הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

מושגים | אחיזות תודעתיות

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות

מבוא

המלצות

 1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר, כלומר הנכתב.
 2. לא לקרוא; אני מכיר הן ת’טקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא לבריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך, הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה המועדפת – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מודע לכך שקריאת טקסט שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן משוחות בגויז רותייח מתובלות בשברי זכוכית. ותבניתן. אישית לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן ממליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.

יומרתי #1

להמשיך לקרוא הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

Share

מהות רציונליות

הקודקס החסר* לחתירה לרציונליות

עצתי לך

 1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר כלומר הנכתב.
 2. לא לקרוא; אני מכיר את הטקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא עם בריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך, הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה המועדפת – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מודע לכך שקריאת טקסט שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן משוחות בגויז רותייח מתובלות בשברי זכוכית. ותבניתן.
אני לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן, ממליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.


מעבר ל- ### – טיוטה, מחסן של מושגים לאחיזה.

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

להמשיך לקרוא מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה, רציונליזיציה

ייחוס סבירות

בדומה לאמונה, שאיפת חווה טראומה, במודע או שלא, לייחס סבירות להתנהגותרציונליזציה.

ערעור רציונלי על היבטי התנהגות לא סבירה שמודגמת בהסבר או בפועל, עלולה להיתפש כאיום שמתממשק עם הטראומה ולחלץ תגובות השרדותיות של אי-אמון ותוקפנות כלפי המערער.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קנאה שלילית

  רצון מניעה

  מוכנות לכנוס משאבים רעיוניים וממשיים למנוע מפרט אחר את מימוש השימוש או את ערך הטובין של מושא הקנאה.

  שאיפה מונעת זו היא תוצר מבנה אישיותי של המקנא ויחסו המקדמי למושא הקנאה.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קנאה חיובית

  השראה, סובלימציה

  הבנת פרט שבחזקת מושא קנאתו יש טובין נשאף, שבכינוס משאבים מסויימים ובהתנהלות נכונה יתכן שגם הקנאי יפיק ממנה ערך.

  פעולות מונעות מקנאה, שמקטינות את הפער בין הנשאף לקיים הן תוצר של עיבוד סובלימטיבי מוטמע במבנה אישיות של פרטאו שלא.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  לך יותר קשה

  אתמול, אחרי תיעוד יוגה בכנסת ואתנחתא בקפה יהושע, נסענו לטקס ‘קבלת החלוק’ של מסיימי הלימודים האקדמיים ברפואה.

  אנחנו לא מחובבי הטקסים כייצוגי מציאות. עם זאת היו בטקס כמה אלמנטים שלחצו לי אפקטיבית על בלוטות הרגש החלודות. להמשיך לקרוא לך יותר קשה

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נשלט בהסכמה

   חירות תמורת ערך

  בבחירה להיות נשלט, באין כפייה, הסכמה להיות נשלט נעשית לקידום ערכים אחרים, חשובים יותר, כביטחון או כרווחה; אזרחות במדינה.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פטרונות: פעולה | יחסים

  חד | רב פעמית

  מעשה פטרוניפעולה יחידה.

  לרוב, מערכת יחסים מתאפיינת בא-סימטריות של פעולות פטרוניות של צד אחד מול צד שני.

  במשחקי תפקידים אישיות נוטה לתפקיד אופייני מול אחרים.
  לרוב, ולא בהכרח, אותה התנהלות תפקודית תודגם גם מול אחרים.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פטרונות, תגמול

  הדדיות

  מנפק הטובין רווה תחושת ערך אישי חיובית ולעיתים ערך ריאלי עקיף.

  מקבל הטובין מבטא הכרת תודה
  ♠ כתגובה אנושית,
  ♣ כדי להמשיך לספוח טובין.

  בהליך רציונליזציה המקבל מייחס ערך לתגמול הרעיוני לפטרון כדי להימנע מתחושה של הפחתת ערך.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פטרונות

  תרומה מתנשאת לנתמך

  מערכת יחסים בה צד אחד נתפש כמעביר טובין, לרוב בעל ערך ממשי, למי שמחזיר ערך לרוב רעיוני, כשמשפיע הטובין הממשי נתפש כמיטיב ועליון, שכן רצונו מתבטא, על מוטב נחות ממנו בעמדת חירות פחותה – אסירות תודה.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – בחירת סדר חברתי

  לא בחירה

  פרטים לא בחרו בסדר חברתי. הם נולדו להיותו, הוטמע בהם כמערכת הפעלה, ומסכימים לו
  ♠ בחוסר מודעות,
  ♣ באדישות,
  ♥ בקידוש – אמוניות / לאומנות,
  ♦ כהכרח אינסטרומנטלי שיש לעדכנו בהבנה שלא יכול להיות נטול חסונות – רציונליות.


    

    

   #רצי1נל

   קודקס מהות רציונליות

   הלקסיקון לחתירה לרציונליות

   Share

   הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סדר

   זיהוי היררכיה

   צבר של לפחות שלושה רכיבים שנתפשים באופן שתודעה זרה יכולה לזהות ביחסים ביניהם היררכיה.


     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    הלקסיקון לחתירה לרציונליות

    Share

    הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אני

    סובייקט

    מכלול אורגני מכיל תודעה שמסוגל, לתקשר עצמונית את המילה ‘אני’.


     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    הלקסיקון לחתירה לרציונליות

    Share

    הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שיטה

    מתודה

    הליך אחוד של סדר פעולות מובחן, מופעל באופן יזום, במטרה להשיג תוצאה שאליה מכוונים טרום הפעולה.


     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

    Share

    הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – [לא] בא לי

    התייחסות לרצון ללא הסבר

    ביטוי ילדותי, חמוד, מגניב, מבטא שלילה או רצון למימוש יצרי, נמנע מהסבר רציונלי לדחייה או להעדפה.


     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

    Share

    הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דחיית סיפוקים

    מניעת סיפוק רצונות עצמונית

    מימוש רצונות מספק יצרים, הנאה.

    פרטים נבדלים ביכולת לנהל מימוש תשוקות, בעיקר בהיבטים פיזיולוגיים, לדחותם בזמן או בכלל, אם בשל ראיית טובתם או בשל תגובתיות לסמכות.

    היבטי מימוש רצון שנתפשים כבעיה בדחיית סיפוקים מתוייגים כלקויות ב

    🌖 ‘שיקול דעת’
    🌗 ‘התמכרות
    🌘 ‘נורמליות’
    🌑 ‘פשע’.


     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

    Share

    הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סיבות, חקר – אטיולוגיה

    אטיולוגיה אי-רציונלית

    כהנחה רציונלית, לכל תופעה עם תוצאה נתפשת יש מערך סיבות מקדמיות.
    חקירתן – אטיולוגיה.

    אירציונליותאמונה, מיסטיקה, מיתוסים, נרטיבים, רותמים אטיולוגיה ליצירת הסברים לתופעות – ריבוי שפות, מגדל בבל, תגובת האל – כ’הוכחה’ לקיום ומיצוק אמונה.
    לא כהסבר לתופעה.


     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

    Share

    הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצרים ניהול

    מדרג תשוקות וסתירה

    מימוש יצרים, צבר תשוקות – הוא מקור הנאה,
    אינו דחף השרדותי בלתי נשלט.

    מדרג הנאות – טביעת אצבע תודעתית.

    תודעות מבקרות את משמעות היישום, הקצאת התשומות, עלות והפסד אלטרנטיבי למימוש תשוקות, כדי להניב הנאה מצרפית מיטבית,
    בהטיות וברמות מודעות ויעילות שונות.


     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

    Share

    הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר, מימוש

    מימוש רצונות כתנאי לאושר

    ככל שהרצונות והייצרים הממומשים גבוהים יותר במדרג האישי, כן השמחה שמסבים עוצמתית יותר.

    ולהיפך –
    מניעת וריסון רצונות מעוררים תסכול מתון עד זעם בלתי נשלט התנהגותית.


     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

    Share

    הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר, רציונליות

    סיוע הקצאה וניהול

    רציונל אינו סותר יצר.

    שימוש ברציונל:

    1. סיוע
     למימוש תשוקות; כינוס משאבים, יצירת דרכי פעולה, בקרת ביצוע למיקסום כוונה.
    2. ניהול
     מדרג תשוקות למיטוב סיפוק מצרפי, מניעת מימוש סותר – בחיי חברה, חוקים מגבילים ומשאבים מוגבלים יש מצבים בהם מימוש תשוקות ימנעו אחרות, חשובות יותר.

     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

    Share
    Share