הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – החצנת הרגשה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פיזיולוגיה | מלל

ביטויי הרגשה פיזיולוגים כ– צחוק, דמע, יזע, סומק, רעד…,
מהווים תגובת המשך ההרגשה בתצורה שניתנת להבחנה של תודעה זרה.

תמלול הרגשת פרט הוא שיקוף של תחושה פיזיולוגית סובייקטיבית, מותמרת רציונלית וככזו מהווה רובד נפרד נתון למניפולציה ופרשנות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הרגשה | עובדה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פטור מ– | בקרה רציונלית

הרגשהתוצר תמצית אותנטיות של פרט מסוים;
פטורה מתיקוף אמת ובקרה רציונלית.

עובדהניתנת לתפישה גנרית; בתיוג ‘עובדה‘, הסוגיה צלחה ניסיונות הפרכה וממשיכה לעמוד למבחן של תודעות זרות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אסטרטגיית טיפול בפוסט טראומה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

חיזוק רגשי לפירוק רציונלי

הבעת הבנה ואמפתיה למצוקת הטראומה היא מצע מאפשר לפרק רציונלית למרכיבים ולהקשרים במטרה למנוע אימוץ והטמעת תגובות טראומטיות שמטפלות בחרדה ולא במציאות עכשווית ולחיזוק פרדיגמות קודמות.

התהליך עלול לגרום להתנגדות.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טיפול בטראומה, העצמה רגשית

  הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

  חמלה מקבעת

  היענות לדרישת חווה טראומה להצדקה של התנהגות טראומטית, לא רציונלית,
  במטרה טובה ונאצלת כתמיכה רגשית, כחמלה,
  מהווה הקלה לטווח המיידי קצר,
  ועלולה להטמיע ולמצק רגישות והשלכות שליליות לעתיד.


    

    

   #רצי1נל

   קודקס מהות רציונליות

   הלקסיקון לחתירה לרציונליות

   Share

   הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה, פירוק רציונלי

   הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

   עימות מול סבירות

   שימוש בהסבר רציונלי להפרכת קשרים לא סבירים
   בין תפישת המצב בעת הטראומה למצב עכשווי,
   במטרה לשחזר התנהגות תגובתית נורמטיבית, שנסמכת על מערכת פרדיגמות טרום טראומטית.


     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    הלקסיקון לחתירה לרציונליות

    Share

    הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה, רציונליזיציה

    הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

    ייחוס סבירות

    בדומה לאמונה, שאיפת חווה טראומה, במודע או שלא, לייחס סבירות להתנהגותרציונליזציה.

    ערעור רציונלי על היבטי התנהגות לא סבירה שמודגמת בהסבר או בפועל, עלולה להיתפש כאיום שמתממשק עם הטראומה ולחלץ תגובות השרדותיות של אי-אמון ותוקפנות כלפי המערער.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תיחזוק טראומתי

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     דיזוננס רציונלי

     תביעות חווה הטראומה מסביבה שתופשת את ההתנהגות הטראומטית כלא־סבירה וכפוגענית עצמית
     ✔️ להזדהות עם החווה,
     ✔️ להבין ולהצדיק שינויי ההתנהגות בעקבותיה – מניעה או עשיית יתר,
     ✔️ לנסוך סבירות בהתנהגות כהגנה מפני השלכותיה.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חשש טראומתי

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     ודאות מתגוננת

     התייחסות לחיוויי מציאות רצויים,
     שיש סבירות שישתבשו,
     בביטחון שגוי שישתבשו,
     וזאת כחרדה מתגוננת משחזור היבטי טראומה,
     מחשש של פרט מהשלכות הטראומה, חוסר אמון והיעדר ביטחון באמצעי ההתמודדות הקיימים והספק בהיותם מספקים.


