הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ניכוס תרבותי

משך קריאה כ־ <1 דקות

האשמה, התייחסות נגטיבית,
של לאומן, מתכנס הזדהותית לקהילתו,
שחש נפגע מכך
שאחרים משתמשים במושא הזדהותו הרעיוני,
כאילו הוא שלהם.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תרבות

משך קריאה כ־ <1 דקות

מכלול פעילות אנושית.

בשימוש רווח:
סטנדרטים של אסתטיקה
בתחומי התנהגות ואמנות,
שמאפיינים קהילות מובחנות.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

מהות רציונליות

משך קריאה כ־ 41 דקות

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מהות רציונליות

יומרה #1

הארות על פערים, ניסוח עקרונות, הערות על גליצ’ים רציונליים, מופעי פרדוקס ואוקסימורון.

אחיזה תודעתית של מושגים, ניסוח תובנות, ביקורת על קונבנציות התנהגותיות, התנהלויות נורמטיביות שאינן עומדות בבחינת(י) רציונליות, סבירות.

בציוץ.

להמשיך לקרוא מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נראטיב, סיפֶּר

משך קריאה כ־ 1 דקות

תמלול, בִּדְיון, מאורעות עבר
במטרה לספוח ערך אישי או קולקטיבי,
בעת השימוש בו.

‘חזון’ זה קדימה?
אז נרטיב זה לאחור.
אם נרטיב היה ‘מציאות’ עבר – היה היסטוריה.

יצור נרטיבים – מניפולציה רגשית, במטרה להניע לפעולה ולהניב רווח.
צריכתם – תמימות מגוייסים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היסטוריה

משך קריאה כ־ <1 דקות

רצף מאורעות מתועדים
עם הֶקְשֶר משותף
על ציר זמן.

התייחסות לאירועים,
הסברים להתפתחותם,
הינם פרשנויות,
תוצרי הבנה, הטיות, ערכי המתייחסים (- נרטיבים).

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קונסטרוקט רעיוני

משך קריאה כ־ <1 דקות

יצירת רעיונות מורכבים –
כ-דתות, אידאות, תפישות עולם, תיאוריות –
על סמך הנחה מקדמית (לפחות אחת)
בלתי מוכחת,
שאינה עומדת במבחן הפרכה.

בניית, אימוץ ותחזוק
קונסטרוקטים רעיוניים,
התנגדות לנסיונות ערעורם,
מעידים על אמוניות בעליהם.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קונסטרוקט תודעתי

משך קריאה כ־ <1 דקות

התמרה של מהות לתפישה.

הבנייה מילולית,
או אימוץ חיצוני,
של ההכרה
תופעות הנתפשות על ידי חושים
ועובדו למכלול רעיוני.

הליך ‘לימוד’ הוא בניית קונסטרוקטים.

חתירה לרציונליות מעמתת קונסטרוקטים תדיר, בנסיונות הפרכה לוגיים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הטלת ספק

משך קריאה כ־ <1 דקות

בחינת רעיונות, חיוויים, הסברים,
מתומללים –
האם ובאיזו מידה
עומדים במבנה היררכי לוגי, ישום, חיזוי,
ניתנים להפרכה.

הנטייה ומיומנות הערעור מהווים בסיס לחתירה לרציונליות,
הכרחית ולא מספיקה,
לניתוץ פרדיגמות מקדמיות שהתמצקו.

היעדרה, מאפיין נטייה לאֱֱמוניות.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

 

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קלישאה

משך קריאה כ־ <1 דקות

תיוג שיפוטי, ערכי שלילי,
על אמירה לא בלתי נכונה,
המותחת מהות מקובלת
אל מחוץ לגבולותיה,
כופה על האמירה משמעות חדשה –
קרובה דיה למקור,
ועם זאת, רחוקה מספיק כדי לפחת את משמעות מקור האמירה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מיסטיקה מָגְיָה

משך קריאה כ־ 1 דקות

מיסטיקה

ייחוס ממשות והקשרים למאורעות נסתרים מהחושים ומהמדע.

מָגְיָה

הסבת נזק או תועלת לא תואמים התכנות רציונלית וחוקי טבע.

מאמינים מייחסים השפעה על המציאות לכוונתם
באמצעות –
🤟 מחשבה, אמירה, פעולה, תפילה, טקס, נדר,
🤟 שימוש בכלים מסמלים, מעבר לפונקציונליות שלהם.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – לאומנות

משך קריאה כ־ 1 דקות

מוכנות פרטים
להקצות תשומות רגשיות ומשאבים ריאליים
לספיחת ערך רגשי
מהתכנסות הזדהותית
של רוב אנונימי
שואפי השתייכות לקולקטיב מובחן, צביוני, היררכי, סמכותני, עם אתוס הנהגה,
מעודד שיוך רגשי של פרטיו,
כ-

עם, מדינה, לאום, שבט, קהילה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אֱמוניות, פרדוקס

משך קריאה כ־ <1 דקות

הוכחת הנחה מקדמית בלתי ניתנת להוכחה, כאמת.

