הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – משמעותי

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

משפיע וחשוב

תודעת פרט מייחסת למרכיב במציאות, להיבט מסוים לרוב עם משמעות רעיונית,
השפעה וחשיבות מעבר להתרחשות זמנית מקומית,
באופן שמשנה ומגדיל את מידת ההקצאה והחשיבות של משאבי עיבוד תודעתיים לאובייקט בהשוואה ללא ‘משמעותי’.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – משמעות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פירוט ייצוג

פירוט, הסבר, של היבטי מצב, מעשה, ביטויי מציאות, השלכות נובעות, חיוויים תקשורתיים, כמייצגים היבטים נוספים הכלולים בייצוג העיקרי.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תוצר | תוצאה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

ממשק מרכיבים | מדיד בזמן

תוצר: נתפש מפעולה בין מרכיבים | תוצאה: תוצר פעולה בנקודת זמן מסוימת, כמית למדידה ולהשוואה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עלבון

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

הפחתת ערך עצמונית

תחושה של הפחתת ערך
שפרט עושה לעצמו
בעקבות חיווי חיצוני
שבדרך הכלל מתכוון להפחית, אך לא בהכרח.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שינוי סדר חברתי

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

קונפליקט מגמות, ריבון – פרט

שינויסדר חברתיקיים כרוך בהתנגשות בין צבר פרטים בתצורת חברה לבין ריבון.

שינוי מגמה
טוטליטריות – העצמת שלטון, הקטנת זכויות הפרט בשם ‘המון

ליברליות – החלשת שלטון, הרחבת והשוואת זכויות פרט.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

הערכת משך קריאה: 135 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מושגים | אחיזות תודעתיות

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות

מבוא

המלצות

 1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר, כלומר הנכתב.
 2. לא לקרוא; אני מכיר הן ת’טקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא לבריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך, הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה המועדפת – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מודע לכך שקריאת טקסט שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן משוחות בגויז רותייח מתובלות בשברי זכוכית. ותבניתן. אישית לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן ממליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.

יומרתי #1

להמשיך לקרוא הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

Share

מהות רציונליות

הערכת משך קריאה: 206 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

הקודקס החסר* לחתירה לרציונליות

עצתי לך

 1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר כלומר הנכתב.
 2. לא לקרוא; אני מכיר את הטקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא עם בריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך, הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה המועדפת – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מודע לכך שקריאת טקסט שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן משוחות בגויז רותייח מתובלות בשברי זכוכית. ותבניתן.
אני לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן, ממליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.


מעבר ל- ### – טיוטה, מחסן של מושגים לאחיזה.

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

להמשיך לקרוא מהות רציונליות

Share

העדפות שיח

הערכת משך קריאה: 1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

חתירה לקונפליקט משמעותי

שלושה נושאים

(בהנחה ש) יש שלושה נושאי שיח עיקריים, שכלל הנושאים הם מקרים פרטיים שלהם:

 1. אישי, חווייתי, שיתופי משמעותי של נוכחי השיח,
 2. רעיוני, תאורטי, עקרוני, מפרק למרכיבים ולמשמעויות, על מצבים מורכבים,
 3. פרקטי, תכלסני, ענייני, ביורוקרטי, קיומי פותרני.

זה (גם) סדר העניין שיש לי בנושאי שיח אלה. להמשיך לקרוא העדפות שיח

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סדר חברתי כ’אמנה’

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

לא

סדר חברתי‘ גם מתוייג שגויות כ’אמנה/חוזה חברתי‘.
[גם אם אינטליגנטים קפוצי גבינים נוקטים במושג, בעיקר בהקשר של מחאה נגד שלטון.]

מעשית, אזרחים לא קבלו על עצמם רציונלית, במודע ובמוסכם את הקונסטרוקט התודעתי של סדר חברתי. הם הוטמעו לסדר חברתי מסויים.
הליכי רציונליזציה מצדיקים אותו.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תוצר

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

נתפש מפעולה

מהות רעיונית או ממשית הנתפשת מקשר סיבתי של פעולות וקשרים בין מהויות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סדר חברתי: רעיון

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

המרת חירות אישית לערכים קהילתיים

[תומאס הובסג’ון לוקז’אן-ז’אק רוסו ועוד, ניסחו] עקרונות של סדר חברתי:

לשם קידום תפישה רעיונית של חיי קהילה וביטחון,
פרטים ויתרו על היבטי חירות אישיים ממשיים
כתחליף עדיף עניינית ומוסרית על היעדר הסדרת שיטה – חוק הטבע (– ‘כל דאלים גבר’.)


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

קודקס החסר לחתירה לרציונליות – תוצאה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תוצר פעולה בזמן

תוצר רעיוני או ממשי מובחן ניתן להגדרה ולרוב למדידה ולכימות לאחר פעילות של מהות אחרת ונקבע בנקודת זמן מסויימת.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היבט

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אספקט, פן

מרכיב אחד מסוים מתוך כמה של מהות אליו תודעה מתייחסת, אותו בוחנת, מעבדת.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תמלול הרגשה – רציונליזציה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

התמרה לא אותנטית

הסברים להרגשה כ–
למה אני מרגישרוצה/ עצוב/ שמח/ מתבייש/ גאה/ נעלב …’
וכן עצימות ההרגשה
בדומה להסברים על היות ומימוש סנטימנט,
אינם יכולים להוות ביטוי רגשי אותנטי
אלא החצנת עיבוד רציונלי משרת עניין או תפישת ערך עצמי.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תמלול הרגשה: בעייתיות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אבסורד (– טלפון שבור)

תמלול הרגשה כרוך בהתמרת
היבט פיזיולוגי לתיאור רעיוני
ואז לביטוי תכני לתקשור לתודעה אחרת קולטת,
שעשויה להבין אחרת את כוונת הפרט המנסח בהתאם להטיות, סנטימנטים, פרדיגמות, מקדמיים של הפרטים המעורבים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

אהדה פוליטיקה וספורט

הערכת משך קריאה: 4 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מנהיג מפלגה | כוכב קבוצה

שלום לך פרופ’ רהט msgrah@mail.huji.ac.il,

האזנתי עתה לפודקאסט שאירח אותך ב-הצוללת של גלובס, פרק 24: כן ביבי, לא ביבי, מלפני כ- 4 שנים, 2020.

שאלת (לא באמת cool) למה האהדה בכדורגל נתונה לקבוצה ובפוליטיקה בשנים האחרונות לפרסונה.
הבעת את כמיהתך שפתרון סוגיה זו – להחזיר את האהדה למפלגה כבימי בן גוריון, יאפשר להיחלץ (אולי) או לפחות לתת מענה לחסרונות פוליטיקה פרסונלית פופוליסטית. להמשיך לקרוא אהדה פוליטיקה וספורט

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תמלול הרגשה: הַתְּמָרות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

התכת רכיבים נפרדים

תמלול הרגשה –
תהליך בחירת מילים, ניסוח ושימוש רציונלי בכלים תקשורתיים
לתיאור ביטוי פיזיולוגי
מנותק, בממד אחר,
שמותמר לרעיון מופשט של מצב תודעתי,
ושוב מותמר בתקשורת לקליטה, תפישה ופרשנות של תודעה אחרת.

[הניסוח הממסססורררבבל מכולם? cool. אמשיך לנסות לשפר אותו.]

“Colorless green ideas sleep furiously.”


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תהליך החצנת הרגשה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

קליטה > עיבוד > פיזיולוגיה > תמלול > החצנה

 1. קליטת מידע בחוש או ממלל
 2. עיבוד תודעתי של המידע
 3. ביטוי פיזיולוגי של ההרגשה (יכול להיות מובחן חיצונית לפרט הקולט או שלא)
 4. תהליך ניסוח, התמרה של תחושה למלל
 5. ביטוי מילולי של ההרגשה.

 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share