זמינות תלוייה בסדרי עדיפויות ופניות מנטלית

נדיבות

הקצאת תשומות לאחר, בידיעת המקצה/ הנותן/ הנדיב, ש-

 • לא נעשתה התחשבנות האם התגמול משתווה בערכו לתשומות שנתנו,
 • או בידיעה מקדמית שהתשומות יקרות מהתגמול,

כשלפחות חלק מהתגמול על הנתינה זו תחושה נעימה מפעולת הנתינה.

תשומות עשויות להיות-

 • טובין ריאלי,
  • כסף, או חפצים בעלי ערך כלכלי,
  • זמן, זמינות
 • טוביני תודעה,
  • אנרגיה רגשית,
  • ידע.
Share

השאר תגובה