הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הערכה, השערה

משך קריאה כ־ <1 דקות

ניסוח הנחה על המציאות,
ניתנת לאישוש אמפירי, לבחינה או ערעור,
עם התייחסות לסבירות התכנותה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך