פגוש פוגייש פגשתי – ריכוז

ארכיטיפי אופי שפגשתי. וניסחתי