הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תכלית בדייה תודעתית

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

קידום ערך אישיותי

נעשה במטרה אינסטינקטיבית, לא מודעת, לצרכי תחזוק וקידום תמהיל ערכים רעיוניים עכשוויים (בעת תחזוק הבדייה), ומתוך כך ממשיים של פרט.

יש לצפות שבדייה מודגמת אינה חד־פעמית, אלא מהווה חלק ממערכת הפעלה אישיותית.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אובייקטיבי

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

התייחסות מכניסטית

התייחסות לאובייקט אחר ללא מעורבות תחושת ערך של הסובייקט המעריך.

האם אפשרי? סוגיה פילוסופית:
♠ באמצעות מכשירים.
♣ התייחסות אנושית יכולה להיות חתירה מודעת לנטרול תחושות ערך, לא אובייקטיבית;
סובייקט כאובייקט = אוקסימורון.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר > תשוקות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

צבר אחוד | יחידה (אחת) מצבר

יצר

אוסף רצונות מובחנים בנושא אחוד.

תשוקה

רצון עז למימוש, מניב חיווי של משמעות והנאה פיזיולוגית מהווה ביטוי לייצר שמכיל אותו.
ישנן תשוקות נוספות, מקבילות של אותו יצר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אין

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

לא

שלילת קיום.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תועלת

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פעולה מקדמת רווח

זיהוי בפעולה צורכת משאבים כמוסיפה ערך לתהליך, שבאמצעותו ניתן לקדם רווח רעיוני, ממשי, כלכלי, אנרגטי, מקדמי מטרה.

תועלת אינה יעד שלעצמה, אלא, אמצעי לקידום מטרה מקדמית.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – צריכה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שימוש במשאבים מתכלים –
ממשיים, כלכליים, רעיוניים, אנרגטיים, זמן,
שמאפשרים פעילות.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תנועה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שינוי

רעיונית

הליך שינוי תודעתי על ציר זמן.

ממשית

הליך שינוי במרחב על ציר זמן.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כוחות, מפגשים יזומים

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אופטימיזציה

שאיפת יוזמי מפגשי כוחות:
תיעול אנרגטי יעיל – מספק אך לא מיותר ובזבזני – למימוש אופטימלי של כוונותיהם.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סטריאוטיפ

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

דעה קדומה, דדוקציה

מקור
[הליך דדוקטיבי, מכלל לפרט]
תיוג מכליל מאפייני קהילה מובחנת על פרטיה.

שימוש רווח
תיוג שלילי של החלת מאפיין קהילתי מפחת על פרטיה, בהסקה מקדמית גורפת, ללא אישוש מתקף.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

פגוש פוגייש פגשתי – מחציני רגישות במקום ריסון

משך הקריאה: 5 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מוקדש1 למקצים2 תשומות3 להחצנת4 רגישות5ם וספיחת6 הגנה ולגיטימציה7, במקום לרסנה8, ב- אמפתיית ‘חבל’9

גילוי נאות, שלא תגידו ‘אה, לא אמרת!’

הכותב הוא בומר, וכזה שאימת הסוציולוגיה והחתירה לאישרור והסכמה לא כל כך שורה עליו.

קיימת רגישות מובנית ומובנת לתכנים שעוסקים בתחושת ערך, ובמיוחד לכאלה שמפחיתים ערך לעצמנו בעינינו, או בתפישת אחרים אותנו.

אצל מילניאלס, צעירים יותר ואף אצל (חלק מ)הוריהם, מקובל לנרמל את הרגישות, להחצינה ואף לתבוע מהסביבה להיזהר ‘לא לפגוע’ בהם.

בשונה מהמקובל בעבר, כעת יותר רווח

 • לא להסתיר את הרגישות,
 • אף להחצין אותה,
 • אם קיימת – לספוח לגיטימציה להיותה,
 • לנרמל ולנפק הֶצְדֶקים לקיומה,
 • ללמד את הסביבה פרוטוקול אישי מכין ומזהיר מפני התפרצותה,
 • לתבוע מילולית מהסביבה להימנע אקטיבית מניפוק גירויים להתפרצות היבטיה,
 • איום אימננטי על הסובבים – ‘ תיכף השלווה הזמנית (והמזוייפת) תתנפץ לי, ואני אתפרק. בגללך!’
 • להשית אחריות על סוררים שלא נזהרו, חרגו מהפרוטוקול ועוררו את הרגישות.

