הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

מושגים | אחיזות תודעתיות

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות

מבוא

המלצות

  1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר, כלומר הנכתב.
  2. לא לקרוא; אני מכיר הן ת’טקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא לבריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך, הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה המועדפת – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מודע לכך שקריאת טקסט שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן משוחות בגויז רותייח מתובלות בשברי זכוכית. ותבניתן. אישית לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן ממליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.

יומרתי #1

להמשיך לקרוא הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

Share

מלחמת חג תוגת תורה – מתפכחי ימין?

אין חיה כזו

ראית מצביעי ימין מתפכחים?
פגשת תומכי קואליציה ש’עכשיו מבינים’?
ומצד שני, כאלה בטוחים, שאם רק תינתן להם עוד פסקה אחת של קשב יצליחו להסביר, להוכיח, לשכנע ולהמיר ביביסט?

אני לא.
להבנתי זה לא עובד כך.

להמשיך לקרוא מלחמת חג תוגת תורה – מתפכחי ימין?

Share

מלחמת חג תוגת תורה – שֶבֶר, כשלים ובושות

ביזה 2.0

טבח חג תוגת תורה חשף את ישראל, מעצמה גרעינית שנקרעה, קרסה, נחטפה וכרעה, מדממת דם הרוגים ופצועים, חטופים, מכנופיות אמוניות לאומניות שהקיזו דם, וכאלה שמצצו דמים.
מבושינו נחשפו. להמשיך לקרוא מלחמת חג תוגת תורה – שֶבֶר, כשלים ובושות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סיבות, חקר – אטיולוגיה

אטיולוגיה אי-רציונלית

כהנחה רציונלית, לכל תופעה עם תוצאה נתפשת יש מערך סיבות מקדמיות.
חקירתן – אטיולוגיה.

אירציונליותאמונה, מיסטיקה, מיתוסים, נרטיבים, רותמים אטיולוגיה ליצירת הסברים לתופעות – ריבוי שפות, מגדל בבל, תגובת האל – כ’הוכחה’ לקיום ומיצוק אמונה.
לא כהסבר לתופעה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אין

לא

שלילת קיום.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תועלת

פעולה מקדמת רווח

זיהוי בפעולה צורכת משאבים כמוסיפה ערך לתהליך, שבאמצעותו ניתן לקדם רווח רעיוני, ממשי, כלכלי, אנרגטי, מקדמי מטרה.

תועלת אינה יעד שלעצמה, אלא, אמצעי לקידום מטרה מקדמית.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יעילות

לא יעד, שאיפה; חתירה לשיפור מתמיד

ביטוי
להקצאת צבר משאבים ממשיים, רעיוניים, כלכליים, אנרגטיים,
פחותים, מינימליים,
על ציר זמן,
להשגת מטרה,
בהשוואה יחסית
לצבר משאבים שונה, מניב תוצר חלופי בתנאים דומים.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כוחות, מפגשים יזומים

אופטימיזציה

שאיפת יוזמי מפגשי כוחות:
תיעול אנרגטי יעיל – מספק אך לא מיותר ובזבזני – למימוש אופטימלי של כוונותיהם.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כוח

תוצר השפעה ממשית או רעיונית של מפגש.

פיזיקלית

חום או תנועה, ניתנים למדידה.

התנהגותית

כפייה או מניעה.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סטריאוטיפ

דעה קדומה, דדוקציה

מקור
[הליך דדוקטיבי, מכלל לפרט]
תיוג מכליל מאפייני קהילה מובחנת על פרטיה.

שימוש רווח
תיוג שלילי של החלת מאפיין קהילתי מפחת על פרטיה, בהסקה מקדמית גורפת, ללא אישוש מתקף.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טקס, תנאי | רוטינה

תנאי – הסמלה

פעולה חזרתית מובנית מהווה טקס אם כוללת רכיב הסמלה:
מרכיב שרירותי מוטמע, כאינסטרומנט תודעתי, מתווך בין רעיון או אירוע משמעותי לבין נושא הטקס.

בהינתן טריגר מובהק להתנעת פעולות חזרתיות ללא אינסטרומנט סמלי – לא ‘טקס’, רוטינה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טקס | רציונליות

רציונל יוצר אי־רציונליות ממשית

מטרת יצירה ותחזוק טקסיםפעולה רציונלית למימוש מניפולציות אי־רציונלית להפקת טובין רעיוני עם משמעויות ריאליות.

חתירה לרציונליות, למהויות ממשיות, נרתעת מטקסים כהבניות חברתיות וכמניפולציות תודעתיות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נתין(ות)

אזרח(ות)

מי שריבון מכיר בו כנתון למרותו ולאחריותו.

