קודקס החסר לחתירה לרציונליות – תוצאה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תוצר פעולה בזמן

תוצר רעיוני או ממשי מובחן ניתן להגדרה ולרוב למדידה ולכימות לאחר פעילות של מהות אחרת ונקבע בנקודת זמן מסויימת.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היבט

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אספקט, פן

מרכיב אחד מסוים מתוך כמה של מהות אליו תודעה מתייחסת, אותו בוחנת, מעבדת.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

הערכת משך קריאה: 132 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מושגים | אחיזות תודעתיות

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות

מבוא

המלצות

 1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר, כלומר הנכתב.
 2. לא לקרוא; אני מכיר הן ת’טקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא לבריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך, הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה המועדפת – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מודע לכך שקריאת טקסט שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן משוחות בגויז רותייח מתובלות בשברי זכוכית. ותבניתן. אישית לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן ממליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.

יומרתי #1

להמשיך לקרוא הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

Share

מהות רציונליות

הערכת משך קריאה: 204 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

הקודקס החסר* לחתירה לרציונליות

עצתי לך

 1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר כלומר הנכתב.
 2. לא לקרוא; אני מכיר את הטקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא עם בריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך, הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה המועדפת – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מודע לכך שקריאת טקסט שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן משוחות בגויז רותייח מתובלות בשברי זכוכית. ותבניתן.
אני לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן, ממליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.


מעבר ל- ### – טיוטה, מחסן של מושגים לאחיזה.

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

להמשיך לקרוא מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תמלול הרגשה – רציונליזציה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

התמרה לא אותנטית

הסברים להרגשה כ–
למה אני מרגישרוצה/ עצוב/ שמח/ מתבייש/ גאה/ נעלב …’
וכן עצימות ההרגשה
בדומה להסברים על היות ומימוש סנטימנט,
אינם יכולים להוות ביטוי רגשי אותנטי
אלא החצנת עיבוד רציונלי משרת עניין או תפישת ערך עצמי.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תמלול הרגשה: בעייתיות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אבסורד (– טלפון שבור)

תמלול הרגשה כרוך בהתמרת
היבט פיזיולוגי לתיאור רעיוני
ואז לביטוי תכני לתקשור לתודעה אחרת קולטת,
שעשויה להבין אחרת את כוונת הפרט המנסח בהתאם להטיות, סנטימנטים, פרדיגמות, מקדמיים של הפרטים המעורבים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תמלול הרגשה: הַתְּמָרות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

התכת רכיבים נפרדים

תמלול הרגשה –
תהליך בחירת מילים, ניסוח ושימוש רציונלי בכלים תקשורתיים
לתיאור ביטוי פיזיולוגי
מנותק, בממד אחר,
שמותמר לרעיון מופשט של מצב תודעתי,
ושוב מותמר בתקשורת לקליטה, תפישה ופרשנות של תודעה אחרת.

[הניסוח הממסססורררבבל מכולם? cool. אמשיך לנסות לשפר אותו.]

“Colorless green ideas sleep furiously.”


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תהליך החצנת הרגשה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

קליטה > עיבוד > פיזיולוגיה > תמלול > החצנה

 1. קליטת מידע בחוש או ממלל
 2. עיבוד תודעתי של המידע
 3. ביטוי פיזיולוגי של ההרגשה (יכול להיות מובחן חיצונית לפרט הקולט או שלא)
 4. תהליך ניסוח, התמרה של תחושה למלל
 5. ביטוי מילולי של ההרגשה.

 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – החצנת הרגשה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פיזיולוגיה | מלל

ביטויי הרגשה פיזיולוגים כ– צחוק, דמע, יזע, סומק, רעד…,
מהווים תגובת המשך ההרגשה בתצורה שניתנת להבחנה של תודעה זרה.

תמלול הרגשת פרט הוא שיקוף של תחושה פיזיולוגית סובייקטיבית, מותמרת רציונלית וככזו מהווה רובד נפרד נתון למניפולציה ופרשנות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הרגשה | עובדה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פטור מ– | בקרה רציונלית

הרגשהתוצר תמצית אותנטיות של פרט מסוים;
פטורה מתיקוף אמת ובקרה רציונלית.

