האם מחר תזרח השמש?

משך קריאה כ־ 1 דקות

על מה ההנחה נסמכת

תודעה מתפתחת של תינוק יהודי מטמיעה בכל יום יותר, שסביבתו דואגת לשלומו.
יום אחד, השמיני לחייו, אוהביו יערפו לו ת’עורלה*.

ההנחה שהשמש תזרח מחר אינה נסמכת על ניסיון, על למידה מוטמעת, שהשמש זרחה בכל יום כולל היום בבוקר,
אלא,
על כך שאין זיהוי מקדים של סיבה מונעת את זריחתה מחר.


* לקוח ממשל תרנגול ההודו.

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מֶטא

משך קריאה כ־ 1 דקות

התייחסות למרכיבים תפישתיים, הלא־ריאליים, המתממשקים עם נושא.

פרסונלית

התייחסות פרט למרכיבים מופשטים המתממשקים עם מהותו.

התייחסות לכוחות־על מארגנים – מיסטיקה.
בביקורתיות מפרקת – חתירה ליושר אינטלקטואלי.

הערה:

  • הפוסט עלה ב- 30/8/2021, בעת שעסקתי במטא.
    יאיר yair דיקמן dickmann, לפני 4 חודשים (30 ב8, 2021 בשעה 19:54)
  • פייסבוק הכריזה על שינוי שמה ל-מטא ב- 28/10/2021.
  • לא, אין קשר סיבתי בין המאורעות.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שקר עצמי

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  רציונלית – אוקסימורון;
  תודעה מתפקדת,
  ככלי מלא שלא מכיל ריק,
  לא מכילה חיווי שקרי מודע כאמת.

  ישנן ‘טעויות’, ‘שגיאות’,
  אי־הכרה בהן,
  הדחקת אמת ועובדות,
  יחוס למצבי אי-ודאות מאיימים כקיומיים – חרדה,
  התייחסות לשקר כלאמת, להיטיב רגשית עם מציאות נתפשת – דיכאון.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חינוך

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  תהליכי
  הנחלת ערכים ונורמות התנהגות
  באמצעות דמויות סמכותיות
  מכוונות
  להטמיע ממשקי התנהגות למחונכים.

  🔶 למידה
  🔸 העברת מידע ומיומנויות להבנת ושינוי מציאות,
  🔸 אמצעי הלימוד המתָווכים משניים לתוכן וללומד.

  🔷 חינוך
  🔹 הנחלת ממשקי פעולה,
  🔹 אמצעֵי התיווך קריטיים לתהליכים.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מידע

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  אחיזה תודעתית
  של גירויים חושיים ורעיוניים
  ניתנים לתמלול.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ידע

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  תכנים רעיוניים
  ניתנים לאחזור
  באמצעות הכרה.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – למידה

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  תהליך הטמעת מידע
  שמאפשר
  שינוי התנהגות.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נראטיב, רציונליזציה

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  עמיתים:
  בריאת עבר מחדש למימוש ערך בהווה.

  נרטיב
  🔸 בדיית סיפור מוכוון ערכית
  🔸 על התרחשות עבר בעייתית,
  🔸 לרוב של קולקטיב,
  🔸 לגיוס התכנסות הזדהותית.

  רציונליזציה
  🔹 ניסוח הסבר והקשרים לוגיים
  🔹 על התנהלות עבר בעייתית,
  🔹 לרוב של פרט,
  🔹 לספיחת ערך עצמי ומהסביבה.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – רציונליזציה

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  ייחוס סבירות והיררכיה לוגית,
  בהסתכלות לאחור,
  לפעולות שננקטו בעבר,
  תוצרי התניות וסיפוק רגשי, או שהתבררו כטעויות בשיקול דעת,
  ברטרוספקטיבה לאחריהן,
  לצורכי התאמות ותחזוקה רגשית
  בעת בחינתן.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – בקרת מציאות

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  שלי

  מה יאמרו הנחבטים בטקסט?

  • על העיסוק האינטנסיבי בתכנים האלה,
  • על התפישות המוצגות,
  • על השפה והניסוח הננקטים.

  על מי שיושב מאחורי המקלדת המנפיקה אותם, ולמה.

  מקווה, שלקריאת החלקות, חריקות, זיופים, סממני אי-סבירות,
  בשונה מ’לא מובן’, או ‘לא מוסכם’,
  אקבל חיוויי “האללו, התרחקת, אתה לא שם.”

  מעניין אותי,
  כבקרה על מידת התרחקותי ממעקה הסבירות הנתפשת,
  (ואז להמשיך לחפור, לעדור, לחצוב ולכרות ב-מה שמעניין. אותי תכנית. foot-in-mouth]

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קורבן

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  תיוג מי שנלקח ממנו
  בניגוד לרצונו,
  טובין רב ערך עד לא ניתן לאמידה,
  לטובת רעיון נשגב יותר מהערך שהופקע.

  אידאת השחלוף הנשגב – הפשטה, אלוהות,
  התרחבה לשימוש רווח
  גם לתיוג נסיבות מורכבות,
  וגם לאימוץ עצמוני של תחושת נפסדות פרסונלית.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הקרבה

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  ויתור ללא אפשרות חרטה
  על טובין יקר מוחשית
  עבור ערך רעיוני נשגב* שנתפש כגבוה יותר,
  מרצון מודע**.

  *
  התמורה המתקבלת פחוּתה כלכלית מהוויתור
  כשרעיונית ערכית – גבוהה יותר.

  **
  🔸הבנת הערך הניתן
  🔸ללא מודעות טרם השחלוף – בבחינת
  טעות/ אילוץ/ תיוג כ’הקרבה’ לאחר מעשה.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אלטרואיזם

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  התנהגות מתייגת,
  לרוב חיובית,
  הצבת טובת זולת מעל זו של פרט.

  למעשה, פרדוקס:
  תודעה עלולה לשגות בציפייתה לתוצאה,
  אך לפעול במודע בניגוד לכוונתה – פרדוקס.

  בקידום אחר תוך הסגה לאחור את תועלתו,
  פרט מקדם את ערכיו, את כוונת ענייניו,
  ברובד מעל המשאבים ש’הקריב’.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אגואיזם

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  תיוג
  ביקורתי
  על התנהלות פרט,
  הרואה את קידומו
  מעל טובת סביבתו.
  תכלית הסביבה, מבחינתו, לספק משאבים לקידומו
  באופן מובהק חורג מתפישת הנורמטיביות של המתייג.

  פילוסופית,
  משאבי אורגניזם מתועלים לקידום מצרפי של תפישת טובתו –
  השרדותו, צרכיו, נוחותו, רצונותיו, ערכיו.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ‘מוסרי’

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  חיווי ערכי חיובי
  להתנהלות תואמת
  מערכת ערכים מובחנת,
  שהמתייג המחווה מתייחס אליה.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מוסר

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  מערך ערכי ‘טוב’ התנהגותי;
  ויתור על ספיחת טובין אישי
  להסדרת
  יחסי פרט–סביבה,
  לטובת תפקוד קהילתי.

  דתות נִסחו
  קודי מוסר,
  עיגנו תקפות ואכיפתם
  באמצעות ציוויים, איסורים ותגמולים רעיוניים וריאליים.

  קהילות התמירו והטמיעו ערכי ‘מוסר’
  לנורמות התנהגות, ולחוקים אכיפים.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חופש

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  אידאה
  של אפשרויות מחשבה ופעולה
  ללא מוגבלות, אילוצים, הכרח או כפייה.

  מחשבות ופעולות מונָחות על תשתיות מקדמיות
  שמאפשרות את קיומן,
  מכתיבות את התנהלותן ואת תוצריהן.

  חופש מוחלט לא ניתן ליישום.
  אפשר לחתור להסרת מגבלות.

  אין ‘לתת חופש’ לאחר.
  ניתן להסיר מגבלה שהושתה.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – התמכרות

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  אימוץ
  רצון, דפוס פעולה, צריכה, התנהגות, התנהלות,
  על ידי אורגניזם,
  פיתוח והעצמת ההתניה בהדרגה
  עד להתמרתה
  לרמת צורך פיזי או מנטלי.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – צורך

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  מרכיב שהעדרו מונע קיום.

  מהות מסויימת שאינה נזקקת למרכיב,
  שמהות אחרת כן נצרכת לו,
  היא מהות שונה קיומית.

  🟧 באורגניזם –
  מניעת צורך
  ▪️ פיזי – יפגע בחיים, עד מוות,
  ▫️ מנטלי – יפגע בתשתית תפקודית.

  💭 רעיונית –
  תוצאה מצריכה סיבה.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תשוקה

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  תצורה של ‘רצון’,
  ברמת עצימות פיזיולוגית גבוהה:

  תודעה
  במצב של מוכנות מוגברת
  להקצות ריבוי משאבים
  ריאליים, פיזיולוגיים או רעיוניים,
  למימוש פעולות מובהקות לסיפוק פיזיולוגי,
  כרעב לסקס או לאוכל,
  בעתיד מיידי.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share
  Share
  %d בלוגרים אהבו את זה: