הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תגובה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ריאקציה, פעולה אחרי גירוי

פעולה רעיונית או ממשית
תתכן אינסטינקטיבית בלתי רצונית, או לאחר עיבוד ובקרה רציונלית, פנימית באורגניזם או פיזית חיצונית –
לאחר חשיפה לגירוי רעיוני, חושי או פיזיקלי כימי, ביולוגי או מכני.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

משך הקריאה: 95 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מושגים | אחיזות תודעתיות

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות

מבוא

המלצות

 1. לרפרף עד תחתית הפוסט כדי לחזות ביומרה, במה המדובר, כלומר הנכתב.
 2. לא לקרוא; אני מכיר הן ת’טקסט והן ת’כותב – לא ייצא לך דבר טוב ממנו, לא יוסיף להשכלתך ולא לבריאותך.

אזהרה

לו אני במקומך, הייתי מבכר צפייה בפורנו מספק בקטגוריה החביבה עליך – מה, מהי באמת? – על קריאת טקסט זה.
אני מבין שקריאת טקסטים שלי מהווה תענוג מפוקפק בואך ביזאר; התמודדות עם זרימת פוסט זה משולה לשתיית, גריסת, לעיסת ובליעת תבנית ביצים לא מבושלות על קליפתן. ותבניתן. אישית לא הייתי שובר ראש בפיצ’פוץ’ התוכן שלהלן וזאת מחמת חשש לרעֶלֶת תודעתית.

אם למרות זאת החלטת להסתכן ולקרוא, אמליץ
♠ לקרוא ממסך מחשב,
♣ מושג אחד ולנוח.

יומרתי #1

להמשיך לקרוא הלקסיקון החסר* לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קנאה כתיוג שגוי

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ביטוי רצון כקנאה

כדי ל’קנא‘ יש להיות בעלי תודעה מעל סף התפתחות מסוים.

ללא תודעה מפותחת – תינוקות, חיות – לא ניתן לקנא;
מושאי ‘קנאה’ מהווים נשאים מפתים לאורגניזמים שקולטים טובין רצוי בחושיהם,
ומחצינים תסכול שהטובין לא ברשותם.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קנאה, רציונליזציה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

גיוס בקרה תומכת

בדומה לסנטימנט, קנאה מונחת מעל רובד רגשי,
מגייסת מה’מקנאתשומות בקרה רציונליות:
♠ הצדקה: תמלול סיבותיה,
יישום ההחלה: תוצרי התנהגות הקנאה,
♥ סובלימציה ערכית: דחיית התיוג השלילי של הקנאה בהמרתה לתיוגים אחרים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מודעות לקנאה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תלוי בנקודת מבט

ניתן לצפות שהתנהגות שלילית כלפי פרט אחר תתויג כ’קנאה‘ על ידי מושא הקנאה או אחרים. יתכן שהתיוג ידחה על ידי ה’מקנא’ בשל ההשלכה לתפישת ערך עצמית וההפחתה שתגרם בשימוש בתיוג, שמעיד על חוסר נדיבות וחוסן רגשי של ה’מקנא’ – תכונות שפרטים מעדיפים לא לייחס לעצמם.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עצימות קנאה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

טובין, עוינות, איום, אישיות

עצימות הקנאה תלויה בייחוס חשיבות ל –
♠ מיקום הטובין – מושא הקנאה – בהיררכיית הסנטימנטים,
♣ עוינות מקדמית לבעל הטובין,
תחושת איום תפישת ערך עצמית,
מבנה אישיותי.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קנאה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

טובין של אחר כאיום על ערך עצמי

התייחסות שלילית של פרט לפרט אחר כבעל של טובין עם ערך חיובי נתפש, שהמקנא לא רוצה שיהיו ברשותו של מושא קנאתו;
בעלות הטובין של אחר נתפשת אצל המקנא כמעצימה את האחר באופן מאיים על תפישת הערך העצמי (של המקנא) ומבטא חשש שגם סביבתו תפחית לו ערך בשל כך.

 

תודה למ. צ.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הזדהות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

קידום הידמות

תחושה חיובית מודעת של הידמות להיבט מסוים של מצב אנושיהתנהגות פרט או רעיון.

מושא ההזדהות נתמך בסנטימנטים מוטמעים או בהתכנסות חברתית.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סנטימנט, מדרג חשיבות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מידת קרבה לשרידה

כמות המשאבים המופנים למימוש סנטימנט – כהטייה שאינה השרדות – תלויה במידת הקרבה לשרידה קיומית שמבנה אישיותי מייחס לסנטימנט.

