הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – לא אוהבים שלטון

משך קריאה כ־ <1 דקות

ודיאטה;

הסכמה להגביל חופש,
מכורח – האלטרנטיבות גרועות יותר,
כדי להמעיט ולעכב ישום גחמות ויצרים
שמדרדרים ומעצימים נזקי חיים ובריאות,
בלתי נמנעים,
באין, או בשלטון ודיאטה בולימיים.

שאיפה:
בקרת סבירות שלטון ודיאטה,
כמשרתי רווחת הפרט,
לא שלטון ותיאבון מזונו.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

 

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יחוס ערך לאתניות

משך קריאה כ־ 1 דקות

עיסוק ערכי בהשתייכות אתנית

⬇️ מתוך שאיפה לספיחת כבוד, הבנה, חמלה, הגנה מהגחכה,
⬆️ או (כאילו) מתחושת עליונות אישית, או מהנחתת אחר, מעצם השתייכות מולדת לקבלת או מניעת זכויות,

מעידה אותנטית
על תחושת ערך אישית נחותה,
זקוקה ליניקת ערך חיצוני שרירותי
לשם חֲמיסת הטבה פרקטית.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קונסרבטיביות > שמרנות > ימין

משך קריאה כ־ <1 דקות

הטיה ערכית והתנהלותית למימוש תמהיל סנטימנטים
🛐 אמוניים,
🏛️ לאומניים,
👰 משמרי התכנסות הזדהותית,
כמיהה ל –
💂‍♂️ היררכיה,
👮 סמכותנות,
🧝‍♀️ החלת צביון על מרחב ציבורי,
⛪️ קהילתנות,
📜רהב מלל, סמל וטקס.
נטייה ל –
🔨פשטנות רציונלית
🧙ולמורכבות מיסטית,

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

מודל עוגת חתונה

משך קריאה כ־ 2 דקות

התכנסות להזדהות השתייכותית

מעגלי הזדהות עם שיוך הזדהותי.

ההתייחסות לעמיתים אנונימיים, התייחסות אליהם מעצם השתייכותם לקבוצת ההזדהות.

המודל מנטרל מכרים

 • מקבוצת ההזדהות:
  להם יתכן יחוס שולל בשל ממשקים אחרים,
 • שייכים לקבוצה אחרת:
  אליהם יש סנטימנט חיובי בשל התממשקות אחרת.

עוגת חתונה

 • קהילה,
 • אתני,
 • מדינה,
 • דת,
 • גזע,
 • מגדר.

משמעות ההזדהות

אמפתיה מקדמית, העדפה, תחושת ערך גבוהה לעמיתים אנונימיים מעצם השיתוף בהשתייכותם, על פני מי שלא שייך לקבוצת ההזדהות.

רתיעה כלפי מי שנמצא בקבוצת הזדהות שונה.

הסתייגויות

ההיררכיה לפי גודל פרטים יחסי.

בין פרטים עומק ההזדהות לקבוצה יכול להשתנות, וכן רמת העוינות לקבוצה מאובחנת אחרת.

הקצאת האנרגיה לתחזוק הזדהות או עוינות שונה בין פרטים מסוימים לקבוצות מסוימות.

עם זאת, תפישה היררכית לפי סממני הזדהות משותפת לרוב האנשים, ומהווה מאפיין אישיותי יצב על ציר חיים – כלומר איכות אישיות נשארת של הקצאת ערך לאנשים לפי השתייכות הזדהותית של המפרט המזדהה.

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קדושה

משך קריאה כ־ 1 דקות

יחוס לאובייקט רעיוני או גשמי ערך עליון מוחלט;
🛐 שלילת בקרה, ערעור, על אובייקט מקודש.

מהווה יסוד אלוהי דתי, אמוני, לאומני.

יש המייחסים לחיים או למדינה קדושה.

חתירה לרציונליות שוללת קדושה;
📏 מקצה ערך לכל אובייקט
🔬 בחינה מתמדת
♻️ ערך משתנה
⚖️ יחסית לערכים אחרים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

זהותי

משך קריאה כ־ 3 דקות

יהדותי

א) האם אתה מגדיר את עצמך כיהודי?
ב) מה המשמעות של זה בעינך? האם למונח יהדות יש משמעות מעבר לדת?

 

 

זהות (הגדרה זמנית): מערכת תפישות מאופיינות שמבדיל סובייקט אחד מאחר.
בהקשר קולקטיבי, המשותף לקהילה מובחנת.

זהות, כמו מוסר הם לרפוסי דעת וחלושי אופי;
נצרכים לסביבתם הקהילתית כמגן ביטחון להתנהלות במרחב. להמשיך לקרוא זהותי

Share

ביביזם

משך קריאה כ־ <1 דקות

המון תודעה דמוקרטית נמוכה, אמוני לאומני, עם תחושת מודרות,
מעדיף ניתוץ שלטון חוק והפקדתו בידי שליט,
על מערך שלטוני שלא יכול להיות מושלם.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

ובתמצית עברית: ביביזם.

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הזדהות עם חלש/ חזק

משך קריאה כ־ 1 דקות

לרוב, הזדהות חזק עם חלש יחסית לו:
⬅️ ‘לו אני במקום’ – השלכה מצבית של מצוקה על המזדהה,
⬅️ ‘אני חזק נדיב’ – הגרת נדיבות חזק ביתרון
על מי שבנחיתות מצבית יחסית לו,
לטובת ספיחת סיפוק רגשי.

התכנסות הזדהותית עם עמיתים לבעלי יתרון יחסי
– הערצת דמות, התארגנות, חזקה –
החצנת נחיתות,
שאיפה להעצמה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אסתטיקה

משך קריאה כ־ 1 דקות

יחוס לרעיון או לחיווי ראייה, שמע,
שאינו צורך קיומי או יישום מקדם,
ערך חיובי
בשל התאמתו לערכים חיוביים
שהוטמעו מקדמית.

בשל ריחוקו משרידה ומפרקטיקה מקדמת,
עיסוק באסתטיקה מחווה על שפע ורווחה מנטלית,
ועל יכולת הקצאת תשומות אינטלקט.

זהו רובד התפתחותי מעל רגש פיזיולוגי.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ניכוס תרבותי

משך קריאה כ־ <1 דקות

האשמה, התייחסות נגטיבית,
של לאומן, מתכנס הזדהותית לקהילתו,
שחש נפגע מכך
שאחרים משתמשים במושא הזדהותו הרעיוני,
כאילו הוא שלהם.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תרבות

משך קריאה כ־ <1 דקות

מכלול פעילות אנושית.

בשימוש רווח:
סטנדרטים של אסתטיקה
בתחומי התנהגות ואמנות,
שמאפיינים קהילות מובחנות.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נראטיב, סיפֶּר

משך קריאה כ־ 1 דקות

תמלול, בִּדְיון, מאורעות עבר
במטרה לספוח ערך אישי או קולקטיבי,
בעת השימוש בו.

‘חזון’ זה קדימה?
אז נרטיב זה לאחור.
אם נרטיב היה ‘מציאות’ עבר – היה היסטוריה.

יצור נרטיבים – מניפולציה רגשית, במטרה להניע לפעולה ולהניב רווח.
צריכתם – תמימות מגוייסים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היסטוריה

משך קריאה כ־ <1 דקות

רצף מאורעות מתועדים
עם הֶקְשֶר משותף
על ציר זמן.

התייחסות לאירועים,
הסברים להתפתחותם,
הינם פרשנויות,
תוצרי הבנה, הטיות, ערכי המתייחסים (- נרטיבים).

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קונסטרוקט רעיוני

משך קריאה כ־ <1 דקות

יצירת רעיונות מורכבים –
כ-דתות, אידאות, תפישות עולם, תיאוריות –
על סמך הנחה מקדמית (לפחות אחת)
בלתי מוכחת,
שאינה עומדת במבחן הפרכה.

בניית, אימוץ ותחזוק
קונסטרוקטים רעיוניים,
התנגדות לנסיונות ערעורם,
מעידים על אמוניות בעליהם.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הטלת ספק

משך קריאה כ־ <1 דקות

בחינת רעיונות, חיוויים, הסברים,
מתומללים –
האם ובאיזו מידה
עומדים במבנה היררכי לוגי, ישום, חיזוי,
ניתנים להפרכה.

הנטייה ומיומנות הערעור מהווים בסיס לחתירה לרציונליות,
הכרחית ולא מספיקה,
לניתוץ פרדיגמות מקדמיות שהתמצקו.

היעדרה, מאפיין נטייה לאֱֱמוניות.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

 

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קלישאה

משך קריאה כ־ <1 דקות

תיוג שיפוטי, ערכי שלילי,
על אמירה לא בלתי נכונה,
המותחת מהות מקובלת
אל מחוץ לגבולותיה,
כופה על האמירה משמעות חדשה –
קרובה דיה למקור,
ועם זאת, רחוקה מספיק כדי לפחת את משמעות מקור האמירה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מיסטיקה מָגְיָה

משך קריאה כ־ 1 דקות

מיסטיקה

ייחוס ממשות והקשרים למאורעות נסתרים מהחושים ומהמדע.

מָגְיָה

הסבת נזק או תועלת לא תואמים התכנות רציונלית וחוקי טבע.

מאמינים מייחסים השפעה על המציאות לכוונתם
באמצעות –
🤟 מחשבה, אמירה, פעולה, תפילה, טקס, נדר,
🤟 שימוש בכלים מסמלים, מעבר לפונקציונליות שלהם.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – לאומנות

משך קריאה כ־ 1 דקות

מוכנות פרטים
להקצות תשומות רגשיות ומשאבים ריאליים
לספיחת ערך רגשי
מהתכנסות הזדהותית
של רוב אנונימי
שואפי השתייכות לקולקטיב מובחן, צביוני, היררכי, סמכותני, עם אתוס הנהגה,
מעודד שיוך רגשי של פרטיו,
כ-

עם, מדינה, לאום, שבט, קהילה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

לאומנות

משך קריאה כ־ <1 דקות

לאומנות – נכונות להקצאת תשומות רגשיות ומשאבים ריאליים
לספוח ערך מהתכנסות הזדהותית להשתייכות ללאום.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

 

Share

פופוליזם נסוג? ימין שמאל מתנקז לאמצע?

משך קריאה כ־ 10 דקות

לא

הארץ, סוף שבוע הקצה
הפופוליזם הולך ונסוג. ברוכים הבאים לעידן ההתכנסות

יולי תמיר, פורסם ב-11.08.21

אשליה ושמה מרכז “חדש”

מורן קמינר


בקריאת המאמר של פרופ’ יולי תמיר צפים (לי) שתיים וחצי בעיות: להמשיך לקרוא פופוליזם נסוג? ימין שמאל מתנקז לאמצע?

Share
Share
%d בלוגרים אהבו את זה: