תביעת שם טוב כרמלה מנשה

משך קריאה כ־ 2 דקות

פגיעה בכבוד

אינני ממאזיני התוכנית של עופר דומינגז והראל סלוצקי.
אינני בקיא ב-מה אמרו על כרמלה מנשה שהמיט עליהם תביעת מיליונים.

גם אינני יודע הרבה על כרמלה מנשה, ולא על פועלה כעיתונאית המסקרת את כוחות הביטחון.

עם זאת, עיסוקה של מנשה הוא תיווך מציאות. במלל. תיאור ופרשנות התרחשות לצרכני תוצריה.

אני תקווה שהיא עושה זאת בסטנדרטים עיתונאיים גבוהים.
בכל מקרה, אני מתנגד להשית על עיתונאים חוקים שעליהם לעמוד בהם.
‘יזהר המאזין’.

סלוצקי ודומינגז אף הם מתווכים התרחשות למאזיניהם.

הפרשה חושפת מתח מובנה בין חופש ביטוי לשאיפה למניעת הפחתת כבוד. ביזוי.

בבחינת מתח חופש ביטוי––מניעת ביזוי
לתפישתי, חופש הביטוי גובר.

היתרון לחופש ביטוי

הגבלת חופש ביטוי ניתנת לאבחנה.

מידת פגיעה רגשית – לא ניתנת לבחינה אובייקטיבית.

על גיוס חברה להגנת פרט, לדעתי, להיות מוגבל לפגיעה פיזית של פרט אחד באחר, פגיעה שניתנת לבחינה של פרט אחר.

כרמלה מנשה מבקשת הגנת ריבון בשל תחושתה האותנטית לפגיעה.

פגיעותה של כרמלה מנשה עשויה להיות שונה מפגיעה באחר.
אין אפשרות לכמת את פגיעתה האישית סובייקטיבית.
מי יאמוד את מידת הפגיעה בה?
יש כאן כניסה בוטה למחוזות הסובייקט. לרמה התודעתית. לקיחת אחריות על נכסים רוחניים, מנטליים, ערטילאיים.

אל לה לחברה להיכנס למחוזות נזק רגשי והגנה מפניו,
נורמטיביות התנהלותית ודתות מטפלות בכך.

יש להימנע מהגנה כזו גם במחיר שפרסונות פרטניות ככרמלה מנשה יעלבו עד עמקי נשמתן, ולא להימנע מהומור שייחשב כירוד – ישמר הצרכן.

כשחברה מתערבת בסוגיות שכאלה היא לא תפתור את הבעייה ותייצר בעיות נוספות וחדשות שלא היו קודם.

Share

פונדקאות ל־להט”ב

משך קריאה כ־ 1 דקות

הישג חברתי לא מגדרי

עם חגיגת ההישגים יש (לי) בעיה:
העובדה שהישג חברתי זה הושג כעת, בעת כהונת שר הומו. להמשיך לקרוא פונדקאות ל־להט”ב

Share

התנצלות לחג

משך קריאה כ־ 5 דקות

בנות ובני ד’ 2, זיווה מקוגון,

פֶּגָע רע חסר אופי שכמוני – אורתופדים נשבעים בנקיטת צבת, גבס ומשור, שלא מצאו אצלי שתי חוליות שדרה מחוברות להן יחד –
נכנע ללחץ של אחיות רחמניות בנות כיתה וחמלה,
שמקצווי ארץ ומכנפות תבל גערו בי:
‘לא יפה. התנצל!’ להמשיך לקרוא התנצלות לחג

Share

פגוש פוגייש פגשתי מערכות הפעלה אנושיות חשופות

משך קריאה כ־ 3 דקות

מוקדש* לחושפים** מערכת הפעלתם*** ללא תיווך****

מערכת הפעלה התנהלותית של אדם היא מכלול האלגוריתמים שנותן מענה לפרט, שבהינתן סיטואציה מובחנת תופגן תגובה מסויימת, אופיינית.

מערכת ההפעלה היא סינתזה של ערכים מוטמעים על ידי סוכני סביבה וחינוך, עם בקרה רציונלית אישית, מקומית וזמנית פר מקרה לברירת תגובה מתאימה לבעליה.

בחברה אנושית, על מערכת הפעלה של פרטים מונחים תיווכי מלל, טקסים, נימוס, מחוות שנועדו לתווך למסך את קידום האינטרסים והערכים באופן שהסביבה תסייע או לפחות לא תפריע למימושם.
סיכת ממשקים בינאישיים כשמן סך גלגלי שיניים. להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי מערכות הפעלה אנושיות חשופות

Share

אינטרסים

משך קריאה כ־ 3 דקות

מיפוי

אינטרס: תמלול שאיפה לקידום עניין או מטרה, והמוכנות להקצות לכך משאבים ריאליים או רעיוניים.

האינטרס של פרט כלשהו

שלי מכלול תפישות שקיומן, להבנתי, יקדמו את מטרותיי בעת בחינתם.
ייתכן שבבחינה בזמן או במקום אחר האינטרס ישתנה, יבוטל בפני אחר שלי נוגד, או שהמוכנות להקצאת המשאבים למימושו יעודכנו במידת עצימותן או גיוונם.

בבחינות נוספות, אינטרס יכול להתעדכן, להיתפש כשגוי בבחינה עצמונית, או של גורמים חיצוניים, וההתייחסות אליו צפויה להשתנות על ציר זמן עתידי.

אינטרס משותף

עניין משותף אחר ואני מזהים בקיום אלמנט תפישתי כמקדם כל אחד את עצמו.
ברגע נתון, זמנית, עניינית, מקומית, נתון תמידית לבחינה מחודשת.

אינטרס נוגד

ניגוד עניינים אחר או אני מזהים יחד או לחוד שיש אינטרס אחד או יותר שנוגד זמנית, מקומית, את האינטרס של האחר.
אחר או אני מוכנים להקצות משאבים נוספים לקדם את האינטרס או למנוע את האינטרס של השני.

אינטרס אדיש

אין ממשק בבחינה בעת נתונה, אחר או אני איננו מזהים שיש לנו עניין משותף או נוגד.

פשוט?

אז זהו שמודל זה המכיל מצע – של הסובייקט הבוחן אותו, ועליו מונח מערך התייחסויות שלו אליהם:

 1. זהות,
 2. התנגדות,
 3. ואדישות

הוא אינסופי בריבוי ממדים:

 • משתנה הסובייקט,
  כל בעל תודעה הוא סובייקט.
 • מכלול האינטרסים הפרטניים הניתנים לבחינה,
  מידת האינטרסים הניתנים לבחינה של פרט בלתי ניתן לשיעור.
 • יחסים בין אינטרסים,
  שאיפה לחרות ניגפת לעתים בפני שאיפה להגנה או פיזית או בריאותית במצב מלחמה או מחלה.
 • שינוי על ציר זמן,
  סובייקט מייחס משקלות משתנים לאינטרסים מסוימים בהתממשקות עם אינטרסים אחרים על ציר זמן.
Share

תרבות נעלה נחותה

משך קריאה כ־ 2 דקות

יש דבר כזה – תרבויות אינן שוות

תרבות: אחיזה תודעתית

מכלול היבטים של מעשי אדם.
יישום סטנדרטים של התנהגות אנושית והעדפות אסתטיות.

קהילה, תרבות, מובחנת ערכית התנהגותית.

עליונות תרבותית

כששתי תרבויות, קהילות מובחנות על ערכיהן ההתנהלותיים והטיותיהן האסתטיות, מקננות אחת ליד אחרת צפוי מעבר אנושי, פעפוע, ביניהן.

בבחירה חופשית אנשים מכווננים את נוחותם על מצע החברה בה מקננים.

במבט־על, השוואה בעצימות מגמת הפעפוע של פרטיהן יחשוף עליונות תרבותית.

