה
[חברות תקשורת בעידן הדקות הנספרות לחיוב, העניקו זמן אוויר, גישה לאינטרנט, ערוצי צפייה, ללקוחות כפיצוי, משאב שלהם לא עולה]
ונתפש כמשמעותי לאחר הצורך.

ישנם מי שמקפידים לתת מתפריט הטובין שיש להם, בבחינת ‘ירצו יאכלו‘, זו מנת היום במניו, ואחרים  שקשובים לצורך.

אבחנה

כמובן שניתן להבחין בין סוג היחסים והקרבה בין הנותן למקבל בזמינות במידת הקשב והנכונות לנתינה.

כספית

ההבחנה הפשוטה והמיידית ביותר, איך אחר נתפש כ’נותן’ שווי מובחן, כספי, עבור מה, באילו תנאים, למי.

זוהי תצורה אחת מני משאבים נוספים כ-זמן, אנרגיה, קשב, תמיכה רגשית.

נדיבות הולנדית אקססיבית*

מי שיש לו הרבה מטובין מסויים, או סתם חסר חוש מידה, שמאביס אחר הרבה יותר ממה שאחר רוצה, צריך או יכול לצרוך, וממש את נדיבותו במתן טובין רב מדיי.

מאפיין את מי שרוצה להיתפש כ’נדיב’, מטפל בצורך המובהק שלו.

* ביטוי שהמצאתי, עם הנעלבים סליחה.

אבן בוחן

בבחינת נדיבות אחר, כדאי לבדוק באיזו מידה זמין למענה לצורך אחר, מוכן להקצות אנרגיות תודעתיות, קשב, הבנה לצורך, דרידה, רצון עניין אחר, או מטפל בצורך שלו.

לבדוק, מה חלקה של הקצאה זו, שכן יכולה להיות גדולה וכופה, ומהווה חלק מנתינה נתפשת, כשלעצמה, וקטנה עד כמעט בלתי מורגשת מהנתינה.

לפני שנים רבות חכמים וותיקים מאיתנו קראו לווריאציה של כך ‘מתן בסתר’.

נדיבות?

  • הקיבוצניק עם המתפתחות למשאבת הדלק שמילא טנק,
  • האפסנאי שנתן דגמ”ח תמורת…
  • ה’מומחה’ לאופניים שנתן משפט אחד על האופניים ועשר על שבילי העיר וחשיבות הקסדה,
Share

הערות? אשמח לתגובתך