הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – החצנת הרגשה

פיזיולוגיה | מלל

ביטויי הרגשה פיזיולוגים כ– צחוק, דמע, יזע, סומק, רעד…,
מהווים תגובת המשך ההרגשה בתצורה שניתנת להבחנה של תודעה זרה.

תמלול הרגשת פרט הוא שיקוף של תחושה פיזיולוגית סובייקטיבית, מותמרת רציונלית וככזו מהווה רובד נפרד נתון למניפולציה ופרשנות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הרגשה | עובדה

פטור מ– | בקרה רציונלית

הרגשהתוצר תמצית אותנטיות של פרט מסוים;
פטורה מתיקוף אמת ובקרה רציונלית.

עובדהניתנת לתפישה גנרית; בתיוג ‘עובדה‘, הסוגיה צלחה ניסיונות הפרכה וממשיכה לעמוד למבחן של תודעות זרות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

מושגים | אחיזות תודעתיות

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות

מבוא

המלצות

 1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר, כלומר הנכתב.
 2. לא לקרוא; אני מכיר הן ת’טקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא לבריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך, הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה המועדפת – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מודע לכך שקריאת טקסט שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן משוחות בגויז רותייח מתובלות בשברי זכוכית. ותבניתן. אישית לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן ממליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.

יומרתי #1

להמשיך לקרוא הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

Share

מהות רציונליות

הקודקס החסר* לחתירה לרציונליות

עצתי לך

 1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר כלומר הנכתב.
 2. לא לקרוא; אני מכיר את הטקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא עם בריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך, הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה המועדפת – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מודע לכך שקריאת טקסט שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן משוחות בגויז רותייח מתובלות בשברי זכוכית. ותבניתן.
אני לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן, ממליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.


מעבר ל- ### – טיוטה, מחסן של מושגים לאחיזה.

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

להמשיך לקרוא מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נזק

תוצר הפחתת ערך

תוצר הפחתת ערך ממשית או רעיונית, בעקבות פעולה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אסטרטגיית טיפול בפוסט טראומה

חיזוק רגשי לפירוק רציונלי

הבעת הבנה ואמפתיה למצוקת הטראומה היא מצע מאפשר לפרק רציונלית למרכיבים ולהקשרים במטרה למנוע אימוץ והטמעת תגובות טראומטיות שמטפלות בחרדה ולא במציאות עכשווית ולחיזוק פרדיגמות קודמות.

התהליך עלול לגרום להתנגדות.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טיפול בטראומה, העצמה רגשית

  חמלה מקבעת

  היענות לדרישת חווה טראומה להצדקה של התנהגות טראומטית, לא רציונלית,
  במטרה טובה ונאצלת כתמיכה רגשית, כחמלה,
  מהווה הקלה לטווח המיידי קצר,
  ועלולה להטמיע ולמצק רגישות והשלכות שליליות לעתיד.


    

    

   #רצי1נל

   קודקס מהות רציונליות

   הלקסיקון לחתירה לרציונליות

   Share

   הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה, פירוק רציונלי

   עימות מול סבירות

   שימוש בהסבר רציונלי להפרכת קשרים לא סבירים
   בין תפישת המצב בעת הטראומה למצב עכשווי,
   במטרה לשחזר התנהגות תגובתית נורמטיבית, שנסמכת על מערכת פרדיגמות טרום טראומטית.


     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    הלקסיקון לחתירה לרציונליות

    Share

    החלת צביון

    מהות ימין, צביעת סממני קהילה על מרחב ציבורי

    בערב שבת רכבתי לארוחה משפחתית. ברוטשילד, מול הישיבה לאמנויות ולמדעים בר-אילן, התכנסה קבוצה של כמה עשרות גברים וילדים חולצות לבנות, נשים שביסים, שהתפללו בשירה ותנועה.

    אני יכול להבין שיש הרואים בהתכנסות קהילתית כזו מחזה יפה עד משובב. להמשיך לקרוא החלת צביון

    Share

    הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה, רציונליזיציה

    ייחוס סבירות

    בדומה לאמונה, שאיפת חווה טראומה, במודע או שלא, לייחס סבירות להתנהגותרציונליזציה.

    ערעור רציונלי על היבטי התנהגות לא סבירה שמודגמת בהסבר או בפועל, עלולה להיתפש כאיום שמתממשק עם הטראומה ולחלץ תגובות השרדותיות של אי-אמון ותוקפנות כלפי המערער.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תוצר

     נתפש מפעולה

     מהות רעיונית או ממשית הנתפשת מקשר סיבתי של פעולות וקשרים בין מהויות.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תיחזוק טראומתי

     דיזוננס רציונלי

     תביעות חווה הטראומה מסביבה שתופשת את ההתנהגות הטראומטית כלא־סבירה וכפוגענית עצמית
     ✔️ להזדהות עם החווה,
     ✔️ להבין ולהצדיק שינויי ההתנהגות בעקבותיה – מניעה או עשיית יתר,
     ✔️ לנסוך סבירות בהתנהגות כהגנה מפני השלכותיה.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חשש טראומתי

     ודאות מתגוננת

     התייחסות לחיוויי מציאות רצויים,
     שיש סבירות שישתבשו,
     בביטחון שגוי שישתבשו,
     וזאת כחרדה מתגוננת משחזור היבטי טראומה,
     מחשש של פרט מהשלכות הטראומה, חוסר אמון והיעדר ביטחון באמצעי ההתמודדות הקיימים והספק בהיותם מספקים.