פעפוע החוצה של תרבות מצטמקת מקשיח את ליבתה ומסלים פעולות התגוננות, התכנסות, הסתגרות והקצנה משמרת צביון של מנהיגיה. לשימור אחיזתם, נגד המגמה.

התרבות האקלקטית, הפחות נשלטת תקלוט מפעפעים, בעוד שהתרבות המשמרת צביונה, תתמצק ותקטן.

התממשקות בין פרטי חברות מעורר פעפוע.
מעבר לתרבות משילה מסורות ואיסורים שתכליתם מיצוק ציביון הוא קידום.
פרוגרסיה.

התכנסות לקהילה צביונית, מתאפיינת בטקסים מסורתיים, ממחזרת ומטמיע מסורות ייעשה בעקבות רווח אישי מהמצב או ממצוקה. המצוקה מתנחמת בספיחת תמיכה מהקהילתנות, מדמויות סמכותניות, או ממימוש אמוני של ייאוש בוטח בכוח עליון מארגן.
ריאקציה.

Share

פגוש פוגייש פגשתי – ערכים הפוכים

משך קריאה כ־ <1 דקות

מוקדש לחיים בין גבולות האבסורד

פגוש פוגייש פגשתי חביירה שבשרה, שבעלה לקה במחלה אוטו־אימונית.

מצער.

“החדשות הרעות” היא סחה לי
להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי – ערכים הפוכים

Share

אבולוציה רגשית

משך קריאה כ־ 1 דקות

טיפול בהמון

שעבוד המון להגן על רגשות אל – אמוניות,

גיוס המון להגן על רגשות מדינה – לאומנות,

רתימת המון להגן על רגשות פרט – פוליטיקלי קורקט.

זו לא פרוגרסיביות. זו קונסרבטיביות מתעדכנת. להמשיך לקרוא אבולוציה רגשית

Share

בקשה עם מענה שלילי

משך קריאה כ־ 1 דקות

גם אם לא נחשב, זוהי עסקה* אנרגטית

 

*  עסקה במובן של שחלוף טובין, גם אם לא קדם לכך משא ומתון כבמשא ומתן כלכלי.

אין בקשה שהושבה ריקם בבחינת ‘לא יהיה כלום כי לא היה כלום’.

בקשה אנושית היא תצורה של פינג אנרגטי,
שגם אם לא הניעה לפעולה חיובית,
שחרר פעולה שוללת, צרכה אנרגיה.

יש לכך משמעויות פיזיקליות, לא פחות ביחסים בין אישיים, ובצריכת אנרגיה אנושית,
גם אם נוטים להתעלם ממנה,
כמו מצריכת אנרגיה של פינג.

Share

התלבטות בין ‘אחווה’ ל ‘זכויות פרט’?

משך קריאה כ־ 2 דקות

קו פרשת מים

תגידיתגיד, אינטואיטיבית, אינסטינקטיבית,
בהתנגשות, איזה ערך גובר* לטעמך,
‘אחווה’ בין פרטים או ‘זכויות פרט’?

בהינתן לפרט בחירה, אינסטינקטיבית או מודעת, על העדפתו בין שני ערכים אותם יבכר להחיל בעיקר על חולקים ערכים משותפים לו, ואנונימיים לו, בין

אחווה ל– מצדדים בחופש פרט

להמשיך לקרוא התלבטות בין ‘אחווה’ ל ‘זכויות פרט’?

Share

פגוש פוגייש פגשתי ‘אני באמצע’

משך קריאה כ־ 2 דקות

מוקדש* לחותרי2* קונצנזוס3*, נטולי בסיס רציונלי4* אלא, סנטימנט5* טעמים6* מוטמע7*

פגוש פוגייש פגשתי בחור נאה ממלאך מתוק מדבש,
נצר לדמויות מובחנות עם תודעה רחבה,
לא (כל כך) בנורמה (כלומר היו רוצים להיות הרבה יותר בממדים מסויימים, והרבה פחות באחרים),
מטפלים בעצמם, בָּרגש המקדים רציונל.

