מהות רציונליות

הערכת משך קריאה: 212 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

הקודקס החסר* לחתירה לרציונליות

עצתי לך

 1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר כלומר הנכתב.
 2. לא לקרוא; אני מכיר את הטקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא עם בריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה המועדפת – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מודע לכך שקריאת טקסט שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן משוחות בגויז רותייח מתובלות בשברי זכוכית. ותבניתן.
אני לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן, ממליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.


מעבר ל- ### – טיוטה, מחסן של מושגים לאחיזה.

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

להמשיך לקרוא מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יאוש

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

ללא תקווה להטבה

הבנת פרט, שתרחיש רצוי, מיטיב מצב משמעותית – ממוצב גבוה בהיררכיה של שרידות – לא יתממש.

[בשונה מ’היעדר תקווה‘, בו אין סבירות ולא ציפייה שתרחיש רצוי יתממש. (– אין תקווה לחזרה בזמן.)]


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תקווה | אמונה | הערכה/השערה | ייחול

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תצורות מימוש רצון

מימוש חלופה סבירה רצויה | יחול להתערבות כוח מיסטי פותר |  בחינת התכנות למימוש | ביטוי למימוש רצון עז.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – משמעותי

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

משפיע וחשוב

תודעת פרט מייחסת למרכיב במציאות, להיבט מסוים לרוב עם משמעות רעיונית,
השפעה וחשיבות מעבר להתרחשות זמנית מקומית,
באופן שמשנה ומגדיל את מידת ההקצאה והחשיבות של משאבי עיבוד תודעתיים לאובייקט בהשוואה ללא ‘משמעותי’.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – משמעות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פירוט יצוג

פירוט, הסבר, של היבטי מצב, מעשה, ביטויי מציאות, השלכות נובעות, חיוויים תקשורתיים, כמייצגים היבטים נוספים הכלולים בייצוג העיקרי.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תוצר | תוצאה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

ממשק מרכיבים | מדיד בזמן

תוצר: נתפש מפעולה בין מרכיבים | תוצאה: תוצר פעולה בנקודת זמן מסוימת, כמית למדידה ולהשוואה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עלבון

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

הפחתת ערך עצמונית

תחושה של הפחתת ערך
שפרט עושה לעצמו
בעקבות חיווי חיצוני
שבדרך הכלל מתכוון להפחית, אך לא בהכרח.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

העדפות שיח

הערכת משך קריאה: 1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

חתירה לקונפליקט משמעותי

שלושה נושאים

(בהנחה ש) יש שלושה נושאי שיח עיקריים, שכלל הנושאים הם מקרים פרטיים שלהם:

 1. אישי, חווייתי, שיתופי משמעותי של נוכחי השיח,
 2. רעיוני, תאורטי, עקרוני, מפרק למרכיבים ולמשמעויות, על מצבים מורכבים,
 3. פרקטי, תכלסני, ענייני, ביורוקרטי, קיומי פותרני.

זה (גם) סדר העניין שיש לי בנושאי שיח אלה. להמשיך לקרוא העדפות שיח

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סדר חברתי כ’אמנה’

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

לא

סדר חברתי‘ גם מתוייג שגויות כ’אמנה/חוזה חברתי‘.
[גם אם אינטליגנטים קפוצי גבינים נוקטים במושג, בעיקר בהקשר של מחאה נגד שלטון.]

מעשית, אזרחים לא קבלו על עצמם רציונלית, במודע ובמוסכם את הקונסטרוקט התודעתי של סדר חברתי. הם הוטמעו לסדר חברתי מסויים.
הליכי רציונליזציה מצדיקים אותו.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תוצר

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

נתפש מפעולה

מהות רעיונית או ממשית הנתפשת מקשר סיבתי של פעולות וקשרים בין מהויות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

קודקס החסר לחתירה לרציונליות – תוצאה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תוצר פעולה בזמן

תוצר רעיוני או ממשי מובחן ניתן להגדרה ולרוב למדידה ולכימות לאחר פעילות של מהות אחרת ונקבע בנקודת זמן מסויימת.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נזק

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תוצר הפחתת ערך

תוצר הפחתת ערך ממשית או רעיונית, בעקבות פעולה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תודה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

הכרה בקבלת ערך

הכרה בתרומה רעיונית או ממשית של אחר לטובתו של המכיר.

הכרת תודה אותנטית מלווה ברצון של פרט אסיר התודה להקצות משאבים רעיוניים או ממשיים למיטיב, השקולים בערכם לטובין שקיבל.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

מינורי בלא משנה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

יושב עם מחשב בגינה, העבודה פינת יוחנן הסנדלר עם קפה ובקבוק ביטר למון, חולק שולחן שמדי פעם מתחלפים בו היושבים.

אחרי כשעה של עבודה – אני לא באמת עובד, כן? – יושבת ראש הוועד של שלוש בנות בגיל צבא, שואלת “אפשר לשבת?”.

להמשיך לקרוא מינורי בלא משנה

Share

פגוש פוגייש פגשתי – מקבצי צְדָקות, מגייסי תשומות, מנדבי תרומות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מוקדש1 ל’מלאכי’2 רתימת3 אחרים4 להקצות5 משאבים6 למושאי7 ההטייה8 (של המסרסרים)

הדגשה

האחריות ל’האם לשתף פעולה עם המגייס מוטלת, כמובן ותמיד, על המגוייס.’
ועם ובכל זאת…

מוכרים לך חברים או מכרות שפונים עם: ‘אני מעורבת בפרוייקט…’, ‘האם תוכל לסייע…’, ‘לתרום…’, בנושא שהפונים קשורים אליו, מבקשים עזרה כספית או תשומות לפרוייקט נאצל שהם מעורבים בו?

אין בטרנזקציה שהם מקדמים סחר טובין ריאלי. נטול מרכיב עסקי. המבקשים אינם בקטע שהם הנזקקים.

הנדבנים מיטיבים, עוזרים לפרוייקט גם בעצמם, רותמים את נדיבותם לפרוייקט את חבריהם. להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי – מקבצי צְדָקות, מגייסי תשומות, מנדבי תרומות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דחיית סיפוקים

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מניעת סיפוק רצונות עצמונית

מימוש רצונות מספק יצרים, הנאה.

פרטים נבדלים ביכולת לנהל מימוש תשוקות, בעיקר בהיבטים פיזיולוגיים, לדחותם בזמן או בכלל, אם בשל ראיית טובתם או בשל תגובתיות לסמכות.

היבטי מימוש רצון שנתפשים כבעיה בדחיית סיפוקים מתוייגים כלקויות ב

🌖 ‘שיקול דעת’
🌗 ‘התמכרות
🌘 ‘נורמליות’
🌑 ‘פשע’.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצרים ניהול

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מדרג תשוקות וסתירה

מימוש יצרים, צבר תשוקות – הוא מקור הנאה,
אינו דחף השרדותי בלתי נשלט.

מדרג הנאות – טביעת אצבע תודעתית.

תודעות מבקרות את משמעות היישום, הקצאת התשומות, עלות והפסד אלטרנטיבי למימוש תשוקות, כדי להניב הנאה מצרפית מיטבית,
בהטיות וברמות מודעות ויעילות שונות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר, רציונליות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

סיוע הקצאה וניהול

רציונל אינו סותר יצר.

שימוש ברציונל:

 1. סיוע
  למימוש תשוקות; כינוס משאבים, יצירת דרכי פעולה, בקרת ביצוע למיקסום כוונה.
 2. ניהול
  מדרג תשוקות למיטוב סיפוק מצרפי, מניעת מימוש סותר – בחיי חברה, חוקים מגבילים ומשאבים מוגבלים יש מצבים בהם מימוש תשוקות ימנעו אחרות, חשובות יותר.

 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר > תשוקות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

צבר אחוד | יחידה (אחת) מצבר

יצר

אוסף רצונות מובחנים בנושא אחוד.

תשוקה

רצון עז למימוש, מניב חיווי של משמעות והנאה פיזיולוגית מהווה ביטוי לייצר שמכיל אותו.
ישנן תשוקות נוספות, מקבילות של אותו יצר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר ≠ צורך

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

הנאה | שרידה

יצר

מניעת סיפוק יצר מונעת הנאה.

צורך

מניעת סיפוק צורך לא מאפשרת חיים.

קישור יצר לצורך שגוי; נועד
♠ לתאר את רמת חשיבות מימושו,
♣ צידוק ורבלי – לא רציונלי – להקצאת משאבי־יתר לסיפוקו.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share