עובדהניתנת לתפישה גנרית; בתיוג ‘עובדה‘, הסוגיה צלחה ניסיונות הפרכה וממשיכה לעמוד למבחן של תודעות זרות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נזק

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תוצר הפחתת ערך

תוצר הפחתת ערך ממשית או רעיונית, בעקבות פעולה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אסטרטגיית טיפול בפוסט טראומה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

חיזוק רגשי לפירוק רציונלי

הבעת הבנה ואמפתיה למצוקת הטראומה היא מצע מאפשר לפרק רציונלית למרכיבים ולהקשרים במטרה למנוע אימוץ והטמעת תגובות טראומטיות שמטפלות בחרדה ולא במציאות עכשווית ולחיזוק פרדיגמות קודמות.

התהליך עלול לגרום להתנגדות.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טיפול בטראומה, העצמה רגשית

  הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

  חמלה מקבעת

  היענות לדרישת חווה טראומה להצדקה של התנהגות טראומטית, לא רציונלית,
  במטרה טובה ונאצלת כתמיכה רגשית, כחמלה,
  מהווה הקלה לטווח המיידי קצר,
  ועלולה להטמיע ולמצק רגישות והשלכות שליליות לעתיד.


    

    

   #רצי1נל

   קודקס מהות רציונליות

   הלקסיקון לחתירה לרציונליות

   Share

   הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה, פירוק רציונלי

   הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

   עימות מול סבירות

   שימוש בהסבר רציונלי להפרכת קשרים לא סבירים
   בין תפישת המצב בעת הטראומה למצב עכשווי,
   במטרה לשחזר התנהגות תגובתית נורמטיבית, שנסמכת על מערכת פרדיגמות טרום טראומטית.


     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    הלקסיקון לחתירה לרציונליות

    Share

    הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה, רציונליזיציה

    הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

    ייחוס סבירות

    בדומה לאמונה, שאיפת חווה טראומה, במודע או שלא, לייחס סבירות להתנהגותרציונליזציה.

    ערעור רציונלי על היבטי התנהגות לא סבירה שמודגמת בהסבר או בפועל, עלולה להיתפש כאיום שמתממשק עם הטראומה ולחלץ תגובות השרדותיות של אי-אמון ותוקפנות כלפי המערער.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תוצר

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     נתפש מפעולה

     מהות רעיונית או ממשית הנתפשת מקשר סיבתי של פעולות וקשרים בין מהויות.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תיחזוק טראומתי

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     דיזוננס רציונלי

     תביעות חווה הטראומה מסביבה שתופשת את ההתנהגות הטראומטית כלא־סבירה וכפוגענית עצמית
     ✔️ להזדהות עם החווה,
     ✔️ להבין ולהצדיק שינויי ההתנהגות בעקבותיה – מניעה או עשיית יתר,
     ✔️ לנסוך סבירות בהתנהגות כהגנה מפני השלכותיה.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חשש טראומתי

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     ודאות מתגוננת

     התייחסות לחיוויי מציאות רצויים,
     שיש סבירות שישתבשו,
     בביטחון שגוי שישתבשו,
     וזאת כחרדה מתגוננת משחזור היבטי טראומה,
     מחשש של פרט מהשלכות הטראומה, חוסר אמון והיעדר ביטחון באמצעי ההתמודדות הקיימים והספק בהיותם מספקים.


      

      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     קוועץ’ תודעתי

     צבר תופעות התנהגותיות של פרט, פיזיולוגיות ותפישתיות, שנגרמו בעקבות אירוע שצרך תשומות תודעתיות בעצימות־יתר, ששינו, הקצינו, התניות קודמות או פיתחו חדשות של חילוץ תגובות רגשיות, מניעה או עשיית יתר, מול מצב באופן שנתפש כלא סביר או נורמטיבי בהשוואה לתגובותיות טרום האירוע.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מצב

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     סיטואציה; תפישת חיוויים עכשווית של מהות

     תפישת תודעה מתומללת של מכלול מרכיבים אחוד – יתכן אנושי רגשי או שאינו – יציב רעיוניתללא שינוי (גם אם מצוי בתנועה), בנקודת זמן מסוימת.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share
     Share