חתירה לרציונליות מכירה בחשיבות מימוש סנטימנט להיבטי סיפוק ואושר, לא כהשרדות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נשלט בהסכמה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

 חירות תמורת ערך

בבחירה להיות נשלט, באין כפייה, הסכמה להיות נשלט נעשית לקידום ערכים אחרים, חשובים יותר, כביטחון או כרווחה; אזרחות במדינה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הליך

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פעולה ביורוקרטית או משפטית

פעולה  או שלב בהתנהלות ביורוקרטית או משפטית, חלק מתהליך.

הליך הוצאה לפועל, הליך בחירות.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  נזק הביביזם

  משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  תנועת המרכז ימינה

  הנזק של עידן נתניהו לחברה הישראלית אינו (רק) ביצירת ‘ביביזם’.

  תופעת הביביזם היא שילוב עכשווי, מקומי־ישראלי, של המון תודעה דמוקרטית נמוכה, חש מודר, קורבני ונחות, כמֶה למנהיג פופוליסט שיהווה לו דמות הזדהות, עם נתניהו כמושא הזדהות, ככלי מאפשר את ההתכנסות ההזדהותית, מלבה ומעצים.
  להמשיך לקרוא נזק הביביזם

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עצמאות

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  אי־תלות

  מצב בו קיומו והתנהלותו של אובייקט אינם תלויים באובייקט אחר.
  היכולת לחיות חיים ללא תלות באחרים.

  לא תתכן עצמאות מוחלטת אלא יחסית נתפשת.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נשלט

  משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  נתינוּת לכפיית אחר

  תיוג מצב פגיעה בחירות; מהותממשית, רעיונית, אנושית או לא – נתונה ליכולת של מהות אחרת לכפות עליה פעולה או מצב בניגוד לרצונה.

  הנשלטות חלה בשל איום מימוש כוח היררכיה פיזיקלית, סמכות אנושית, או בהסכמת הנשלט.


  בקרת BARD

  מושג התיוג המתאים ביותר למצב שאתה מתאר הוא שליטה. שליטה היא היכולת להפעיל כוח או השפעה על מישהו או משהו אחר. זה יכול להיות מושג פיזי או מושג רעיוני.
  במקרה של המצב שאתה מתאר, מהות אחת, ה”מהות המציאותית”, נתונה לשליטה של מהות אחרת, ה”מהות הרעיונית”. מהות הרעיונית יכולה להחיל, לכפות, על מהות המציאותית פעולה מסוימת. מקור השליטה של מהות הרעיונית הוא בכוח בהיררכיה פיזית או בסמכות אנושית. לדוגמה, ממשלה יכולה להפעיל שליטה על אזרחיה על ידי יישום חוקים, או מורה יכול להפעיל שליטה על תלמידיו על ידי מתן ציונים.
  שליטה היא מושג חשוב בחברה ובתרבות. היא מאפשרת לנו להתנהל בצורה מסודרת ומאורגנת, ועוזר לנו להבטיח שאנשים יעמדו בחוק ויעמדו במחויבויות שלהם.
  הנה כמה דוגמאות נוספות לשליטה:

  • היכולת של מנהיג להשפיע על חברי קבוצתו,
  • היכולת של הורים להשפיע על ילדיהם,
  • היכולת של מעסיק להשפיע על עובדים,
  • היכולת של מדינה להשפיע על מדינות אחרות.

  שליטה היא מושג מורכב שיש לו השפעה רבה על חיינו. חשוב להבין את המקור של השליטה, את הדרכים שבהן היא יכולה לשמש, ואת ההשפעות שלה עלינו.


   

   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  מלחמת חג תוגת תורה – מתפכחי ימין?

  משך הקריאה: 4 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  אין חיה כזו

  ראית מצביעי ימין מתפכחים?
  פגשת תומכי קואליציה ש’עכשיו מבינים’?
  ומצד שני, כאלה בטוחים, שאם רק תינתן להם עוד פסקה אחת של קשב יצליחו להסביר, להוכיח, לשכנע ולהמיר ביביסט?

  אני לא.
  להבנתי זה לא עובד כך.

  להמשיך לקרוא מלחמת חג תוגת תורה – מתפכחי ימין?

  Share

  מלחמת חג תוגת תורה – שֶבֶר, כשלים ובושות

  משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  ביזה 2.0

  טבח חג תוגת תורה חשף את ישראל, מעצמה גרעינית שנקרעה, קרסה, נחטפה וכרעה, מדממת דם הרוגים ופצועים, חטופים, מכנופיות אמוניות לאומניות שהקיזו דם, וכאלה שמצצו דמים.
  מבושינו נחשפו. להמשיך לקרוא מלחמת חג תוגת תורה – שֶבֶר, כשלים ובושות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כריזמה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  מסר לסנטימנט*

  מניפולציה רגשית;
  יכולת לתקשר מסר משנה עמדה שאינה מוסכמת רציונלית על שומע, באמצעות פניה לסנטימנט שמגיב חיובית להיבטים אישיותיים או לעזרים היקפיים שנלווים לדובר.

