פשיזם

פאשיזם – יסודות

הערכת משך קריאה כ- 4 דקות

א. פאשיזם – פתיח

מהות

פרט – תחושת שייכות
ייעוד גורלי,
בהיותו חלק מקבוצה, נשגב מהחלטה פרקטית,
שלה, לקבוצה, ייעוד כשלעצמו,
כשפרט הוא מרכיב הכרחי ותחליפי בשימור קולקטיב וקידום ייעודו כפי שמנוסח על ידי ריבון.

ערך רוב נאצל
רוב צודק מעצם היותו רוב.
על מיעוט להתכנס לרצון רוב או להפוך לרוב כדי להיות ‘צודק’.
משמעות ‘רוב’ היא נשגבת מעבר לפרקטיקה אריתמטית,
עד כדי היות ‘מיעוט’ כתפישה לנחיתות, כביטוי מזלזל, זניח, לא רלוונטי, עד שייעלם, בהטמעות רציונלית משוכנעת בצדקת הרוב, או בהדרה.

זהות
פרט עוסק בזהותו, באמצעות קונטקסט קולקטיבי.

תפישת הפרט את עצמו כיישות ריבונית היא אינסטינקט אנושי אותנטי, שאינו מצריך חינוך, הטמעה, טרום השפעת ‘מותר האדם מן הבהמה’ שהקהה אותו.

בהליך סוציאליזציה, זהותו הערכית של פרט, מותמרת לזהות קולקטיבית – עמיתיו, באמצעות ריבון מחולל התהליך ותחזוקו המתמיד בריבוי אמצעים מסלילים, מתגמלי הסכמה, מאיימים ומענישים התנגדות.

אינסטינקט התכנסות
התכנסות לזהות קולקטיב, לאומי,
שיתוף זהויות ומתוך כך ערכים חיוביים.

פשטות
על רעיון להיות פשוט במהותו, בתקשורו וביישומו.

מורכבות מופשטת של ‘טובת כלל עליונה על זו של פרט‘ צריכה להיתמך באמצעות-

  • חינוך, חזרתיות,
  • תקשור על ידי מקורות סמכותיים,
  • תמיכה מתמדת באמצעים סימבוליים,
  • איום קונקרטי על הפרה ברקע,
  • מניעת רעיונות מופשטים, מורכבים נוספים- מסיחים, מסיט.

מניעת בקרה
תפישות ערעור ערכים תפישתיים מחזקי צביון קולקטיבי כגורמים מחלישים, מאיימים ומזיקים שיש לנטרלם.

שאיפה ריבונית
לשלטון פוטנטי, מחזק קולקטיב, חזק, מאגד את פרטיו.

לוגו פשיזם – גרזן עטוף מוטות עץ – דימוי אותנטי של שלטון אגרסיבי נסמך ומגובה על ידי נתיניו.

פרקטיקה פותרנית
חתירה למעשה פעולה קולקטיבית, פותרנית לקידום הקולקטיב או טיפול באיומים חיצוניים עליו.

תיחום
הגדרת השיוך ברורה של מי אנחנו, ערכינו, ייעודנו.

בה בעת, חשוב אך המעט פחות, מי הוא ה’אחר’,
ראשונית – כאלמנט מסייע להגדיר מי אנחנו,
בהמשך – שלילה אקטיבית של איומו וקיומו.

עבר, הווה, עתיד – גורל משותף, מאבק, גאולה
מקור הקולקטיב- אירועים מכוננים תוצרי ערך נשגב,
כעת הווה- פרקטיקת מאבק המחייב מאמץ והקרבה,
עתיד- כדי להגיע לגאולה משנה מציאות.

אהדה לקונסטרוקטים תפישתיים
תגובתיות חיוביות לערכים תפישתיים, יציקת תוכן ריאלי לערכים טרנסצנדנטיים – אובייקטים שנתפשים כקיימים בתודעה במנותק מחושים פיזיולוגיים כ-
גורל, סמלים, אורנמנטים מעטירי הוד, טקסים, המנונים, ערכים מקודשים, היררכיות כבוד, מצעדים.

שליט נערץ, עריץ
על העומד בראש הקולקטיב להיתפש כבעל תכונות-על, שכן הוא המיישם את הפרקטיקה העכשווית בין מקור נאצל לגאולה עתידית, מחייב איחוד כוחות הפרט לקידום הקולקטיב.

צבר הפרטים שואף לנשגבות השליט, ערכיות הקולקטיב משתקף בנשגבות השליט,
השליט מתחזק את נשגבותו בשימוש באמצעים תודעתיים כמלל, פאתוס, סמלים,
וליתר ביטחון באמצעי ביטחון ארציים אוכפים ומגוננים.

 


א. פאשיזם – פתיח

ג. פאשיזם – מרכיבים ומצע

ד. פאשיזם – סנטימנט

ה. פאשיזם דיאלקטיקה

ו. פאשיזם – זילות?

Share

4 תגובות בנושא “פאשיזם – יסודות”

הערות? אשמח לתגובתך