הפרוגרסיה ה(כביכול) שמאלנית (– המטורללת) בארה”ב היא חזית פוליטית מקדמת את הדאגה למגזר הרגיש שתובע את ההכרה ברגישותו והזהירות ממנו.

ו-הבעיה

העניין בנקיטת זהירות של הסביבה מפני הרגישוּת היא שהיא לא פותרת אותה, מנציחה ואף מעצימה אותה. הרגישות חבויה, ורוטטת, ו-תצא. כולם מקווים, ומבינים שהאירוע יקרה.

בזהירות שלי, שלך, של הסביבה – ‘סבבה, למד אותי, כשאזכור אבליג, אפילו ללא מאמץ’ – הַרָגיש, מי שגוננו עליו, נשאר עם פגיעותו, ב- idle, מהותה נותרה ממתינה להתפרץ עם הגירוי הבא.

העיסקה

 • נחסכה ממנו הפחתת הערך התקשורתית – הרבותא,
 • הרגישות נותרה,
 • ישנו מחסור אנרגטי, מוחצן, לטפל במוראות היות הרגישויות,
 • נוספה המגננה – הזהירות מפני מי שביקש את ההגנה ומיצב  עצמו כחלש פגיע, נסמך על.

התקלה

במרחבים האישיותיים, אינדיבידואל מתנהל מול סביבתו עם מערכת הכלים המנטליים שיש לו ארוז בפיזיולוגיה האישית שלו. יחידה אוטונומית.

התביעה מסביבה שתסטה מדרכה לטובת התגייסות להגנתם היא בעייתית.
גם אם התביעה נסמכת על נרמול ולגיטימציה רעועה, בהתחברות לאינדיבידואלים דומים שסובלים מאותו מחסור ביכולת לגונן על עצמם מפני רגישותם.

זהו גיוס ‘המונים’ של רגישים לגונן על עצמם. התמורה – מתחושת העזרה והחמלה לנזקק, נרמול עדכני, פרוגרסיבי.

תסמונת שרה נתניהו.

האנטיתזה

תפישות שמרניות, דתיות, קהילתיות שומרות על זכותן לשמר מבנים חברתיים, מתעלמות ועוינות מרגישות אינדיבידואלים בני הדור החדש שמבקשים להגן על עצמם.

להם אני רוחש עוד פחות אהדה.

סינתזה

אין לי כוונה לפגוע. לרוב. ואם כן לא באמת במי שמחצינים חולשה שמבקשת הגנה.

אני כן עומד על אפשרותי (‘זכותי’ נשמע לי קורבני ומתגונן) לומר את מה שמוצא לנכון.

מתוך זכותי זו אני מכיר גם בזכות האחר לשמר את רצונו לבטא בקשת התגוננות, גם אם לטעמי בקשה מעין זו מעמידה אותו במקום שמסב לו נזק, מנציח ומעצים את הרגישות.

אמפתיית חבל

אני מבין שרגישויות אישיות אינן מתפוגגות.
אני משער, שאולי, יש יכולת להתמודד איתן ולהקטין רגישות אליהן.
אני מקווה שהליך הנרמול יופנה מול בעליהן שילמדו לחיות מעט טוב יותר עם היותן.

 


  1. 1 אחאנא”ר שכמוני, מעולם לא הבנתי את הקונספט ‘מוקדש ל-‘ בספרות, בספורט; מין מחוות של שמרנים חובבי מלל מרהיב שמובנות לעמיתיהם נטולי בקרה רציונלית. שיהיה.
  2. 2 הקצאה – הליך בורר משאבים ומידתם לטובת קידום מטרה.
  3. 3 תשומות – אמצעים ממשיים או רעיוניים, שכינוסם מאפשר פעולה רצויה.
  4. 4 החצנה – ביטוי שחורג מתחומי הפרט.
  5. 5 רגישות – חשיפה לגירוי משפיע, לרוב שלילי מחלץ היערכות תגובתית מגוננת מתוצאות ההשפעה.
  6. 6 ספיחה – פעולה כונסת השפעה אלמנטים חיצוניים.
  7. 7 לגיטימציה – אישור של אחר.
  8. 8 ריסון – כפייה מצמצמת השפעה.
  9. 9 אמפתיית חבל – רחישת אהדה וצער לבעלי הרגישות.

פגוש פוגייש פגשתי – ריכוז

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ריסון (התנהגות)

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

כפייה מצמצמת השפעה

כפייה – בניגוד לרצון – מודעת (של הכופה),
מפסיקה או מצמצמת עוצמת מימוש השפעה של תנועה או התנהגות.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סובלימציה

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

התמרת רצון ירוד לעשייה חיובית

[תיוג נתון לבחינה, לא להוכחה או להפרכה]
של התנהגות או עשייה מובחנת ומתמשכת
שהותמרה
ממוטיבציה למימוש דחפים, תשוקות ורצונות
שנתפשים חברתית כשליליים או כירודי ערך,
ותועלה לאפיקי התנהגות או עשייה הנתפשים חיובית.

הפעולה הנבחנת, החיובית מתוייגת כ’סובלימציה’.
על פי המתייג, הפעולה הנבחנת היא תוצר דחף, תשוקה או רצון, שנתפשים חברתית שלילית, כשהאנרגיה והתשומות למימושן תועלו – הותמרו – לפעולה חיובית.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תודעה זרה | בינה מלאכותית

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

חתירה מדמה

בינה מלאכותית (2023) – צבר טקסטים נתון למניפולציה;
מודל מתיימר, קירוב רעיוני, תחליף מדמה ‘תודעה זרה’.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות: תודעה זרה – אין

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הסתייגות, פרדוקס תודעתי

אין תודעה חפה מכל השפעה אנושית אחרת.
‘תודעה זרה’ היא סוג של פרדוקס, אוקסימורון, יוניקורן;
כל תודעה נסמכת על שפה, חולקת אלמנטים משותפים.

כשאיפה ל’טוב’, ל’דמוקרטיה’, שאיפה אינטלקטואלית היא [גם] חתירה להתייחסות לתודעה זרה, בידיעה שאין.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הנחה Assumption

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מבסיסי מסקנה

ניסוח טרום הוכחה
הקושרת צבר אמירות מקדמיות אחרות ועובדות
במטרה להוות בסיס ליצירת מסקנה.

Chat GPT

שאלה

What is the following definition for: “Preliminary statement, linking other hypothetical statements and facts in order to provide a basis for creating a conclusion.”

תשובה

The definition describes the concept of a “preliminary statement” or “אמירה טרום הוכחה” in Hebrew.
It refers to a statement made at the beginning of an argument or discussion, which connects other hypothetical statements and facts to establish a foundation for creating a conclusion. The preliminary statement serves as a basis for the argument or discussion that follows, and helps to provide context and coherence to the overall argument or discussion.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אידאה פיקס

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

דעה אחוזה בתודעת בעליה באופן שאינו מאפשר בחינה, בקרה, או ערעור.

בעלי ‘דעה מקובעת’ דבקים באמונה מקדמית, אי־רציונלית.

חשיפה לאידאה פיקס מעידה על התכנות נוספות, כמכניקה מחשבתית אמונית מאפיינת.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דעה, מיצוק

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

לתודעה נטייה לדבוק בדעה, למצקה ולתקף אותה באמצעות חיוויי מציאות.

תהליך הטמעת דעה מורכב, עתיר משאבים ומשמעותי בריבוי ממדים ומשמעויות.

בחשיפה למצב חדש, אבולוציונית, יעיל יותר להתבסס על דעות והנחות מקדמיות מוטמעות מאשר להתייחס לכל אירוע כ’חדש’, נטול דעה לגביו.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עמדות, יציבות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

עמדות נותרות [די] יציבות אף שהן מורכבות מריבוי מרכיבים מופשטים ומשתנים. נראה, שמערכת ההפעלה של פרט, הטיותיו, מהווים גורם מכריע בעיצובן.

תמהיל מידת
♠ שימור / עדכון עמדות,
♣ פשרנות תוצאתית ביחס לעמדת מוצא
מהוות טביעת תודעה אישיותית.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עמדה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תמלול נקודת מוצא מכוונת לממש סוגיה רעיונית עם השלכות ממשיות במפגש מול עמדות אחרות.

תמהיל של:
♠ קידום אינטרסים,
♣ מענה לתפישות – סנטימנטים וערכים מוטמעים, מודעים ושאינם,
♥ השפעות רקע סביבתיות.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דאטה | מידע

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

דאטה – תצורת תוכן גולמי טרום הסבה למידע נגיש לעיבוד תודעתי.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share
%d