שלוש פעמים בהפרשים של כמה חדשים אמר לאזני “בתפישתי אני באמצע. אני בין… לבין…” בסוגיות שעל הפרק –

 • סנטימנט–רציונל,
 • רומנטיקה עיצובית–פונקציונליות,
 • קונסרבטיביות–פרוגרסיביות פוליטית, בהשלכה פרקטית.

מובחן; יש צרכים, טעמים. רובד תפישתי רציונלי – לא.

 


* מוקדש – אחאנא”ר שכמוני, אף פעם לא הבנתי את הקונספט ‘מוקדש ל-‘ בספרות, בספורט;
מין מחוות של קונסרבטיבים שמובנות לעמיתיהם נטולי בקרה רציונלית.
שיהיה.

2* חותרי – שואפים ל–… נמצאים במצב מחסור בממד מסויים, ומקצים אנרגיה לסיפוקו.

3* קונצנזוס – הסכמה מרחבית לא רק רציונלית אלא התכנסותית נורמטיבית חברתית.

4* נטולי בסיס רציונלי – תצורת מחשבה שאינה מתאפיינת בהליך סדור של פירוק קונסטרוקטים תודעתיים, בעריכת חיוויי מציאות בהקשרים היררכיים שעשויים להתפש או להיות חזויים כ’סבירות’ מתבקשת עצמונית על ידי תודעות בלתי קשורות.

5* סנטימנטהעדפה התנייתית, טרום בקרה רציונלית, למימוש ערך תודעתי אישי נתפש.

6* טעמים – דרוג יחסיות הרצון לצריכת אלמנטים שנתפשים חושית על ידי סובייקט ביחס לאלמנטים אחרים.

7* מוטמע – מערך הטעמים מהווה חלק מסובייקט בתמהיל של התפתחות אורגנית, בית גידול, חינוך, ובקרה רציונלית. הוא לא נוצר יש מאיין בהחלטה עמונית בשלב בגרותי כלשהו.

Share

בישראל המון מייחל לנתניהו

משך קריאה כ־ <1 דקות

בצרפת אבסולוטיזם הוחל על הנתינים

המאה ה-17
צרפת: “L’État, c’est moi”
לואי ה־14, מחיל שלטון אבסולוטי על נתיניו.
להמשיך לקרוא בישראל המון מייחל לנתניהו

Share

מה יעזור לי להיות

משך קריאה כ־ 2 דקות

פסימי, חשדן, או מאפיין אישיותי שלילי אחר

שמעת פרסונה מסבירה רציונלית, למה היא בעליה של מאפיין אישיותי מובהק?

נניח, ‘מה יעזור להיות פסימיים?’ כאילו, שההטבעה ההתנהגותית ניתנת לבחירה.

להבנתי, מידת פסימיות או אופטימיות לנוכח גירויים חיצוניים מסויימים היא תוצר מבנה אישיותי, מובחן, מאופיין, טביעת אצבע פרסונלית. קיימת. קבועה.
אולי, בקטנה, ניתנת לשינוי מקומי, זמני. להמשיך לקרוא מה יעזור לי להיות

Share

נדיבותי

משך קריאה כ־ 5 דקות

נדיבות אלכימית

‘נדיבות’ – ערך חיובי, נשאף

ראיתי, נחשפתי ל-מי שייחסתי להם ‘נדיבות‘.

נחשפתי גם לצורכי, צרכני, נדיבות. שלא לנקוט ב’שואבי נדבות’.

ליותר אנשים קשרתי כתרי נדיבות, ופרמתי את הקשר מאוחר יותר,
מאשר לכאלה שהכרתי, וגיליתי שהם ‘בעצם נדיבים’.

לא – הם לא זזו. זו תפישתי שהשתנתה, כלומר, הדינמיות התפישתית קשורה אלי, לאיך שאני רואה ‘נדיבות’. להמשיך לקרוא נדיבותי

Share

ס’פאסט נישט

משך קריאה כ־ 2 דקות

הגרסה ל’ואהבת לרעך כמוך’ האשכנזית

אתוס (– מכלול אמונות ורעיונות של) תרבותי, רק בשלילה.

אמרתי לחברה בהקשר שכבר לאינני זוכר “ס’פאסט נישט.”

לא ידעה, כמובן.

‘שאלי את חמותך’, אשכנזייה מבוגרת על מצע יידיש, הצעתי; להמשיך לקרוא ס’פאסט נישט

Share

האם שקר עצמי הוא שקר?

משך קריאה כ־ 1 דקות

פרדוקס

ידידי איש מכירות; אני מתפעל מכך שבשיחת המכירות הבאה הוא משוכנע שבה הוא ייתן את המכה.
זה מה ששומר אותו חד, אגרסיבי.

“זה עוד כלום” הוא גוער בי “כשאני מנהל שיחה עם מישהו, גם כשאני מזהה שהוא אדיש או לא מעוניין אני רושם בסיכום השיחה ‘מעוניין בעתיד’, ואז כשאני פונה אליו שוב אני מלא אנרגיה, מפני שאני לא זוכר על מי רימיתי את עצמי, ועל מי לא.” להמשיך לקרוא האם שקר עצמי הוא שקר?

Share

פרדוקס הכסף

משך קריאה כ־ 1 דקות

ובכלל טובין שניתן – לא יוחזר

בהליך מרהיב שכזה,
כשניתן טובין מא’ לת’,
כשברור מלכתחילה שהטובין הניתן היה שייך לא’, ולא לת’,
לאחר פרק זמן, משתנה בהתאם לאינספור מרכיבים,
מבחינת ב’, טובין שהתקבל לא יוחזר,
לא יוחזר מקורו, תחליפו, הצידוק לנתינה, או אפילו ההכרה שניתן,
בבחינת – הטובין בכלל עבר מטמורפוזה מנטלית,
ומהותו בבעלות ת’,
כתפישת עולם. להמשיך לקרוא פרדוקס הכסף

Share

מינורי ב-‘כמה זה?’

משך קריאה כ־ 1 דקות

הסחה

יום ששי, ערב פסח, בפלוצריאדה התל־אביבית. מדווש על אופני הכוסיות שלי עם הסלסלה מקדימה, אחרי סיבוב בחנות המדגימה מכונת אספרסו שעושה לי את זה בחשמונאים, רוכש קסת דיו ירוק לעט הנובע בעטי דנה בדיזנגוף.

ביציאה מהחנות רואה כבן 30 ומשהו בשיחת סלולר נרגשת, דוחף עגלת תינוק ולידו מדוושת כבת שלוש, שבדיוק מתרסקת על המדרכה עם אופניה הוורדות מולי. להמשיך לקרוא מינורי ב-‘כמה זה?’

Share

הסבר

משך קריאה כ־ 2 דקות

אבחנה

האם הסבר ניתן כ

בנייה קונסטרוקט – בניית מציאות פסאודו רציונלית מקדמת תפישה מקדמית, לתחזוק תודעתי של הבונה ושל המאזין להסבר? כביחסים אישיים מניפולטיביים?
לקידום תפישה אישית חיובית

או, האם להמשיך לקרוא הסבר

Share

מינורי בכסף זה לא הכל

משך קריאה כ־ 1 דקות

פרופורוציה וסדרי גודל

צ’אן הפועל הסיני הגיע לטפל בתקלה בחדר המדרגות. מכונת עבודה. עם כליות אבל אינסטרומנט. הוא מסתדר אצלנו; שם את הכלים ובגדיו בחדר של הבת שלי, את האוכל במקרר, בצהריים ביקש צלחת, קבל כוס וסכו”מ, שאל על חימום, תודרך על תפעול המיקרוגל, הניח את כלי האוכל בכיור.

העברית שלו מאפשרת תקשורת, שכן הסינית שלי שקולה לאנגלית שלו. מניח שיש לו 200 מילים בעברית. ומספרים. להמשיך לקרוא מינורי בכסף זה לא הכל

Share