פגוש פוגייש פגשתי – שמרנים שואפים להיתפש כ

מוקדש* לקונסרבטיבים** שרואים בעצמם את עצמם*** ליברלים**** פלורליסטים**** ברתיעה***** השמרןץ’ הנבוןץ’ והפוחעייז הם ימנים קונסרבטיבים. מהז’אנר הפחות אמוני אלוהי, יותר מצד הסדר, הכוח, הלאום, ההתכנסות המתגוננת. לייחס להם תמימות זה כמו לייחס לרציונליות חמלה – מתבקש, וממש לא קשור לעניין. ככולם, הם רואים בעצמם פלולרליסטים ליברלים.

Share

מה זו אמת

אחיזה תודעתית האמת היא מה שאתה מאמין שהיא. אמירה נפלאה. ניתן לומר עליה, שהיא לא בלתי נכונה. זו אמירה אופיינית לאמוניים, של מי שלא בוטחים ברציונליות. ואחר, מ.ק.: “תיאור לשוני למצב נפשי בו אדם בוטח במשהו במקסימום הביטחון שקיים.” ובאמת 😆 מה זו אמת? אמת זה מה שתודעות בלתי תלויות יכולת לתפוש תמלולית להבין ולהסכים […]

Share

חוסר סבלנות לאחר

ותשומות מנטליות אישיות חסרי סבלנות לסביבתם, חסרים תשומות מנטליות לתחזוק עצמם. המסמן בנחרצות מה אינו רוצה, לא בהכרח מסמן מה הוא כן רוצה.

Share

פגוש פוגייש פגשתי – באים מהקוועץ’

מוקדש* לבוחני מציאות** מהאיפיון התפישתי***, בחוסר סבלנות****, ובהסתייגות***** ממצקים את הסֶטְ-אָפּ בהתייחסות לגירוי חיצוני, מחפשים אשרור לסט-אפ תודעתי מקדמי המאפיין אותם – רגישות ממנים שונים כ-חתירה לסדר, חשש מהפתעה, טיפול בשינוי, תובעים את עלבונם, את ההכרה שלא קבלו. קרמר היה משוגע, ג’ורג’ בא מהמנעד הנורמטיבי. במהלך שיח הרגישות צפה ומהווה את המצע לשיח. אלה, שעל […]

Share

אתה לא מכיר אותי

אני מכיר אותך כשמישהו אומר “אינך מכיר אותי” נראטיב על פי רוב מתכוון, ל- ‘הנראטיב שהייתי שמח לקדם לגביי שונה מתפישתך אותי’, ‘ מכיר אותך; הנרטיב שאתה מנסה למכור לי – לא קונה.’ מורכבות – פשטות בדרך כלל, האומר מייחס לעצמו את עומק הבנת שטחיות האחר, ובה בעת מחיל על אחר את פשטנות חוסר יכולתו […]

Share

פרוגרסיביות – ערעור סדר שרירותי

סוקרטס תפישת אחר, תובנה, מחוץ לסיטואציה, עצמאית, מערערת סדר קיים לטובת סדר תפישתי שאינו נשען על ציווי נכפה או מסורת מוחלת גם אם בלתי מודעת, ניתנת לבחינה ולהפרכה לוגית-רציונלית-היררכית, שתקפותה אינה תלויה בפרטיקולר מנסח, היא מהות תפישה פרוגרסיבית. קונסרבטיביות נבנית על קונסטרוקטים, רומנטיות שרירותית נבראת מומצאת, מסתמכת על התכנסות הזדהותית קולקטיביטית, נשענת על התנרמלות תפישתית, אינה מכירה בתובנות […]

Share

פגוש פוגייש פגשתי – שחקני ביליארד

מוקדש* למנהלי חייהם** כאן ועכשיו***; ההקשר המקדים**** – לא רלוונטי, התוצרים לאחר הפעולה – לא מעניינים***** בדרך כללי אופייני ל– מצוקתיים, חסרי תשומות לניהול חייהם בהקשרים ורטיקליים של מקורות עבר והשלכות עתיד, איכות תודעתית מובחנת; נטולי כישורי הכלת מורכבות הקשרים לטפל ברבדים אלה, כמו שאני חסר יכולות מוזיקליות. כבמשחק בילארד, סדר הכדורים על השולחן, הכוחות, ההקשרים, היחסים שהביאו […]

Share

Great Minds Think Alike Fools Seldom Differ

תרגום חופשי תודעות חותרות סבירות מגיעות עצמאית למסקנות דומות. בעלי מחשבה אמוניסטית מתכנסת הזדהותית קולקטיביסטית אינם מערערים פרדיגמות.

Share

צ’חצ’ח (יוּת) ערס (יוּת)

הקצנת ישירות, נעדרת אנדרסטייטמנט, ניואנס וסאבטקסט לפני כמה שנים חבר אמר “צ’חצ’חיות – התנהגות קולנית” וכנראה שאינני מדייק בציטוט. באנגלית, riffraff, כשמילון וובסטר מבאר שזו מילת גנאי כ ‘חוסר כבוד’ לנשוא הביטוי שנמנה על מעמד חברתי נמוך, שם תואר בסביבת ה’פרוע’, ה’לא מאורגן’, ה’מבורדק’, ה’לא מסודר’. לא מספיק טוב לי. לא עוטף לי את המושג.

Share

אידיאולוגיה

אידאולוגיה – אחיזה תודעתית שלא לומר ‘הגדרה’: סינכרון מילולי של – סנטימנטים, – ערכים – ואינטרסים של מנסח או מקבל רעיון ניהול חיים.

Share

צביון התקהלותי

אני תוהה האם קהילה צביונית, היא אוסף פרטים, שוולונטרית אינסטינקטיבית, מקפידים להפקיר חירותם, בהפקדת סמכות אצל מנהיגים להפקיע חירות פרט, בשם התכנסות הזדהותית? אני רואה בהחלה וולונטרית של צביון, אחת התצורות הנמוכות ביותר של פרט לספיחת ערך אישית.   צביון, עבודת אלילים    

Share

סנטימנט

אחיזה תודעתית, שלא לומר ‘הגדרה’ סנטימנט – העדפה התנייתית למימוש ערך תודעתי, חברתי, נתפש. העדפה ערכית שאינה פיזיולוגית או חומרית, ואינה נשענת על רציונל תודעתי של בעליה. מחשבה רציונלית מבקרת סנטימנט, מונעת מימושו כהתנייה, בוחנת האם מימושו מקדם או מפר ערכים אחרים.

Share

פגוש פוגייש פגשתי: חיווי חיצוני — תפישת ערך עצמי

עוצמה ישירות אני נפעם, מחדש, מגילויי מידת, ישירות, השפעת חיוויים חיצוניים, [בעיקר ובמיוחד אלה שאני מחווה, יש מי שמשער למה?] על תפישת ערך עצמי של פרטים אותם אני פוגייש.

Share

רציונל? התניה

רציונל מקדים תמלול מצדיק בפרישת רציונל התנהגות מול חיווי חצוני, – אנחנו מסבירים למה עשינו כך, “מפני ש…” ולא אחרת – בעצם, סנטימנט התנייתי נחשף נוכח גירוי חיצוני. הגירוי הוא רק טריגר למימוש התניה, סנטימנט.

Share

תודעתי כאסלה

טוב, כְּכִיור תודעתי – מבחינתי – כאסלה. טוב, שתהיה ככיור; רוצה אותה נקייה משאריות פעילות קודמת, מוכנה ללא שיירים לפעילותה הבאה.

Share

המדיום הוא המסר

גרסת 2.0 המדיום הוא המסר, והמסר הוא סך התגובות* לו. עם הכבוד הרב למרשל מקלוהן ולאמירתו, בעידן תקשורת מיידית, רב ערוצית וכיוונית, יש, עדיין, משמעות היסטורית, פרקטית, קיומית למחולל המסר.

