פרידה מהמת, נורמטיביות וסבירות

מה זה הדבר הזה ‘פרידה מהמתים’?

מבין מה זה פרידה מחיים.

עמידה של אנשים, על סף קבר של מי שהיה פרסונה יקרה ביותר, שמחלצת מאנשים אינטליגנטיים, רהוטים, דמויות מופת שמהוות מושא לחיקוי ובהן

 • התייחסות מיוחדת לרגע הטמנת הגופה כבעל משמעות מיוחדת,
 • פנייה אל המת בגוף שני יחיד,
 • באמצעות קהל השומעים,
 • ודיבורי פגישה בטווח זמן עתיד כלשהו,
 • במקום שהמת נמצא בו בעת העיסוק בו במותו,

מעוררים בי שתי התייחסויות:

 1. האם העושים זאת הם
  • אותנטיים במעשיהם, או
  • ציניים מניפולטיביים?
 2. מכיוון שרוב האנשים נוהגים כך, הם
  • נורמטיביים, ובאותה עת
  • בלתי סבירים.

ואז נשאלת השאלה, האם אי-חתירה מודעת לנורמטיביות תיחשב כסבירות?

Share

Leave a comment

השאר תגובה