העדפות שיח

הערכת משך קריאה: 1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

חתירה לקונפליקט משמעותי

שלושה נושאים

(בהנחה ש) יש שלושה נושאי שיח עיקריים, שכלל הנושאים הם מקרים פרטיים שלהם:

  1. אישי, חווייתי, שיתופי משמעותי של נוכחי השיח,
  2. רעיוני, תאורטי, עקרוני, מפרק למרכיבים ולמשמעויות, על מצבים מורכבים,
  3. פרקטי, תכלסני, ענייני, ביורוקרטי, קיומי פותרני.

זה (גם) סדר העניין שיש לי בנושאי שיח אלה. להמשיך לקרוא העדפות שיח

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הזדהות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

קידום הידמות

תחושה חיובית מודעת של הידמות להיבט מסוים של מצב אנושיהתנהגות פרט או רעיון.

מושא ההזדהות נתמך בסנטימנטים מוטמעים או בהתכנסות חברתית.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – למה | מדוע

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

למה | מדוע #289

תביעה לפירוט סבירות ותכלית | בקשה להסבר


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – למידה | חינוך

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

שינוי התנהגות | הטמעת ערכים

🔶 למידה
🔸 תקשור מידע ומיומנויות להבנת ושינוי מציאות,
🔸 אמצעי הלימוד המתָווכים משניים לתוכן וללומד.

🔷 חינוך
🔹 הנחלת ערכים וממשקי פעולה,
🔹 אמצעֵי התיווך קריטיים לתהליכים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – או

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

חלופה (אלטרנטיבה)

מילה מפרידה בין אפשרויות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – רציונליזציה מופרכת

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אבסורד הצדקה רגשית כסבירות

ייחוס לא יתכן של סבירות והיררכיה לוגית לתחושות רגשיות המצדיקות התניה רגשית לפעולה שנתפשת ערכית שלילית.

‘הצדקה רגשית’ רווחת הן אצל הפועלים והן אצל המבקרים שכן מעשה (אנושי) מערב הטיות רגשיות.

חתירה ליושר אינטלקטואלי מנסה להימנע מרציונליזציה מופרכת.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

“מצרפית מקדמית”

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

שפתי הלא מובנת

“אני לא מבינה את שפתך המצרפית מקדמית”, אמרה אהובה.

כן, יודע, מבין.

לו הייתי מתבטא בצרפתית ומקדונית, אולי הייתי יותר מובן. להמשיך לקרוא “מצרפית מקדמית”

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כריזמה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מסר לסנטימנט*

מניפולציה רגשית;
יכולת לתקשר מסר משנה עמדה שאינה מוסכמת רציונלית על שומע, באמצעות פניה לסנטימנט שמגיב חיובית להיבטים אישיותיים או לעזרים היקפיים שנלווים לדובר.

יכולת זו מפחיתה עד מאיינת מנגנוני בקרה הרציונליים מתנגדים לתוכן המסר ואף מנסחת לו הסברים פסאודו רציונליים תומכים.

* סתלבט על תודעה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

קליגולה הסרט

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אלגוריה פוליטית

פרודיה | אלגוריה

הסרט קליגולה אינו פרודיה על ממשל נתניהו. נעשה לפני.
ממשל נתניהו הוא אלגוריה על הסרט.

יש לי רשימת סרטים שהייתי רוצה להספיק לצפות לפני שהמסך יורד.

להמשיך לקרוא קליגולה הסרט

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אובייקט

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

נושא התייחסות

כל מה שניתן להתייחסותו של סובייקט,
מחוץ לו,
לרוב גשמי אך גם רעיוני,
בעת ההתייחסות אליו.

פרדוקס: האם אני, כסובייקט, יכול להתייחס לעצמי כאובייקט?


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – “באמת”

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אמירה לא ניתנת לתיקוף

הוספת “באמת” לאמירה, טענה, עמדה או נראטיב, מעידה על מודעות או תחושה, שהאמירה לא ניתנת לאימות ולכן נסמכת על ביטוי חיצוני לנסוך תקפות חסרה.

ביטוי לחיזוק טענה שאינה מגובה בעובדות שבדרך כלל מבטאת עמדה או נראטיב.

פרדוקסלית, השימוש ב’באמת’ מחליש אמינות מאמירה, שכן השימוש בו, באמת wink, מבטא חוסר יכולת תיקוף.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אני

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

סובייקט

מכלול אורגני מכיל תודעה שמסוגל, לתקשר עצמונית את המילה ‘אני’.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שליטה

הערכת משך קריאה: 1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

יכולת כפייה מוסדרת

תיוג מצב בו מהות אנושיתממשית, רעיונית – יכולה באופן מוסדר להשפיע, להחיל, למנוע או לכפות, פעולה או מצב על מהות אחרת לפי שיקול דעתה הישירה או באמצעות מתווכים מופעלים על ידה.

מקור היכולת הוא בכוח היררכיה פיזיקלית או בסמכות אנושית.


בקרת BARD

מה המינוח המוסבר להלן: ‘תיוג מצב שבו מהות אנושית – ממשית, רעיונית – יכולה באופן מוסדר להשפיע, להחיל, לכפות, על מהות אחרת פעולה, מניעה או מצב, לפי שיקול דעתה הישירה או באמצעות מתווכים אחרים שנשלטים על ידה. מקור היכולת הוא בכוח היררכיה פיזיקלית או בסמכות אנושית.’

המינוח המוסבר להלן הוא שלטון.

המונח “שלטון” מוגדר כיכולת של אדם או קבוצה לשלוט באחרים, באמצעות כוח פיזי, סמכות חוקית או השפעה חברתית.

התיאור המוסבר בפסקתך תואם את ההגדרה של שלטון, שכן הוא מתאר מצב שבו ישנה מהות אחת (ה”שולטת”) שיש לה את היכולת להשפיע על מהות אחרת (ה”נתונה לשליטה”).

 


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היררכיה – ניתוץ, החלפתה באחרת

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

שימור תשתית, שינוי אישי

אם נותרו התנאים שגרמו להתפתחות מבנה היררכי חברתי שנותץ,
יש לצפות שסדר חברתי חדש יצמח על הריסות ותשתיות הסדר המדרגי הקודם,
הפעם – בשירות פרסונות חלופיות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מניע ניתוץ היררכיה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

שוויון | אינטרס

מטרת ניתוץ היררכיה מקדמת שוויון נתפשת חיובית,
➖ ושלילית אם מיטיבה עם מנתץ יוצר עוול.

נדירים המקרים שדרישה לניתוץ היררכי אינה לטובת האינטרס של הדורשים.

רפורמות והפיכות במוסדות וגופים היררכיים כמשטרים, מוסדות, משפחות, שמיטיבות עם המנתצים משווקות כחותרות שוויון.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מטרת ניתוץ היררכיה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

שיפור בהשוואה

דרישה לניתוץ היררכיה אנושית מוסדרת שואפת להיטיב עם הדורשים;

מטרת הדרישה:
לממש כוונה של ספיחת טובין ממשי, רעיוני, או רגשי, מול התנהלות של מוסד מדרג שנתפש כּמֵרע עם הדורשים או שמיטיב איתם פחות מציפייתם בהשוואה לאחרים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שוויון | סמכות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

היעדר היררכיה | היררכיה; פרדוקס מובנה

בהבנה שלא יתכן שוויון מוחלט אלא חתירה לשוויון,
חותרי השוויון מסכימים, במודע, לקיים ולשמור פרדוקס:
הסכמה לתת סמכות בלעדית לפרטים ולמוסדות שאין לאחרים – בכך מוותרים על היבטי שוויון מסוימים – כדי להחיל היבטי שוויון רחבים.

מוסדות ממשל, הוראה, חינוך, אכיפה ושיפוט מהווים דוגמאות לסמכויות כופות שוויון.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יכולת

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פוטנציאל אפשרי להִתכנות

פוטנציאל אפשרי להִתכנות

קיום צבר תנאים מאפשרים הִתכנות מימוש רעיון או פעולה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היררכיית סמכות אנושית

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

יכולת החלת רצון

מארג יחסים בנושא סדור בין אנשים, בו למי שבמעלה המדרג יש יכולת מוסכמת לכפות רצון על מי שנמצאים נמוך יותר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – למה | מדוע

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תביעה לפירוט סבירות ותכלית | בקשה להסבר

  • תביעה, לעיתים ביקורתית, להסבר רציונלי או לתכלית,
  • פניה מבררת להסבר, ללא שיפוטיות מקדמית (לא לתכלית).

 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share
Share