נתינים מסכימים בחדווה פטריוטית (– עצמונית), באדישות או בכפייה,
לתפישת אזרחותם,
המפקיעה מעצמם היבטי חירות והכרעה בסוגיות פרטחברהריבון,
והפקדתם בידי ריבון
שיספק להם ערכים נעלים יותר כביטחון, סדר חברתי ומשאבים קהילתיים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

 לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ריבון

שלטון

סמכות אנושית מעל נתיניה – צבר פרטים מובחן של מסכימים, אדישים, ואנוסים
מכריעה על מכלול היבטי חייהם
בפרוטוקול מנוסח על ידו,
שבתמורה להפקעת היבטים של חירויות פרט
הסמכות תספק שירותי תשתית ותאכוף סדר חברתי
באמצעות נתינים אחרים הסרים למרותה.

גאוגרפיה אדישה לריבונות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

 לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – גורל

סדר התרחשויות שנקבע טרם קרותן

יעד מיסטי, מיוחס על ידי בעלי תודעה אמונית לרצון של כוח עליון מארגן, באמצעות סדר ארועי מציאות מקדימים ובלתי נמנעים.

תפישתגורל‘ שמוחל על ידי כוח עליון מהווה תשתית אמוניות דתית ולאומנות מדינית.

במניפולציות תודעתיות, דתות מטיפות למאמינים במצוקה פרוטוקול הנחיות, שמבטיח להיטיב איתם מול אימת גורל עלום. מערך טקסים, קמעות, זבחים קורבנות, לחשים, נדרים, תפילות, צומות, תעניות ואיסורים אמור לרצות כוחות עליונים עלומים, המזמנים עליהם, לאמונתם, אירועים ‘גורל’יים.

רציונליות שוללת כוחות עליונים, סדר ידוע מוכתב, אינה מכירה בהתכנות מושג ‘גורל’, בזה למיישמי פרקטיקות מיסטיות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

פוליטיקה – בסיס

הערות מוספות

מקור הטיות פרטים לתפישות פוליטיות.

נכתב כהתייחסות לטקסט של ד”ר יצחק בנימיני, בסוף הפוסט.

בתמצית

אין דבר כזה ‘דעה’ פוליטית.
ישנן עמדות פוליטיות.
עמדה פוליטי מתנסחת לאור צבר סנטימנטים מוטמעים מקדמית איתם פרסונה ניגשת למצב.
בהנחיית סנטימנטים אלה, פרסונה בוררת רציונלית את הכלים להתייחסות ולקידום המצב לטובתה הנתפשת.

ישנן שתי תפישות בסוגיות פרט–חברה–ריבון. ימין ושמאל.
פרסונות נוטות לתפישות אלה על פי צבר הסנטימנטים המקדמי שלהן.
אין תנועה בין התפישות, ומעט בתוכן.

יש חתירה של פרסונות לרווחתן וחירותן האישית.
לכן רוב האנשים שמרנים, והאנושות מתקדמת, משילה סממני ציביון ושרירות.

מושגי מפתח; תשתית

להמשיך לקרוא פוליטיקה – בסיס

Share

הבחנה; שמרנות | קידמה

בין קונסרבטיביות לפרוגרסיה

קהילה | פרט

מימוש סנטימנט | חתירה לרציונליות

כמיהה לקונסטרוקטים מיסטיים רומנטים | ערעור תקפות פרדיגמות

כוח־על, ציווי–ציות | בקרת אנוש
אלוהים, מדינה | סבירות, השכלה

מיצוק קהילה, שלטון נערץ | ביזור פרטים, ניהול

החלה ושימור סמכות היררכית וציביון מגזרי מקדמי | פירוק שרירותיות לקידום חופש וזכויות הפרט אוניברסלית.

Share

דמוקרטיה: כבוד לדעה אחרת

אז זהו שלא

סנטימנט

יש הגורסים, נניח כמו מיכה גודמן, שעמדה פוליטית נגזרת מסנטימנט מהודהד ברשתות חברתיות.

אני חולק על כך.
מקור סנטימנט(ים) מוטמע בבית גידול.

להמשיך לקרוא דמוקרטיה: כבוד לדעה אחרת

Share

אני יהודי?Am I Jew

תרבותית לא זהותית Culturally

Judaism as a culture

The cultural “peculiarity” of Jews. The decrees of power can take away everything I have and my possessions. If I manage to survive, it is because my knowledge, my education and my skills cannot be taken away from me. That is why, for generations, Jewish parents have sacrificed their standard of living to pass on education and knowledge to their children as a survival of the fittest for a survival, and especially as a cultural characteristic.

להמשיך לקרוא אני יהודי?Am I Jew

Share

גאונות נתניהו

מסר מתואם לקהל מובחן

התפעלות מהרטוריקה של נתניהו מתעלמת הן מתוכן דבריו והן מקהל היעד, אמוני לאומני, משמר התכנסות הזדהותית. ‘נראה אותו’, משווק תכנים אחרים, או אפילו את אלה לחותרי רציונליות חופש הפרט שוויון ושלום.

דפנה ליאל וקוה שפרן נפקו הֶסְכֶּת מעולה על ‘הנוסחה הסודית של הופעות נתניהו’.

בפודקאסט הסכת מפורטים הטכניקות, האינסטרומנטים והשטיקים של האוראטור ראש הממשלה לשעבר, שלושה כתבי אישום בהווה. להמשיך לקרוא גאונות נתניהו

Share
Share