      

      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     קוועץ’ תודעתי

     צבר תופעות התנהגותיות של פרט, פיזיולוגיות ותפישתיות, שנגרמו בעקבות אירוע שצרך תשומות תודעתיות בעצימות־יתר, ששינו, הקצינו, התניות קודמות או פיתחו חדשות של חילוץ תגובות רגשיות, מניעה או עשיית יתר, מול מצב באופן שנתפש כלא סביר או נורמטיבי בהשוואה לתגובותיות טרום האירוע.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – רגישות אנושית

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     עצימות קליטה ותגובה

     טביעת אצבע אישיותית לעצימות קליטה, עיבוד ותגובה לגירוי.

     שוני בין פרטים בעצימות נדרשת להבחנה בשינויי מצב;
     בסוגי השינוי; פיזיולוגיים או רעיוניים, בספיחת סוגי המשאבים ומידת ההקצאה האנרגטית לתגובה – כדחף או מבוקר רציונלית, האם מועלה לרמת השרדות, או יורד לרמת חיים וטעמים.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הזדהות

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     קידום הידמות

     תחושה חיובית מודעת של הידמות להיבט מסוים של מצב אנושיהתנהגות פרט או רעיון.

     מושא ההזדהות נתמך בסנטימנטים מוטמעים או בהתכנסות חברתית.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תחושה

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     תוצר חוש

     התייחסות לאירוע במציאות באמצעות קֶלֶט של (לפחות) אחד מהחושים.

     לרוב, תחושה מנוסחת לאחר עיבוד תודעתי.

     תוצר תחושה עשוי להיות דחף פיזיולוגי, תגובה אינסטינקטיבית או רעיוניתהבנה.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תכלית בדייה תודעתית

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     קידום ערך אישיותי

     נעשה במטרה אינסטינקטיבית, לא מודעת, לצרכי תחזוק וקידום תמהיל ערכים רעיוניים עכשוויים (בעת תחזוק הבדייה), ומתוך כך ממשיים של פרט.

     יש לצפות שבדייה מודגמת אינה חד־פעמית, אלא מהווה חלק ממערכת הפעלה אישיותית.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אובייקטיבי

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     התייחסות מכניסטית

     התייחסות לאובייקט אחר ללא מעורבות תחושת ערך של הסובייקט המעריך.

     האם אפשרי? סוגיה פילוסופית:
     ♠ באמצעות מכשירים.
     ♣ התייחסות אנושית יכולה להיות חתירה מודעת לנטרול תחושות ערך, לא אובייקטיבית;
     סובייקט כאובייקט = אוקסימורון.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר > תשוקות

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     צבר אחוד | יחידה (אחת) מצבר

     יצר

     אוסף רצונות מובחנים בנושא אחוד.

     תשוקה

     רצון עז למימוש, מניב חיווי של משמעות והנאה פיזיולוגית מהווה ביטוי לייצר שמכיל אותו.
     ישנן תשוקות נוספות, מקבילות של אותו יצר.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אין

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     לא

     שלילת קיום.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תועלת

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     פעולה מקדמת רווח

     זיהוי בפעולה צורכת משאבים כמוסיפה ערך לתהליך, שבאמצעותו ניתן לקדם רווח רעיוני, ממשי, כלכלי, אנרגטי, מקדמי מטרה.

     תועלת אינה יעד שלעצמה, אלא, אמצעי לקידום מטרה מקדמית.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – צריכה

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     שימוש במשאבים מתכלים –
     ממשיים, כלכליים, רעיוניים, אנרגטיים, זמן,
     שמאפשרים פעילות.


      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תנועה

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     שינוי

     רעיונית

     הליך שינוי תודעתי על ציר זמן.

     ממשית

     הליך שינוי במרחב על ציר זמן.


      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כוחות, מפגשים יזומים

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     אופטימיזציה

     שאיפת יוזמי מפגשי כוחות:
     תיעול אנרגטי יעיל – מספק אך לא מיותר ובזבזני – למימוש אופטימלי של כוונותיהם.


      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

     Share
     Share