  יכולת זו מפחיתה עד מאיינת מנגנוני בקרה הרציונליים מתנגדים לתוכן המסר ואף מנסחת לו הסברים פסאודו רציונליים תומכים.

  * סתלבט על תודעה.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

  Share

  מלחמת חג תוגת תורה, שבת, 14/10/2023

  משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  מְשָלִים

  אני שונא דימויים בחיי אבל מה אני יכול לעשות*.

  הצפרדע המתבשלת בסיר?

  אנחנו פראיירים לעומתה. היא מתבשלת. דם קר, איך היא יכולה לדעת שתיכף היא תשלק למוות? להמשיך לקרוא מלחמת חג תוגת תורה, שבת, 14/10/2023

  Share

  מלחמת חג תוגת תורה, יום ו’, 13/10/2023

  משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  המשמרת שלי

  דור ההורים של הבייבי בומרס בעולם הוא הדור הנאצל בהיסטוריה; חוו מלחמת עולם, הרס, שכול וחזרו לשקם.

  רוב מי שהגיעו לישראל היו ניצולים, פליטים, חלקם הגיעו כשרק שבגדיהם לגופם (– הוריי). הקימו תשתיות מדינה. הם עשו את זה כשהיו בסוף העשרה, ה20מים, תחילת ה30מים, שלהם. להמשיך לקרוא מלחמת חג תוגת תורה, יום ו’, 13/10/2023

  Share

  מלחמת חג תוגת תורה, יום ה’, 12/10/2023

  משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  נקמה?

  אני מתלבט במי לנקום;

  במחבלים?
  בחמאס?
  בתושבי עזה?
  בצבא אנשים מצוינים שלא היה מוכן?
  במי שישנו או התפללו במקום להגן על אזרחים?
  בסוציופת שמודע לסוציופתיותו שדאג לעצמו ולמורשת מפוארת וגומר עם מורשת צ’אושסקו כי לא שעה להמלצה, ‘לך’?
  בהמון תודעה דמוקרטית נמוכה שהתפעל, הזדהה ותמך?
  בכל מי שאיפשר לשלושה כתבי אישום לנהל מדינה?
  בטמבלים שמתגנץים להנשים פוליטית מהתל, מטרלל את השכל משגל?
  בשופטים שמבינים בבגץ ופחות במבצר שנותץ?
  בראשי רשויות שבעת הצורך התגלו פריצות, התגלעו קריסות?
  בשופטי ירושלים שעורכים משפט נצח פרסונלי ולא מבחן בוזגלו גנרי?
  ביועץ משפטי רופס, ירא סמכות ושמיים, שריכך, מוסס ודילל כתבי אישום במים?
  במפכ”ל רופס יותר, מתרפס ועדיין לא מצליח לרצות מיניסטרוריסט?
  בשוטרים שהתנהלו כקלגסים על חננות שוחרות דמוקרטיה?
  באלה ששיסעו? במי שהסיתו?
  בנושכי דמוקרטיה שציפו לגרגורי הנאה וליטופי הסכמה?
  בפועלים להסיג דמוקרטיה לאחור, שימור שלטון בחוקים, הצרת זכויות פרט ושיוויון? (בהונגרית, טורקית ופולנית, נשמע טוב יותר.)
  במי שהיה חשוב להם להחיל סממני ציביון דתיים על מרחב ציבורי חילוני ורצו הכרת תודה?
  ברעי אדם ויראי שמיים שואפים להוציא עיניים ולסמא ליברלים?
  בממנים מינויים לא ראויים, רואים שהם רעים?
  במסיטי תקציבי עתק לחיזוק מורשת, יהדות ולאומנות, מחינוך, ביטחון ובריאות?
  במיישמי משל צפרדע בסיר מבעבע כי זה לא ‘הזמן’, ‘העת’, ‘לא הורשע’, ‘אנחנו בפוגרום’ ו’שקט, אנחנו במלחמה כעת’?
  בי, בנו, שזה קרה במשמרת שלנו?

  התוכלו להציע, צדיקים בני רחמנים, במי לנקום קודם,
  ולפני,
  להסביר מהי נקמה, ולמה היא טובה?

  הגרון חנוק, ואין דמעות.

  #חג_תוגת_תורה

  Share
  Share