לאחר שמבנה, קונסטרוקט, אֱמוני הונח,
התייחסות למציאות כזירת הוכחה,
שמה שהונח מקדמית,
ולא היה ניתן להוכחה
מהווה אמת מוכחת.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמונה, תכלית

משך קריאה כ־ <1 דקות

חיים נטולי ודאות מצריכים אימוץ הנחות ללא הוכחה מקדמית.

ממשקי חברה מיימנים התמרת הנחות עם התכנות לאֱמונות.

בחתירה לסדר ושליטה,
מתקשים בהתנהלות בחוסר־ודאות
ממצקים רצונות לאמונות מוחלטות.

עצימות, נטייה לאימוץ ולערעור אמונות לסוגיהן
מהווים מאפייני אישיות.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

להיות, להישאר צעיר

משך קריאה כ־ 2 דקות

השאיפה להיות, להישאר צעיר, היא נורמה התנהלותית, לכול, בהנחה ש’צעיר’ זה שיא היכולת והפוטנציאל, לשם מתפתחים, משם מדרדרים ומזדקנים.

תוך כדי ולאחָר, לשאיפה להישאר צעירים, מוספת ההכרה, השאיפה להיראות צעירים מבני גילם – ‘לא יכול להיות שמור, ניצן או עדי בגילי’. בהתבוננות בבני גילם הערכת הגיל תקפה לגבי אחרים ומבחינתם לא להם פרטיקולרית.

היו – די מעט – מקרים שבהם הופתעתי לנקיבה בגיל שהיה משמעותי גבוה יותר מהמראה. גם אם הושקע מאמץ הסוואה. להמשיך לקרוא להיות, להישאר צעיר

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דת

משך קריאה כ־ 1 דקות

דת אוסף ציוויים, ערכים ומסרים
להסדרת יחסים בין פרט לקהילה לריבון.

נשענת על כמיהה לכוח־על מארגן
שימגר את איומי הלא מובן והבלתי נשלט,
שישיג את הלא ניתן,
מתווך באמצעות בדיות תומכות.

הטמעת ציות ביישום ציוויים וטקסים,
ובאיום של כוח־על בסנקציות נוראות והבטחות לתגמול מנחם.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

שינויים פרסונליים – שמעתי עדויות

משך קריאה כ־ 6 דקות

לא ראיתי שינויים

לדעתי הלא פופולרית, וגם הלא מי יודע כמה נחשבת, ‘אין שינוי פרסונלי על ציר זמן, גם אם יש הצהרה על כך‘.

בחיי, תרתי משמע
– אל תאמינו לאשכנזי חסר אמונה נטול אינטליגנציה רגשית שנשבע, אלה לא מאמינים בשטיק הזה של שבועה –
שמעתי חיוויים, של אנשים על עצמם – ‘השתניתי’. או, ‘עשיתי על עצמי עבודה, השתניתי’. להמשיך לקרוא שינויים פרסונליים – שמעתי עדויות

Share

מנחת אווירון

משך קריאה כ־ 6 דקות

אוירון

Terminal

אווירון דיקמן בד"ח
אווירון בקשה ובד”ח

טרמינל אורחים, VIP

טרמינל בינלאומי, International

טרמינל מקומי, Domestic

מסוף מטענים, Cargo

טרמינל פרטי, Private

טרמינל

חלוצות תעופה אווירית

שדה התעופה – השער, בטרמינל זה יתארחו תועפות התעופות באשר הן. להמשיך לקרוא מנחת אווירון

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תכלית אמונה דתית

משך קריאה כ־ <1 דקות

הסדרת יחסי היררכיה בין פרט–קהילה/חברה–ריבון,
לטובת קהילה, בשליטת הנהגה סמכותנית, באמצעות פרטים.

כוח־על מסייע רגשית למאמין
😱 להתמודד עם הלא נשלט והבלתי מובן המאיימים
😇 ולייחל ללא נשלט והבלתי אפשרי הרצויים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמונה דתית

משך קריאה כ־ 1 דקות

נשענת על רעיון, קונסטרוקט, נשאף:
ביטחון בקיום סדר,
מאורגן באמצעות כוח־עליון.

אמונות דתיות נבדלות ב-
🤛 תצורות הסדר המארגן,
🤛 תפישת נגישות הפרט לכוח־העל,
🤛 פרוטוקול הציוויים והערכים שמסדירים את היחסים בין
פרט,
לחברה/קהילה,
לריבון.
🤛 נרטיב כמצע מתווך את התוכן.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הערכה, השערה

משך קריאה כ־ <1 דקות

ניסוח הנחה על המציאות,
ניתנת לאישוש אמפירי, לבחינה או ערעור,
עם התייחסות לסבירות התכנותה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share