הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יישום | מימוש

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

התמרת רעיון למציאות |
פעולות הטמעת רעיון במציאות

יישום Application

רצף פעולות אחוד שתחילתו רעיוני והמשכו במציאות במטרה מקדמית מובחנת.

מימוש Realization, Implementation

פעולות המשלבות היבטים מופשטים שהותאמו למציאות במנגנונים קיימים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מימוש, Realization, Implementation

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פעולות הטמעת רעיון במציאות

הגשמה, ביצוע פעולות במציאות שמשלבות רעיונות, כוונות, תפישות ודרכי פעולה למנגנונים פעילים במטרה שיניבו תוצרים רצויים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יישום, Application

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

התמרת רעיון למציאות

תהליך עיבוד רעיון והתאמתו למציאות, במטרה להשיג תכלית מסוימת מניבה תוצאה רצויה באופן שניתן לתפישה והבחנה של תודעה זרה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הסכמה | פשרה

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ויתור להשגת ערך גבוה יותר | הפחתה מצד אחד לאחר, לשימור יתרתו

ויתור להשגת ערך גבוה יותר | הפחתה מצד אחד לאחר, לשימור יתרתו

הסכמה

ויתור על חלק או מלוא עמדה מקדמית, כדי לקדם ערך גבוה אחר.

פשרה

נתינה או גריעה של חלק מטובין, מרצון, כדי לשמור על יתרת העמדה המקדמית של כל צד.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ויתור | פשרה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הפחתה מעצמי, להגדלת ערך חלופי | הפחתה מצד אחד לאחר, לשימור יתרתו

ויתור

הסכמה חד־צדדית על מניעה, נתינה או גריעה של טובין.

פשרה

הסכמה בין צדדים שונים על נתינה או גריעה של חלק מטובין כדי לשמור על יתרת העמדה המקדמית של כל צד.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פשרה

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הסכמה לוויתור לאחר על חלק משווי עמדה מקדמית

הסכמה לוותר על חלק משווי עמדה מקדמית

הליך בו צדדים חולקים התייחסות מנוגדת תפישתית לנושא בעל ערך,
מוותרים מרצונם על חלק משווי עמדתם המקדמית על הטובין שבמחלוקת לאחר,
כדי להגיע להסכמה,
שלהבנתם מקדמת אותם יותר מאשר שימור המצב טרום הוויתור.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הסכמה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ויתור על עמדה עבור ערך רב יותר

מצב בו בעלי עמדות נוגדות
בחנו וקבלו במודע עמדות אחר(ים)
בוותרם מרצונם על חלק או מלוא עמדתם המקדמית
בהבנה,
שהוויתור מקדם אותם יותר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – משאב

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מקור מעובד הכרחי להפקת תועלת

תיוג חיובי למקור ממשי, רעיוני, אנרגטי, אנושי או זמן,
שצריכתו באופן מסויים יחד עם מקורות נוספים מהווה תנאי הכרחי ולא מספיק, להפקת תועלת.

הפקה ושימוש במשאב מצריכים כוונה, מאמץ ומקורות מתכלים נוספים.

מהויות צורכות יותר ממקור אחד לתפקודן.
משאב מתכלה במובן שיש עלות להפקתו.

[גם אלוהים נסמך על מאמינים כמשאב, ולמקורותיהם cool.]


ותודה לש.ר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – צריכה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שימוש במשאבים מתכלים –
ממשיים, כלכליים, רעיוניים, אנרגטיים, זמן,
שמאפשרים פעילות.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תמורה (כלכלית)

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

החלפת טובין מוסכמת

שינוי בעקבות הסכמה לקבלת טובין ממשי או רעיוני, לנתינת טובין אחר – עבודה שנעשתה, טובין ממשי או רעיוני.

בעת הבעת הסכמה על המרת הטובין התמורה המתקבלת נתפשת על־ידי כל צד כעדיפה על הטובין הניתן על ידו, וכן גם על מניעת הטרנזקציה (– מכלול פעולות תנועת החלפת טובין) לו הצדדים היו נמנעים, ושומרים על הטובין שלהם ברשותם.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עבודה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פעילות רעיונית או ממשית, במטרה מקדמית להפיק תוצר מובחן בעבור תמורה.

מנגנונים נטולי תודעה – נטולי מטרה או כוונה לתמורה – ‘פועלים’, ‘מתפקדים’, או שלא, אך אינם ‘עובדים’.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כוחות, מפגשים יזומים

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אופטימיזציה

שאיפת יוזמי מפגשי כוחות:
תיעול אנרגטי יעיל – מספק אך לא מיותר ובזבזני – למימוש אופטימלי של כוונותיהם.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טובין

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

סחורה – מוצר או שרות – בעיקר ממשית, אך גם רעיונית – בעלת ערך כלכלי, שניתנת למימוש.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מסקנה, היסק

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תוצר צבר הנחות

ניסוח תובנה שמהווה תוצר של עיבוד הנחות, עובדות, תצפיות, וידע מקדמיים על מאורעות, בנושא מסוים.

מסקנה היא נדבך רציונלי בגיבוש דעה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

It Is Not a Matter of Money

משך הקריאה: 4 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

It is a Matter of More Money

בוס,
דברנו אתמול על שיחת ‘יחסינו לאן’ שהייתה לך עם מעסיקיך.

אינני מודע לפרטי הנאמר,
ועם זאת –

כמה הערות

להמשיך לקרוא It Is Not a Matter of Money

Share

המסכה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תגמול

פעם, כדי להתפרנס היה צריך לצבור ניסיון.
בזמני היה צורך לצבור תעודות הסמכה.

היום, אין צורך בהסמכה.
יש המסכה; המוכרות, צבירת הנוכחות על המסך, היא הצורך, המיומנות והתגמול.

Share

למה ימין קפיטליסטי שמאל סוציאלי?

משך הקריאה: 4 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

למה קונסרבטיביות הולכת עם ליברטריאניות כמו דתי עם כיפה?

מקובל לחשוב ששמאל דוגל בשוויון וסולידריות כלכלית בין אנשים.

פאר הממסד הקתולי, עושרם המופגן של ‘רועים דתיים’ באפריקה, כשצאן מרעיתם מתבוסס בעוני מנוול, פייגלין – זהות, נפתלי בנט ואיילת שקד – ימינה, פורום קוהלת הם (סוג של) ליברטריאנים, התמיהו אותי.
למה? להמשיך לקרוא למה ימין קפיטליסטי שמאל סוציאלי?

Share

שרות לקוחות

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הגישה הרגשית

נחשפתי לקמפיין Brussels Airline.

וואלה, מדליק. גיוון גזעי, מגדרי, מהירות. מעודכן.

ואז חרבן המסיבות שבי בועט;
האללו(!) ידיים על ההגאים, היישירו מבט. אתם בביזנס שינוע נוסעים, לא במניפולציות רגשיות זולות.
מזה יש לי מספיק.

על חברת תעופה כמו כל שרות אחר לעמוד ב’מבחן הטחול’ שלי – היו זולים, יעילים, לא מורגשים, לא מצריכים התעסקות מעבר למינימום הכרחי.

Share

מינורי בכסף זה לא הכל

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פרופורוציה וסדרי גודל

צ’אן הפועל הסיני הגיע לטפל בתקלה בחדר המדרגות. מכונת עבודה. עם כליות אבל אינסטרומנט. הוא מסתדר אצלנו; שם את הכלים ובגדיו בחדר של הבת שלי, את האוכל במקרר, בצהריים ביקש צלחת, קבל כוס וסכו”מ, שאל על חימום, תודרך על תפעול המיקרוגל, הניח את כלי האוכל בכיור.

העברית שלו מאפשרת תקשורת, שכן הסינית שלי שקולה לאנגלית שלו. מניח שיש לו 200 מילים בעברית. ומספרים. להמשיך לקרוא מינורי בכסף זה לא הכל

Share

קורונה: חוגגי הלאומיות

משך הקריאה: 9 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

hold your horses

תמצית

הקורונה, עדיין.

פרקטיקת הטיפול במגפה המודגמת כעת, בה המדינה מהווה גורם־העל המארגן את הטיפול בה, אליו נושאים את תקוות הפתרון את אחריות הטיפול מתבקשת, תוצר נקודת הזמן הנוכחית.

תקופה קדימה, עת אחורה, הגוף המטפל היה אחר.

הממהרים (דוגמא) להכריז על תחיית הלאומיות, קץ הפרוגרסיה, הם פרובינציאלים על ציר זמן – מקננים בגזוזטראת בחינתם המקומית, תרים אחר צידוקים מאששים פרדיגמה מקדמית, מהגגים מהמיית תפישתם, גוזרים אבחנה קרתנית, ממראה לוקאלי, התפתחויות גלובליות.

להמשיך לקרוא קורונה: חוגגי הלאומיות

Share
Share
%d בלוגרים אהבו את זה: