מהות רציונליות

משך הקריאה: 138 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הקודקס החסר* לחתירה לרציונליות

עצתי לך

 1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר כלומר הנכתב.
 2. לא לקרוא; אני מכיר את הטקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא עם בריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך, הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה החביבה עליך – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מבין שקריאת טקסטים שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן. ותבניתן. אישית לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן ולקרוא, אמליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.


מעבר ל- ## – טיוטה.

יומרתי שלי #1

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

להמשיך לקרוא מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תודה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הכרה בקבלת ערך

הכרה בתרומה רעיונית או ממשית של אחר לטובתו של המכיר.

הכרת תודה אותנטית מלווה ברצון של פרט אסיר התודה להקצות משאבים רעיוניים או ממשיים למיטיב, השקולים בערכם לטובין שקיבל.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

מינורי בלא משנה

משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

יושב עם מחשב בגינה, העבודה פינת יוחנן הסנדלר עם קפה ובקבוק ביטר למון, חולק שולחן שמדי פעם מתחלפים בו היושבים.

אחרי כשעה של עבודה – אני לא באמת עובד, כן? – יושבת ראש הוועד של שלוש בנות בגיל צבא, שואלת “אפשר לשבת?”.

להמשיך לקרוא מינורי בלא משנה

Share

פגוש פוגייש פגשתי – מקבצי צְדָקות, מגייסי תשומות, מנדבי תרומות

משך הקריאה: 4 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מוקדש1 ל’מלאכי’2 רתימת3 אחרים4 להקצות5 משאבים6 למושאי7 ההטייה8 (של המסרסרים)

הדגשה

האחריות ל’האם לשתף פעולה עם המגייס מוטלת, כמובן ותמיד, על המגוייס.’
ועם ובכל זאת…

מוכרים לך חברים או מכרות שפונים עם: ‘אני מעורבת בפרוייקט…’, ‘האם תוכל לסייע…’, ‘לתרום…’, בנושא שהפונים קשורים אליו, מבקשים עזרה כספית או תשומות לפרוייקט נאצל שהם מעורבים בו?

אין בטרנזקציה שהם מקדמים סחר טובין ריאלי. נטול מרכיב עסקי. המבקשים אינם בקטע שהם הנזקקים.

הנדבנים מיטיבים, עוזרים לפרוייקט גם בעצמם, רותמים את נדיבותם לפרוייקט את חבריהם. להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי – מקבצי צְדָקות, מגייסי תשומות, מנדבי תרומות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דחיית סיפוקים

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מניעת סיפוק רצונות עצמונית

מימוש רצונות מספק יצרים, הנאה.

פרטים נבדלים ביכולת לנהל מימוש תשוקות, בעיקר בהיבטים פיזיולוגיים, לדחותם בזמן או בכלל, אם בשל ראיית טובתם או בשל תגובתיות לסמכות.

היבטי מימוש רצון שנתפשים כבעיה בדחיית סיפוקים מתוייגים כלקויות ב

🌖 ‘שיקול דעת’
🌗 ‘התמכרות
🌘 ‘נורמליות’
🌑 ‘פשע’.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצרים ניהול

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מדרג תשוקות וסתירה

מימוש יצרים, צבר תשוקות – הוא מקור הנאה,
אינו דחף השרדותי בלתי נשלט.

מדרג הנאות – טביעת אצבע תודעתית.

תודעות מבקרות את משמעות היישום, הקצאת התשומות, עלות והפסד אלטרנטיבי למימוש תשוקות, כדי להניב הנאה מצרפית מיטבית,
בהטיות וברמות מודעות ויעילות שונות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר, רציונליות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מסייעת ומנהלת

רציונל אינו נוגד יצר.

שימוש ברציונל:

 1. סיוע
  למימוש תשוקות; כינוס משאבים, יצירת דרכי פעולה, בקרת ביצוע למיקסום כוונה.
 2. ניהול
  מדרג תשוקות למיטוב סיפוק מצרפי, מניעת מימוש סותר – בחיי חברה, חוקים מגבילים ומשאבים מוגבלים יש מצבים בהם מימוש תשוקות ימנעו אחרות, חשובות יותר.

 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר > תשוקות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

צבר אחוד | יחידה (אחת) מצבר

יצר

אוסף רצונות מובחנים בנושא אחוד.

תשוקה

רצון עז למימוש, מניב חיווי של משמעות והנאה פיזיולוגית מהווה ביטוי לייצר שמכיל אותו.
ישנן תשוקות נוספות, מקבילות של אותו יצר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר ≠ צורך

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הנאה | שרידה

יצר

מניעת סיפוק יצר מונעת הנאה.

צורך

מניעת סיפוק צורך לא מאפשרת חיים.

קישור יצר לצורך שגוי; נועד
♠ לתאר את רמת חשיבות מימושו,
♣ צידוק ורבלי – לא רציונלי – להקצאת משאבי־יתר לסיפוקו.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

צבר תשוקות אחוד

מכלול תשוקות מובחן; לחיים, למין, תחרות, לספורט, לאמנות…

אורגניזם מקצה תשומות תודעתיות וממשיות רבות מסך תשומותיו לסיפוק יצריו.

מידת סיפוק יצרים משפיעה על מידת שביעות רצון – אושר, של פרט.

צבר היצרים, תמהיל התשוקות בַּצֶּבֶר, מידת עצימות הקצאת התשומות למימוש (בעיקר הרעיוניות), התסכול או ההנאה המודגמים ממניעת יצר או סיפוקו מהווה טביעת אצבע תודעתית של פרט.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

פגוש פוגייש פגשתי – מחציני רגישות במקום ריסון

משך הקריאה: 3 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מוקדש1 למקצים2 תשומות3 להחצנת4 רגישות5ם וספיחת6 הגנה ולגיטימציה7, במקום לרסנה8, ב- אמפתיית ‘חבל’9

גילוי נאות, שלא תגידו ‘אה, לא אמרת!’

הכותב הוא בומר, וכזה שאימת הסוציולוגיה והחתירה לאישרור והסכמה לא כל כך שורה עליו.

קיימת רגישות מובנית ומובנת לתכנים שעוסקים בתחושת ערך, ובמיוחד לכאלה שמפחיתים ערך לעצמנו בעינינו, או בתפישת אחרים אותנו.

אצל מילניאלס, צעירים יותר ואף אצל (חלק מ)הוריהם, מקובל לנרמל את הרגישות, להחצינה ואף לתבוע מהסביבה להיזהר ‘לא לפגוע’ בהם.

בשונה מהמקובל בעבר, כעת יותר רווח

 • לא להסתיר את הרגישות,
 • אף להחצין אותה,
 • אם קיימת – לספוח לגיטימציה להיותה,
 • לנרמל ולנפק הֶצְדֶקים לקיומה,
 • ללמד את הסביבה פרוטוקול אישי מכין ומזהיר מפני התפרצותה,
 • לתבוע מילולית מהסביבה להימנע אקטיבית מניפוק גירויים להתפרצות היבטיה,
 • איום אימננטי על הסובבים – ‘ תיכף השלווה הזמנית (והמזוייפת) תתנפץ לי, ואני אתפרק. בגללך!’
 • להשית אחריות על סוררים שלא נזהרו, חרגו מהפרוטוקול ועוררו את הרגישות.

הפרוגרסיה ה(כביכול) שמאלנית (– המטורללת) בארה”ב היא חזית פוליטית מקדמת את הדאגה למגזר הרגיש שתובע את ההכרה ברגישותו והזהירות ממנו.

ו-הבעיה

העניין בנקיטת זהירות של הסביבה מפני הרגישוּת היא שהיא לא פותרת אותה, מנציחה ואף מעצימה אותה. הרגישות חבויה, ורוטטת, ו-תצא. כולם מקווים, ומבינים שהאירוע יקרה.

בזהירות שלי, שלך, של הסביבה – ‘סבבה, למד אותי, כשאזכור אבליג, אפילו ללא מאמץ’ – הַרָגיש, מי שגוננו עליו, נשאר עם פגיעותו, ב- idle, מהותה נותרה ממתינה להתפרץ עם הגירוי הבא.

העיסקה

 • נחסכה ממנו הפחתת הערך התקשורתית – הרבותא,
 • הרגישות נותרה,
 • ישנו מחסור אנרגטי, מוחצן, לטפל במוראות היות הרגישויות,
 • נוספה המגננה – הזהירות מפני מי שביקש את ההגנה ומיצב  עצמו כחלש פגיע, נסמך על.

התקלה

במרחבים האישיותיים, אינדיבידואל מתנהל מול סביבתו עם מערכת הכלים המנטליים שיש לו ארוז בפיזיולוגיה האישית שלו. יחידה אוטונומית.

התביעה מסביבה שתסטה מדרכה לטובת התגייסות להגנתם היא בעייתית.
גם אם התביעה נסמכת על נרמול ולגיטימציה רעועה, בהתחברות לאינדיבידואלים דומים שסובלים מאותו מחסור ביכולת לגונן על עצמם מפני רגישותם.

זהו גיוס ‘המונים’ של רגישים לגונן על עצמם. התמורה – מתחושת העזרה והחמלה לנזקק, נרמול עדכני, פרוגרסיבי.

תסמונת שרה נתניהו.

האנטיתזה

תפישות שמרניות, דתיות, קהילתיות שומרות על זכותן לשמר מבנים חברתיים, מתעלמות ועוינות מרגישות אינדיבידואלים בני הדור החדש שמבקשים להגן על עצמם.

להם אני רוחש עוד פחות אהדה.

סינתזה

אין לי כוונה לפגוע. לרוב. ואם כן לא באמת במי שמחצינים חולשה שמבקשת הגנה.

אני כן עומד על אפשרותי (‘זכותי’ נשמע לי קורבני ומתגונן) לומר את מה שמוצא לנכון.

מתוך זכותי זו אני מכיר גם בזכות האחר לשמר את רצונו לבטא בקשת התגוננות, גם אם לטעמי בקשה מעין זו מעמידה אותו במקום שמסב לו נזק, מנציח ומעצים את הרגישות.

אמפתיית חבל

אני מבין שרגישויות אישיות אינן מתפוגגות.
אני משער, שאולי, יש יכולת להתמודד איתן ולהקטין רגישות אליהן.
אני מקווה שהליך הנרמול יופנה מול בעליהן שילמדו לחיות מעט טוב יותר עם היותן.

 


  1. 1 אחאנא”ר שכמוני, מעולם לא הבנתי את הקונספט ‘מוקדש ל-‘ בספרות, בספורט; מין מחוות של שמרנים חובבי מלל מרהיב שמובנות לעמיתיהם נטולי בקרה רציונלית. שיהיה.
  2. 2 הקצאה – הליך בורר משאבים ומידתם לטובת קידום מטרה.
  3. 3 תשומות – אמצעים ממשיים או רעיוניים, שכינוסם מאפשר פעולה רצויה.
  4. 4 החצנה – ביטוי שחורג מתחומי הפרט.
  5. 5 רגישות – חשיפה לגירוי משפיע, לרוב שלילי מחלץ היערכות תגובתית מגוננת מתוצאות ההשפעה.
  6. 6 ספיחה – פעולה כונסת השפעה אלמנטים חיצוניים.
  7. 7 לגיטימציה – אישור של אחר.
  8. 8 ריסון – כפייה מצמצמת השפעה.
  9. 9 אמפתיית חבל – רחישת אהדה וצער לבעלי הרגישות.

פגוש פוגייש פגשתי – ריכוז

Share

פגוש פוגייש פגשתי – ביאוש הורי

משך הקריאה: 7 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מוקדש1 ל-נמנעים2 מקונפליקט3, מזמנים תקלה4, 5

אם בית הגידול לא הנחיל אינדוקטרינציית ערכים, במודע, ההשפעה הסביבתית תהיה גדולה יותר.
אם לא הונחלו ערכים ליברלים בבית – זהו, לא יקרה.

יש לי מכרה מרקע פוליטי ‘שמאל’ סוציאליסטי לא פרוגרסיבי מובחן. בקולוסטורם ינקה ת’קומוניזם. התשתית האינטלקטואלית שלה לא התאימה לרעיונות, כלומר, התוכן לא ממש עניין. ההשלכות כן; כשהפרקטיקה הסגפנית לא תאמה את רווחתה הרגשית ולא הכלכלית. אבל הסנטימנט הוטמע, קבוצת הייחוס מובהקת, ההתכנסות ההזדהותית מפעמת – אלה נטבעו, כנוגדי ימין.
להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי – ביאוש הורי

Share

למה לא נשים?

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הפרדה מגדרית

באותם כינוסים של מפגשים חברתיים עם תוכן (שלא לומר מצע אינטלקטואלי) הבחנתי שהנוכחות הנשית פחותה מזו הגברית, בין הדוברים מקומן נפקד אף יותר. במובהק.

בניו יורק 1992 היה הפורום הראשון שהשתתפתי בו.
עשרה זוגות.
רק הזכרים דברו. להמשיך לקרוא למה לא נשים?

Share

פגוש פוגייש פגשתי – אינטלקט פרובינציאלי

משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מוקדש1 לבעלי תפישות שמרניות2 שמצפים שאחרים יאמצו את תפישותיהם הנסמכות על סנטימנטים רווחים בקהילתם הרעיונית, כשלהם3, בחוסר הערכה 

מי שתפישת עולמם היא תוצר סנטימנט לא מבוקר, שהועלה לרמת רציונליות או  צורך,
הצידוק לו – ‘כך כולם בקהילה, זו הנורמה‘,
לכן זה ‘נכון’, צפוי ומתבקש להיות מאומץ על ידי אחר, ‘כי הרי כולם…, ולכן…’ להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי – אינטלקט פרובינציאלי

Share

פגוש פוגייש פגשתי – בעלי מצפנים חברתיים משובשים

משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פרובינציאליות, מונח טעון

מי שעל בסיס קבוע שואף לתוצרים חברתיים, משתמש באינסטרומנטים התנהגותיים ליירט אותם, על בסיס קבוע לא מקבל את התוצר המקווה ולא מכייל את המצפנים.

מוקדש1
למכוונים לתוצרים חברתיים2
מסויימים,
לא משיגים אותם ונותרים מתוסכלים3

מנסחים תוצר תואם את תפישת עולמם4
ומשליכים על אחר כאילו היא שלו5, שלי,
במחאה
6.

להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי – בעלי מצפנים חברתיים משובשים

Share

פגוש פוגייש פגשתי – אוספים, מצמצמים, מכנסים ומשליכים

משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מילא על אחר, עלי!

מוקדש1
לנחשפים לתוכן2, (שלי)
מפשטים את מורכבותו3
דוחסים למהות תואמת את הסנטימנטים שלהם4
ומשליכים על האחר, כאילו שלו5, שלי,
במחאה
6.

 

האם מוכר לך,
שאמירה שלך – שיצאה ממך,
התקבלה אצל אחר – נאספה,
צומצמה – באופן שאבדה את הקשר לכוונתך
התנסחה – באופן שמתכנס לערכי השומע/תם
והושלכה חזרה אלייך, כשיקוף לערכים שלך? להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי – אוספים, מצמצמים, מכנסים ומשליכים

Share

מה היה נגרע?

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

סיפוק המניעה

פגשתי בת כיתה.
דמות משמעותית שרחשתי, רוחש, אליה הערכה וחיבה רבים. טבעה בי תובנות סוציולוגיות, שמלוות אותי עד היום. לימדה אותי. באמצעותה* ניסחתי כמה פרדיגמות חברתיות – נושא שאני מוטה אליו, אני מקצה נתח ניכר ממשאביי המנטליים ההולכים, רצים וכלים, ושמלכתחילה לא היו מי יודע כמה, משובחים.


* למידה מצפרדע
זה לא שהצפרדע מלמדת.
זה שלומדים מניתוח קרביה.


אחרי קרוב ליובל שנות נתק נפגשנו. התשתיות האנושיות נותרו ללא שינוי, וכן הדינמיקה.

הילדה המוכשרת בכיתה הזכירה לי שהצעתי לה שנתנשק.
ושהיא סירבה.

לא זוכר את האירוע. למעשה כבר כמעט שאינני זוכר דבר. וכבר לא משתין ברצף. מטפטייף.
יתכן שהאירוע התרחש.
סביר שאירע אם היא העלתה אותו.
מהיכרותי אותה, אותי והפרטים שניפקה – אפילו וודאי.

ומה זה משנה אם זוכר או לא?

רק שואל – בדיעבד:

מה הרבותא שרוותה מסירובה?
את סיפוק השליטה? בהימנעות. שיכלה משהו אך הצליחה למנוע?

בדיעבד, ברטרו פרספקטיבה, בבחינת החוויה שלא נחוותה, הניסיון שלא נוסה,
לערכיה שלה, האינסטינקט המקומי זמני של אז, שמימש את הסנטימנט שנמנע ומנע,
האם
שירת את תפישת ערכיה שלה? בהסתכלות עכשווית?

אני מצר.
היא – ניתן רק לשער.

Share

גורו? אני?

משך הקריאה: 12 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

לא גורו, קנגורו

פרולוג; פעם היתה עגלה וזו ההתחלה

אני יש לי רק שאיילה
שאלתי בווטסאפ את דניאל קרן, מבחינתי – דני, קרץ.
הכרנו בצבא, מודיעין, סיני, ליד התעלה, עידן סיסרא. המילה ‘חבש’ לא מתאימה לכיפה ירוקה בגודל קוורטר שהונחה נידפת על פדחתו; מבריק. מולטי דיסציפלינרי, בתלת ממד וב- 360°. אם אעיד עליו, ואולי בעצם עלי – נבון ממני. בעוד הכיפה התאיידה, העיסוק בסְפָר המיסטי התמצקה.
הוא מעיד על עצמו ש’איני מחדש דבר’; עושה שימוש ברעיונות של אחרים. זו אמירה יפה, בעיניי, מודעת להיות התלות בחיצון היא סוג של חולשה, והיופי הוא ההודאה בה. עם זאת, העוצמה של רוחב ידע, עומק, והכנסתו בהקשרים רלוונטיים. אהבתי. עם זאת, כ–ירון לונדון, מושא הערצתי – מי שהייתי רוצה להיות, וגם מג’יק ג’ונסון, אם הייתי גדול – שכשהוא מצטנע, בעצם הוא מתייהר – אני מייחס לו חידוש באיסוף של אלמנטים אקלקטיים, אקסטרימיים ומגוונים גם אם ידועים ומוכרים.
למתלונני שפתי המעיקה – החידוש שדני מדגמן הוא עיסוק ברמות־על בדיסציפלינות מגוונות לא קשורות אחת לשניה. כבוד!

על השאלות שלך אני עונה על בירה” ענה.

להמשיך לקרוא גורו? אני?

Share

כמה שמעת “אבל אמרת / הבטחת”

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הרבה, מעט?

האם וכמה – הרבה / מעט – שמעת “אבל אמא/אבא, הבטחת!”?

האם ניתן להניח שהורים משערים שמספר הפעמים ששמעו פחוּת ממה שילדיהם יעידו?

האם בסביבה שנשאלה השאלה תדיר, התפתחה תרבות פיצוי?

האם תרבות פיצוי הובילה ליימון משא ומתן ילדים–הורים?

האם המשא ומתן מול ההורים מעשיר את מיומנות ילדיהם במשא ומתן עם סביבתם?

האם המשא ומתן פוגע בסמכות ההורית?

 


שאיילת דיקמן

Share

חיים ולדר

משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

נרמול דה־פרגמנטי

מהמעט שקראתי, שלושה סיפורים, כתיבתו של חיים מרשימה (אותי), מאד. כותב להמשיך לקרוא חיים ולדר

Share
Share