      

      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה

     קוועץ’ תודעתי

     צבר תופעות התנהגותיות של פרט, פיזיולוגיות ותפישתיות, שנגרמו בעקבות אירוע שצרך תשומות תודעתיות בעצימות־יתר, ששינו, הקצינו, התניות קודמות או פיתחו חדשות של חילוץ תגובות רגשיות, מניעה או עשיית יתר, מול מצב באופן שנתפש כלא סביר או נורמטיבי בהשוואה לתגובותיות טרום האירוע.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     מינורי בצוק הזמנים

     ימין לשעתו

     * הסתייגויות ומסי שפתיים

     ראית שען לא ימני?
     אם כן, ממליץ לך לראות אופטומטריסט. דחוף.

     מצאת שען חותר ליברליות, שוויון ושלום?
     בדוק לו את כישורי השענות.

     דווקא שענים?
     לא. רווח בפרופסיות מכניות.

     טעיתי בהכללות?
     וואלה, מכיוון שזו לא הפעם הראשונה, אני מקווה שהלפני אחרונה.
     אם אני כן טועה, הסליחה כמובן איתי, לא עם השען, שכן נזק הטעות הוא על הטועה, קטונתי להזיק לאחרים במלל מכליל.

     התמרת תעוקה פרסונלית לאידאולוגיה אוניברסלית?
     יפ, נראה שכך.

     צברתי ניסיון עגום בממשק עם עולם השעוניאדה, בכל האמור בהערכות מחיר ותיקונים תחומים בזמן; שעון שהופקד בשעניה יכול לחזור
     [] בעת שנקבע במסירה,
     [] לפני המועד הנקוב,
     [] אחריו
     (ניסיוני מראה ש)יחזור אחרי. הרבה אחרי.

     שענים מפגרים בזמנים מובטחים אינם דומים לדיכוטומיה של סנדלרים
     [] יחפים או
     [] נעולים;
     השענים הם יותר כמו רופאים; פציינט מטופל ייצא
     [] באותו מצב כשנכנס, או
     [] במגמת שיפור והבראה – רפאו, או
     [] שייצא גרוע יותר – החלו.

     להמשיך לקרוא מינורי בצוק הזמנים

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מצב

     סיטואציה; תפישת חיוויים עכשווית של מהות

     תפישת תודעה מתומללת של מכלול מרכיבים אחוד – יתכן אנושי רגשי או שאינו – יציב רעיוניתללא שינוי (גם אם מצוי בתנועה), בנקודת זמן מסוימת.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרדיגמה | אמונה

     שאיפה להוכחה | ללא ערעור

     פרדיגמה

     מערכת הנחות מקדמיות מאורגנות לתפוש מציאות,
     שבעליהן פועלים לפיהן ומקצים תשומות להצדיקן.

     אמונה

     ניסוח הנחה מקדמית (אחת או יותר) ללא ערעור
     ולא בהכרח* ותמיד פועלים לפיה.


     * למאמין מנוסח ללא ערעור שאסור לשקר ולעתים חוטא.


      

      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תיקוף פרדיגמה

     אישי – מיצוק | רציונלית – ערעור

     פרט רואה בחייו מצע לשימוש והוכחת תקפות הנחותיו המקדמיות.
     בטחונו האישי והתנהלותו נובעים מאישושן ומיצוקן.

     מדע, חתירה למחשבה רציונלית, מערערים תפישות, קונסטרוקטים רעיוניים והנחות מקדמיות, בשאיפה להפריכם.
     כשל הפרכה הוא גילוי והוכחה.      

      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תופעה

     פעולה במציאות

     פעולה שמתרחשת במציאות, לרוב ממשית, עשויה להיקלט עצמונית בחושים ולהיות מעובדת ונתפשת בתודעות זרות, גם אם באמצעים מכניים.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרדיגמה, מכניזם

     התניות > ניסוח > בקרה > עדכון

     פרדיגמה – הנחות מקדמיות – נרכשuת, נבנuת, מתוחזקuת, כעיבוד תודעתי על ממשקי מציאות.

     התהליך הוא תמהיל של התניות, תפישות וניסוח אינסטינקטיבי, בבקרה מודעת, או לא, אם שירתו את האינטרסים והערכים של בעליה ומתואמת מינורית.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share
     Share