Share

אנדרסטייטמנט, יושר אינטלקטואלי, ניואנס, סאבטקסט

לשון המעטה, הבחנה דקה, יושרה, השתמעות – פופוליזם תקשורת קונסרבטיבית פופוליסטית, נמנעת, במודע ובאינסטינקט משימוש ב – אנדרסטייטמנט לשון המעטה, יושר אינטלקטואלי בחינת נושא בלא עירוב תפישת ערך אישית, ניואנס הבחנה דקה, סאבטקסט מהות נרמזת, משתמעת אלא, חותרת ישירות ופשטות.

Share

מסע

טיול מוצלח לטעמי, לפי סולם קריטיות עולה: תנועה על פני מצע גיאוגרפי מעניין, עם התממשקות אנושיות מרתקות, המותיר תוצרים תודעתיים אישיים רגשיים, חוויות משמעותיות ותובנות להמשך חיים.

Share

עולם שכולו טוב

שאיפה צֶבֶר שאיפות ערכיות, אישיות וחברתיות של פרט, המכיר בכך שרק חלקן יתממש, ואף זאת, באופן חלקי. המייחס את ‘עולם שכולו טוב’ למוות – ייחוס רווח, עושה זאת על אחריותו בלבד. מניח שעושה זאת בהיסח הדעת, וזאת מהאינסטינקט הדתי מהסנטימנט החיובי לקונספט ‘גן עדן’, לקונסטרוקט ה’עולם הבא’, מין תִּקְוותְקָאלָאךְ שאמורות אולי להגיע אחרי מוות, ובוודאות […]

Share

מימברנה תקשורתית חד כיוונית

התנייה מובחנת לקיום תקשורת יזומה, יוצאת מצד אחד, לכיוון אחד. התייחסות לפנייה נכנסת כ- מטרד, איום רגשי, ספיחת תשומות ריאליות ומשאבים רגשיים, במחסור.

Share

פגוש פוגייש פגשתי עמוד A4

מוקדש* למצמצמי מהויות שהתעמרתי בהם** לא כמו דף A4, צְהוב שורות שֶפִּיל נוירוטי מוכה אמוק קִיווצֶ’עץ’ אותו שעה. כמו עמוד!

Share

עצלות ואובססיביות

האם כינוי אחד את האחר אובססיבי, בשל קבלתו מענה ארוך, מלא מציפייתו, לבטח מרמת האנרגיה שהמכנה מותנה, יכול, מסוגל או רוצה להכיל או להקצות, שקול ל- תיוג עצל נטול אנרגיה, על היעדר מענה, או צמצומו המובהק, ממי שנטול שאינו במצוקה אנרגטית, שאינו רוצה להניח לנקודה? “עדיף שהכל יהיה ב’מידה.’ לא באובססיה ולא בעצלות.”

Share

The Economist Group

סלוגן The Economist‘s goal is to “take part in a severe contest between intelligence, which presses forward, and an unworthy, timid ignorance obstructing our progress.” מטרת האקונומיסט היא לקחת חלק במאבק החריף שבין השכלה רציונלית, חותרת קידמה לבין בורות חשוכה ורדופת פחדים החוסמת את התקדמות כולנו.” ‘האקונומיסט בשבילי לא רק מקור מידע אלא כבר דרך […]

Share

פגוש פוגייש פגשתי – צביוניסטים ליברליסטים

מוקדש* בתודה** לנורמטיב מתוק יום שישי אביבי, סליחה – סתווי, שאלתי ת’נורמטיב שאֵילת דיקמן. יעדי השיגור לשאיילות ממין זה נחלקים לשלושה טיפוסים: מי שהשאלה מוציאה אותם משלוותם (הנידפת), עצם השאיילה לא תעשה להם טוב לעור הפנים. נמנע מלשאול אותם. אני צריך לערער את האיזון הזמני שסוף סוף הושג? ניתן לגירוי אחר לעשות את הנבלה הזו. מי שישמחו […]

Share